Summary Campbell Biology, Global Edition

-
ISBN-10 1292170433 ISBN-13 9781292170435
712 Flashcards & Notes
14 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Campbell Biology, Global Edition". The author(s) of the book is/are Lisa A Urry Michael L Cain Steven A Wasserman Peter V Minorsky Jane B Reece. The ISBN of the book is 9781292170435 or 1292170433. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Campbell Biology, Global Edition

 • 2 Atoms and Molecules

 • Wat zijn de belangrijkste elementen voor het leven?
  Zuurstof, stikstof, koolstof, waterstof
 • Wat is een orbitaal?
  De ruimte waarin een elektron zich 90% van de tijd bevindt.
 • Wanneer is een covalente binding polair?
  Als het verschil in elektronegativiteit tussen de atomen tussen de 0,5 en 1,6 zit. Verschillen lager dan 0,5 resulteren in een niet-polaire binding.
 • Wat is het verschil tussen een anion en een kation?
  Anion= negatief geladen
  Kation= positief geladen
 • 5 Biological Macromolecules and Lipids

 • Wat gebeurt er bij de hydrolyse van een polymeer?
  Er wordt een watermolecuul toegevoegd die de binding tussen twee monomeren verbreekt.
 • Wat gebeurt er bij een dehydratatie reactie?
  Twee monomeren vormen een binding door de afsplitsing van een watermolecuul.
 • Wat is het verschil tussen een alfa en beta vorm in een glycosidebinding?
  Alfa: naar beneden gericht (zelfde vlak)
  Beta: naar boven gericht (ander vlak)
 • Wat zorgt voor de vertakkingen tussen polysachariden helixen?
  Alfa-1,6 glycosidebindingen
 • Waarom kunnen wij geen cellulose verteren?
  Omdat dierlijke enzymen alleen alfa bindingen kunnen hydrolyseren en cellulose gevormd wordt door beta bindingen.
 • Wat is een amfipatisch molecuul?
  Een molecuul met een hydrofiel deel en een hydrofoob deel.
 • Uit welk type lipiden zijn membranen opgebouwd?
  Uit fosfolipiden die een bi-laag vormen.
 • Welke drie aminozuren kunnen gefosforyleerd worden?
  Serine, Threonine, Tyrosine
 • Waardoor ontstaat de secundaire structuur van een eiwit?
  Door waterstofbruggen tussen herhalende atomen van de backbone.
 • Waardoor ontstaat de tertaire structuur van een eiwit?
  Door interacties tussen de R-groepen.
 • Waardoor ontstaat de quartenaire structuur van een eiwit?
  De formatie van meerdere polypeptiden ketens die samen een macromolecuul vormen.
 • Wat zijn pyrimidines en purines?
  Pyrimidines: stikstofbasen bestaande uit 1 ringstructuur
  Purines: stikstofbasen bestaande uit 2 ringstructuren.
 • Wat is het verschil tussen deoxyribose in DNA en ribose in RNA?
  Deoxyribose: onderaan 1 OH groep
  Ribose: onderaan 2 OH groepen
 • 6 Energy and Life

 • Wat betekent katabolisme?
  De afbraak van complexe organische moleculen waar energie bij vrij komt.
 • Wat betekent anabolisme?
  Het bouwen van complexe organische moleculen waar energie bij verbruikt wordt.
 • Wat is de definitie van Gibbs free energy?
  Het gedeelte van de energie dat werk kan doen.
 • Hoe bereken je de vrije energie van een reactie?
  G= H-T*S
  G: vrije energie
  H: enthalpie
  S: entropie
  T: temperatuur in K
 • Wat is een cofactor?
  Een niet-eiwit molecuul die het enzym nodig heeft voor zijn katalytische werking. Als de cofactor een organisch molecuul is, heet het een coenzyme.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.