Summary Business-driven information systems

-
ISBN-10 0070164487 ISBN-13 9780070164482
131 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Business-driven information systems". The author(s) of the book is/are Paige Baltzan, Amy Phillips. The ISBN of the book is 9780070164482 or 0070164487. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Business-driven information systems

 • 1.1 concurreren in het informatietijdperk

 • wat zijn voordelen van outsourcing (uitbesteding)?

  productiekosten kunnen omlaag worden gedreven, hierdoor kan de prijs naar beneden, wat een concurrentievoordeel voor een bedrijf kan zijn

 • wat zijn de nadelen van outsourcing (uitbesteding)?

  minder banen in de productie in eigen land, kan resulteren in werkloosheid

 • wat zijn de vijf belangrijkste drijfveren van het informatietijdperk?

  1. data

  2. informatie

  3. bedrijfsintelligentie

  4. kennis

 • wat is bedrijfsintelligentie?

  informatie die verzamelt is vanuit meerdere bronnen die patronen, trends en relaties voor strategische beslissingen analyseren

 • wat zijn kenniswerkers (knowledge workers)?

  individuen die gewaardeerd worden vanwege hun vaardigheid om info te interpreteren en te analyseren

 • 1.2 de uitdaging: departmentale bedrijven

 • wat zijn de departementen waarin bedrijven zijn georganiseerd?

  accounting: geldtransacties

  finance: strategische financiële kwesties

  human resource: effectief managen werknemers

  marketing: steunt verkopen

  operations management: managet proces van goederen/diensten

  sales: verkopen van goederen/diensten

 • sales en marketing gebruiken?

  transactionele data

 • finance en accounting gebruiken?

  monetaire data

 • operations management gebruikt?

  productie data

 • human resource gebruikt?

  werknemersdata

   

 • 1.3 de oplossing: management informatiesystemen

 • wat is een succesvolle manier van opereren?

  cross functioneel

 • wat is een systeem?

  een collectie van delen die aan elkaar worden gelinkt voor een gezamenlijk doel

 • wat houdt systeem denken (system thinking) in?

  manier om het gehele systeem te controleren door verschillende input te bekijken die verwerkt of getransformeerd worden om output te produceren, terwijl er constant feedback verkregen wordt van elk deel 

 • een management informatie systeem (MIS) is?

  een bedrijfsfunctie, zoals accounting en human resources, die informatie over mensen, producten en processen verplaatst binnen de organisatie om beslissingen te maken en problemen op te lossen

 • MIS bevat systeem denken dat cross-functioneel opereren ondersteunt 

   

 • CIO (information) - overzien van al IT, waarborgen strategische afstemming , direct aan CEO (manager, leider en communicator)

  CKO (knowledge) - verantwoordelijk voor verzamelen, onderhouden, verspreiden van kennis

  CPO (privacy) - verantwoordelijk voor waarborgen van ethisch, legaal gebruik van info binnen org

  CSO (security) - verantwoordelijk voor waarborgen, veiligheid van IT systeem

  CTO (technology) - waarborgen van doorvoer, snelheid, nauwkeurigheid, beschikbaarheid en betrouwbaarheid van IT

 • 2.1 bedrijfsbeslissingen maken

 • waardoor kan, volgens Porter, een competitief voordeel verkregen worden?

  kosten leiderschap, differentiatie en focus

 • wat zijn de primaire uitdagingen die managers bezighoudt mbt bedrijfsbeslissingen?

  - managers moeten grote hoeveelheden informatie analyseren

  - maangers moeten snel beslissingen kunnen maken

  - managers moeten geraffineerde analysetechnieken kunnen gebruiken

 • op operationeel niveau ontwikkelen, controleren en handhaven werknemers de kern bedrijfsactiviteiten die vereist zijn voor het runnen van de dag-tot-dag operaties.

 • operationele beslissingen zijn?

  gestructureerde beslissingen, vastgestelde processen geven de potentiële oplossingen

 • op leidinggevende niveau zijn medewerkers continue bedrijfsoperaties aan het evalueren om de bedrijfsvaardigheden: identificeren, aanpassen en veranderen aan te scherpen

 • leidinggevende beslissingen zijn?

  semigestructureerde beslissingen, weinig vastgestelde processen die oplossingen kunnen geven

 • op strategisch niveau ontwikkelen managers algemene bedrijfsstrategieën, doelen en objectieven als deel van het bedrijfs-strategische plan

 • strategische beslissingen zijn?

  ongestructureerd, komen voor in situaties waarin geen procedures of regels bestaan om de nemers van beslissingen naar een goede keuze te leiden

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

wat is e-government?

omvat het gebruik van strategieën en technologieën om de overheid te transformeren, door het verbeteren van dienstleveringen en het verhogen van de kwaliteit van de interactie tussen de burger-consument in alle branches van de overheid

wat is een semantisch web?

een component van business 3.0 die dingen beschrijft op een manier die computers kunnen begrijpen

wat doen mashup editors?

verstrekken een visuele interface voor het maken van mashups, door het gebruikers mogelijk te maken om data te slepen en te plakken in een web applicatie

wat is application programming interface(API)?

een set van routines, protocollen en gereedschappen voor het opbouwen van een software applicatie

wat is een mashup?

een website of een applicatie voor het weg, die inhoud van meer van één bron gebruikt voor het creëren van een compleet nieuwe dienst of product

wat doet een network effect?

omschrijft hoe producten in een netwerk in waarde vermeerderen voor gebruikers, wanneer het aantal gebruikers van de betreffende producten toeneemt. 

wat is real simple syndication?

een web-format wat gebruikt wordt voor het publiceren van regelmatig geüpdate werken, zoals blogs, nieuws, audio en video in een gestandaardiseerde opmaak

wat is microblogging?

het publiekelijk of privé verzenden van korte berichten naar een persoonlijke blog waarop de subscribes de berichten kunnen lezen als een IM of SMS

wat is een website bookmark?

een lokaal opgeslagen URL of een adres van een bestand op een inernet pagina als snelkoppeling. social bookmarking maakt het mogelijk voor gebruikers om bookmarks te delen, te organiseren, te zoeken en te controleren

wat is folksonomy?

gelijk aan taxonomy, met uitzondering van het feit dat crowdsourcing de tags of het sleutelwoord-gebaseerde classificatie systeem bepaalt