Summary Business model generatie

-
ISBN-10 9013074081 ISBN-13 9789013074086
236 Flashcards & Notes
57 Students
  • This summary

  • +380.000 other summaries

  • A unique study tool

  • A rehearsal system for this summary

  • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Business model generatie". The author(s) of the book is/are geschreven Alexander Osterwalder Yves Pigneur het Engels Heiny van den Ham bijdragend coauteur Tim Clark Rannie Turrigan JAM Visual Thinking. The ISBN of the book is 9789013074086 or 9013074081. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Be the first one to add content
Discover the Study Smart Package

Latest added flashcards

Hoe ziet de structuur van het strategische marktplan eruit?
1. Vaststellen van de uitgangspositie
2. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen 
3. Confrontatiematrix
4. Oplossing bieden voor het probleem (SDP)
5. Bepalen van de Marketingmix
6. Activiteitenplan en evaluatie
Wat onderzoek je met een interne analyse? Noem een aantal modellen die je kan gebruiken?
Je onderzoekt de micro omgeving, je brengt de organisatie in kaart. Voorbeelden van interne analyse modellen:

- BCG-matrix (marktgroei & marktaandeel)
- Abell model (behoefte, technologieën, afnemers)
- Waardeketen van Porter (primair & secundaire activiteiten)
- 7S-model
- Golden Circle (why, how, what)
- Ansoff-model (nieuwe/bestaande markten en producten)
- Value proposition canvas (customer profile & value map)
Wat is het verschil tussen organisatiestrategie en marketingstrategie?
Organisatiestrategie kijk je naar de omgeving, dus alle stakeholders. Bij marketingstrategie kijk je echt maar alleen vanuit de oogpunt van de klant.
Waar bestaan stakeholders uit?
- overheid
- aandeelhouders
- personeel
- pers
- banken
- vakbonden
- milieubeweging
- wetenschappers 
- klanten (marketingstrategie)
Wat betekent marketing?
Dat is het opbouwen van duurzame klantrelaties
Waaruit bestaat de Macro-economische krachten en waar hebben zij invloed op bij het BMC?
De Macro-economische krachten hebben invloed op de kostenstructuur en de inkomstenstromen (de onderkant). En bestaan uit:

1. Mondiale marktcondities
2. Kapitaalmarkten
3. Commodities & andere resources (grondstoffen)
4. Economische infrastructuur
Waaruit bestaat de Kerntrends en waar hebben zij invloed op bij het BMC?
Kerntrends heeft betrekking op de Waardepropositie (het midden). En bestaat uit:

1. Regelgeving trends
2. Technologie trends 
3. Maatschappelijke & culturele trends
4. Sociaaleconomische trends
Welke krachten van het 4 krachten model van Osterwald hebben betrekking op de Macro-omgeving?
1. Kerntrends
2. Macro-economische krachten
Waaruit bestaat de marktkrachten en waar hebben zij invloed op bij het BMC?
Zij hebben invloed op de Klantsegmenten, Klantrelaties en Kanalen (de rechter kant). En bestaat uit:

1. Marktsegmenten
2. Behoeften & vraag
3. Marktissues
4. Switching costs
5. Inkomstenaantrekkelijkheid
Waaruit bestaat de branchekrachten en waar hebben zij invloed op bij het BMC?
Zij hebben invloed op de Key partners, Key resources en de Kernactiviteiten (de linker kant). En bestaan uit:

1. Leveranciers & andere waardeketenspelers 
2. Stakeholders
3. Concurrenten (gevestigde partijen)
4. Nieuwkomers (onruststokers)
5. Substituut producten & diensten