Summary BVJ 3b

-
ISBN-10 9402029664 ISBN-13 9789402029666
123 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "BVJ 3b". The author(s) of the book is/are malmberg. The ISBN of the book is 9789402029666 or 9402029664. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - BVJ 3b

 • 5 regeling

 • wat is een zintuig ?
  orgaan dat reageert op prikkels uit de omgeving
 • wat is een prikkel ?
  invloed uit de omgeving van een organisme
 • waaruit bestaat het centrale zenuwstelsel?
  • Grote hersenen
  • Kleine hersenen 
  • Hersenstam
  • Ruggenmerg
 • Functie zenuwstelsel ?
  vervoeren en verwerken van impulsen
 • Zenuwcel bestaat uit?

  • cellichaam met celkern
  • uitlopers > geleiden impulsen
 • welke 3 soorten zenuwcellen zijn er ?
  • Gevoelszenuwcellen
   • Geleiden van zintuig naar centrale zenuwstelsel  (CZ)
   • Bevat 1 lange uitloper naar het cellichaam toe
   • Cellichaam ligt vlakbij CZ
  • Bewegingszenuwcellen
   • Geleiden impulsen van CZ naar spier of klier
   • Cellichamen liggen in het CZ
   • Bevat 1 lange uitloper van het cellichaam af
  • Schakelcellen
   • Geleiden impulsen binnen het CZ
 • er zijn 3 soorten zenuwen, welke?
  • Gevoelszenuw
   • Alleen uitlopers van gevoelszenuwcellen
  • Bewegingszenuw
   • Alleen uitlopers van bewegingszenuwcellen
  • Gemengde zenuw
   • Zowel uitlopers van gevoelszenuwcellen als bewegingszenuwcellen
   • Meeste zenuwen in je lijf
 • hoe loopt een ruggenmergszenuw ?
  van de romp en ledematen naar het ruggenmerg
 • wat is een hersenzenuw?
  zijn zenuwen van hoofd of hals die aankomen in de hersenstam
 • waar ligt het ruggenmerg?
  in het wervelkanaal
 • In het merg (vlindervormige gedeelte) ligt grijze stof, waar bestaat de grijze stof uit? 
  cellichamen van schakelcellen en bewegingszenuwcellen
 • In de schors ligt witte stof, waar bestaat de witte stof uit?
  uitlopers van schakelcellen
 • waar bestaan de grote hersenen uit?
  • Buitenste deel is hersenschors; bevat diverse hersencentra (bijv. gezichtscentrum) à bewustwording van impulsen uit zintuigen in gevoelscentra of het aanmaken van impulsen naar spieren/klieren in bewegingscentra. en bevat geheugen.
 • waar ligt het gevoelscentra?
  achter de centrale groeve
 • waar ligt het bewegingscentra?
  liggen voor de centrale groeve
 • functie van kleine hersenen?
  • Belangrijke rol bij coördinatie en evenwicht van spierbewegingen
 • functie hersenstam?
  • Verbinding tussen ruggenmerg – grote/kleine hersenen
  • Regelt lichaamstemperatuur, pupilreflex en ademhaling
 • hoe verloopt een bewuste reactie ?
  • Impuls gaat via de grote hersenen en worden verwerkt in gevoelscentra. Daarna beslis je in je bewegingscentra of je reageert
 • hoe verloopt een reflex ?

  • Vaste, snelle onbewuste reactie op een prikkel
  • Pupilreflex, ooglidreflex, kniepeesreflex
  • Route: zintuig – gevoelszenuwcel –schakelcel in ruggenmerg – bewegingszenuwcel – spier
  • Reflexboog = weg die impulsen afleggen bij een reflex
 • wat is een klier?
  orgaan die bepaalde stoffen produceert
 • wat zijn de 2 functies van klieren?

  • Stoffen afvoeren via afvoerbuizen (speeksel, zweet en traanklier)
  • Stoffen afvoeren via bloed (hormoonklier)
 • functie van een hormoon?
  • Stof die werking van een bepaald orgaan regelt
  • Vervoert via bloed
  • Alleen werkzaam in weefsel/orgaan dat er gevoelig voor is
  • Regelen langzame, langdurige processen
 • welke belangrijke hormoonklieren zijn er ?
  hypofyse, schildklier, eilandjes van Langerhans, bijnieren, eierstok en teelbal
 • waar zit de hypofyse
  aan de onderzijde van de hersenen
 • functie van de hypofyse?
  • Produceert o.a. groeihormoon: stimuleert groei van botten
  • Produceert hormonen die werking van andere hormoonklieren beïnvloeden
   • O.a. productie van geslachtshormonen in eierstok of teelbal
 • waar ligt de schildklier?
  • Licht voor het strottenhoofd
 • functie schildklier ?
  • Onder invloed van hypofyse produceert schildklier schildklierhormonen
 • Alvleesklier bevat groepjes met cellen, de eilandjes van?
  Langerhans
 • wat produceert te alvleesklier ?
  • Insuline: zet glucose om in glycogeen (opslag in lever en spieren)
  • Glucagon: zet glycogeen om in glucose
 • waar liggen de bijnieren ?
  • Liggen als kapjes bovenop de nieren
 • functie bij de bijnieren ?
  • Produceren hormoon adrenaline 
   • Stimuleert omzetting van glycogeen in glucose in spieren en lever
   • Versnelt hartslag en ademhaling
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.