Summary Business marketing management

-
ISBN-10 9001863108 ISBN-13 9789001863104
222 Flashcards & Notes
6 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Business marketing management". The author(s) of the book is/are Wim Biemans. The ISBN of the book is 9789001863104 or 9001863108. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Business marketing management

 • 1 B2B-marketing

 • Wat is business marketing?
  de marketing van goederen en diensten aan bedrijven en overheden en andere non-profitinstellingen, die ze of gebruiken voor de productie van hun eigen goederen en diensten of doorverkopen aan andere zakelijke klanten.
 • Wat zijn de twee verschillen tussen business marketing en consumentenmarketing?
  1. Zakelijke producten worden niet gekocht door consumenten maar door organisaties.
  2. Organisaties gebruiken de gekochte producten voor andere doeleinden.
 • Wanneer is een product een zakelijk product?
  Als een product wordt aangeschaft voor een van de volgende doeleinden:

  • Het product wordt gebruikt voor de productie van andere producten of de ondersteuning van deze productie.
  • Het product wordt gebruikt voor de handel, waarbij men de zakelijke producten doorverkoopt aan andere zakelijke klanten.
 • Wat zijn de verschillende soorten marketing?
  • Business marketing
  • Trade marketing
  • Detailhandelsmarketing
  • Consumentenmarketing
 • Wat zijn de drie groepen zakelijke klanten?
  • Bedrijven
  • Overheidsinstanties
  • non-profitinstellingen
 • Wat zijn bedrijven?
  Op winst gerichte organisaties bestaande uit:
  • Gebruikers
  • Original equipment manufacturers
  • Distributeurs 
 • Wat zijn de kenmerken van gebruikers?
  Schaffen zakelijke producten aan en gebruiken ze voor de productie van andere zakelijke producten of consumentenproducten.
 • Wat zijn de kenmerken van original equipment manufacturers OEM?
  Kopen zakelijke producten om die vervolgens te verwerken in hun eigen producten waarbij het ingekochte product zelfstandig herkenbaar blijft in het eindproduct.
 • Wat zijn de kenmerken van distributeurs?
  Kopen zakelijke producten in om ze vervolgens door te verkopen aan zakelijke gebruikers en OEM's
 • Waardoor wordt het koopproces van overheidsinstanties vaak gekenmerkt?
  Door complexe besluitvorming, bureaucratie, wettelijke richtlijnen en administratieve procedures.
 • Hoe moeten overheidsinstanties inkopen?
  Via aanbestedingen volgens de EG-richtlijn
 • Wat zijn de kenmerken van het koopgedrag van non-profitorganisaties?
  • slechte kostenbeheersing
  • beperkte inkoopvaardigheden
  • het gebruik van budgetten die aan het einde van het jaar worden opgemaakt
  • weinig nadruk op prijs
  • gezamenlijke inkoop met collega instellingen
 • Welke zakelijke producten zijn er?
  • materialen 
  • componenten
  • verbruiksgoederen
  • kapitaalgoederen
  • hulpmiddelen
  • diensten
  • systemen
 • Welke twee soorten materialen zijn er?
  • Grondstoffen
  • Halffabricaten
 • Wat zijn grondstoffen?
  Goederen die nog weinig bewerking hebben ondergaan en worden gebruikt in het productieproces van de klant.
 • Wat zijn de kenmerken van halffabricaten?
  Hebben al enkele bewerkingen ondergaan, worden tijdens het productieproces van de afnemer verder bewerkt.
 • Wat zijn componenten?
  Goederen die door de klant niet verder worden bewerkt, maar met andere onderdelen worden samengevoegd tot een eindproduct. 

  Herkenbaar fysiek onderdeel van het eindproduct.
 • Wat zijn verbruiksgoederen?
  Goederen die tijdens de normale bedrijfsvoering worden verbruikt, bijvoorbeeld voor het functioneren van de organisatie in het algemeen of het herstel en onderhoud van de productiemiddelen.
 • Wat zijn kapitaalgoederen?
  Faciliteiten en productiemiddelen die door de klant worden gebruikt voor productie of de algemene bedrijfsvoering.
 • Wat zijn hulpmiddelen?
  Apparatuur en gereedschap dat goedkoper is dan kapitaalgoederen en in grote hoeveelheden wordt gekocht.
 • Wat zijn diensten?
  Activiteiten die door derden op contractbasis worden verricht.
 • Wat zijn systemen?
  Combinatie van producten of diensten tot een compleet systeem dat als oplossing aan de klant wordt verkocht.
 • Wat zijn de algemene kenmerken van zakelijke markten?
  • Afgeleide vraag
  • Gezamenlijke vraag
  • Beperkt aantal klanten
  • Complex koopgedrag
 • Wat is de afgeleide vraag?
  De vraag naar zakelijke producten is direct afhankelijk van de vraag naar de producten die de zakelijke klanten m.b.v. deze zakelijke producten produceren en uiteindelijk dus ook van de vraag naar consumentenproducten aan het einde van de bedrijfskolom.
 • Wat is ingrediënt branding?
  Een strategie waarbij de component door het voeren van een actief merkenbeleid zichtbaar wordt gemaakt voor de consument.
 • Wat is de gezamenlijke vraag?
  De vraag naar zakelijke producten is afhankelijk van de vraag naar andere, gerelateerde zakelijke producten.
 • Wat houdt one-stop shopping in?
  Dat klanten een aantal gerelateerde producten bij 1 leverancier kopen.
 • Wat is het voordeel van one-stop shopping?
  De inkoopkosten zijn lager en er ontstaat een betere relatie met de leverancier.
 • Wat heeft een beperkt aantal klanten tot gevolg?
  Het is hierdoor voor leveranciers van groot belang om hechte relaties te ontwikkelen en te onderhouden met klanten.
 • Hoe komt complex koopgedrag tot stand?
  Zakelijke aankopen worden vaak gedaan door een team van personen. (ook wel het koopcentrum of DMU genoemd.)
 • Hoe is business marketing gerelateerd aan consumentenmarketing?

  via:
  • Het gebruik van dezelfde marketingconcepten
  • De afgeleide vraag
  • De rol van personen
  • De toepassing van duale marketing
 • Wat is duale marketing?
  Bedrijven leveren hetzelfde product aan zowel zakelijke klanten als consumenten.
 • Wat is waarde?
  Het verschil tussen de voordelen en de kosten dat klanten krijgen in ruil voor de aankoopprijs.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat houdt een marktgerichte verkooporganisatie in?
Verkopers krijgen specifieke klanten toegewezen met specifieke wensen en behoeften. Hierdoor kunnen ze zich specialiseren in een bepaalde bedrijfstak.
Wat houdt een productgerichte verkooporganisatie in?
Iedere verkoper krijgt een beperkt aantal producten toegewezen zodat hij zich kan specialiseren in productvarianten en toepassingen.
Wat houdt een geografische verkooporganisatie in?
Verkopers verkopen alle producten in een bepaald geografisch gebied.
Op welke manieren kan de verkoopfunctie worden georganiseerd?
 • Geografisch 
 • Productgericht
 • Marktgericht
Waardoor wordt bepaald in welke mate men de in een verkoopplan vermelde doelen weet te realiseren?
 • Inrichting van de verkooporganisatie
 • de aansturing van de verkopers.
Hoe kunnen bedrijven problemen veroorzaakt door onethisch gedrag voorkomen?
Door het uitvaardigen van een gedragscode die precisie speculeert welk gedrag als onethisch wordt beschouwd.
Wanneer kunnen ethische dilemma's zich voordoen?
 • Relaties met klanten
 • Relaties met de eigen organisatie 
 • Relaties met concurrenten.
Wat houdt strategische partnerverkoop in?
Wanneer beide partijen bereid zijn flink te investeren en gezamenlijke behoeften identificeren en geschikte maatoplossingen te ontwikkelen.
Wat houdt consultatieve verkoop in?
Een verkoper creëert waarde dier samen met de klant eerst het probleem te definiëren en pas daarna de geschikte maatoplossing te zoeken.

Vooral geschikt voor complexe producten, producten die heel snel veranderen en klanten die voor het eerst een bepaald product aanschaffen.
Wat houdt adaptieve verkoop in?
De verkoper identificeert de behoeften van de klant en kiest op basis daarvan het bijpassende verkoopverhaal en het juiste product.


Vooral geschikt als klantenbehoeften uiteenlopen.