Summary Carlson Physiology of Behavior

-
221 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Carlson Physiology of Behavior". The author(s) of the book is/are Neil R Carlson. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Carlson Physiology of Behavior

 • 2 Structruu en functies van de cellen vh zenuwstelsel

 • wat is kinesin?
  anterograde transport van cellichaam naar eindknopjes
 • wat is dynein?
  retrograde transport van eindknopjes naar cellichaam
 • wat is ionbinding?
  een binding waarbij de ene atoom een elektron afstaat aan een andere atoom.
 • wat is en covalentebinding?
  een binding waarbij een atoom zijn elektron deelt met een ander atoom.
 • waar bestaat een axon uit?
  myelin schede, microtubuli, rode of Ranvier, Kinesin en dynein
 • welk  taken hebben glial cellen?
  1. omhullen van neuronen en zorgen dat ze op hun plaats blijven, 2. toevoer controleren van voedingstoffen en sommigen chemicaliën, 3. het vernietigen/verwijderen van dode neuronen, 4. het isoleren van neuronen van elkaar. 
 • welke glial cellen zijn? 
  astrocyten, oligodendrocytes en microglia
 • wat is area postrema
  een zwakke barrière  in de brein waar giftige stoffen doorheen kunnen en de persoon zet tot braken. 
 • 3 Structuur van het zenuwstelsel

 • noem de drie beschermende lagen dat om het ruggenmerg en hersenen zit
  dura mater, anachnoid membraam en pia mater. 
 • tussen pia mater en arachnoid membraam zit een gat dat heet..?
  Subarachnoid space
 • De vloeistof die zich in het Subarachnoid space bevindt, verdeelt zich over wel ventricles. hoe heet deze vloeistof?
  Cerebrospinal fluid (CSF)
 • hoe noem je de kant van het hoofd?
  Posterior of caudal
 • hoe noem je de onder kant waar eventueel een staart is?
  Anterior of rostral
 • Laterale ventricles worden verbonden met het derde ventricle. Het cerebrale aquaduct verbindt de derde ventricle met de vierde ventricle
 • wat is obstructive hydrocephalus?
  wanneer stroom van CSF door de subarachnoid space geblokkeert wordt door te nauwe aquaduct of van een tumor. 
 • wat is patela reflex?
  knieschijf reflex
 • hoe heet het enzym dat acetylcholine afbreek tot acetyl en choline ?
  acetylcholine esterase (AChe)
 • leg symmetrical division uit
  symmetrical division is het gelijkmatig verdelen van foundercellen en het delen tot nieuwe founder cellen en de zone groter laten maken.
 • leg asymmetrical division 
  asymmetrical division is het ongelijkmatig verdelen en produceren ook neuronen. 
 • evolutie van het menselijkbrein: wat bepaald de grote van ons brein ten opzicht van een chimpansee?
  De division duurt bij mensen langer hierdoor zijn de ventricle zones groter en dit bepaald hoe groot het menselijk brein is. 
 • wat is corpus callosum?
  bundel axonen die de linker hersenhemisfeer bind met de rechter hersenhemisfeer. 
 • wat doen neuromodulatoren?
  zwerven door het brein en maken hele netwerken van neuronen aan. 
 • wat is adenosine?
  een slaapstofje dat opgebouwd wordt tijdens het wakker zijn, wat er toe lijd dat je gaat slapen aan het eind van de dag
 • hoe heet de katalysator dat acetyl en choline bindt?
  choline acetyltransferase
 • leg ionotroop uit
  ionotroop is een receptor dat op een directe manier geactiveerd wordt. 
 • leg metabotrope uit
  Metabotrope is een receptor dat op een indirecte manier werkt om geactiveerd te worden. Een g-proteine wordt geactiveerd door een ligand en maakt vervolgens een protein (eiwit) aan. Deze protein activeert het kanaal om zo de neurotransmitters er door te laten. 
 • hoe noem je het als je de hersenen parallel aan de grond in plakjes snijd?
  horizontaal section
 • hoe noem je het als de hersenen in twee symmetrische helften verdeeld?
  Mid sagittal
 • hoe noem je het als je de hersenen als een salami in plakjes verdeeld?
  cross section of frontal section
 • cerebrale cortex omhult de cerebrale hemisfeer als de schors van een boom. Het ontwikkelt zich van binnen af uit. 
 • welke gebieden ontvangen signalen van de sensorische organen in de cerebrale cortex?
  primaire visuele cortex, primaire auditorische cortex en primaire somatosensorische cortex. 
 • waar bestaat het limbisch systeem uit?
  hippocampus, amygdala, limbische cortex en fornix. 
 • waar bestaat basale ganglia vooral uit?
  caudate nucleus, putamen en globus pallidus. 
 • tot welke onderdelen  vormen zich de twee ventricles van de telencephalon?
  cerebrale cortex; frontale lobe, pariental lobe, temporal lobe en occipital lobe; sensorische associatie cortex; het limbische systeem; basale ganglia
 • tot welke onderdelen vormt zich de derde vertricle van diencephalon?
  thalamus, hypothalamus
 • wat voorn rol speelt de thalamus o.a. in de hersenen 
  De thalamus is een belangrijk schakelstation voor allerlei informatie van zintuigen op weg naar de hersenschors, maar vormt ook een onderdeel van circuits in de hersenen die betrokken zijn bij de sturing van beweging en emoties
 • wat voorn rol speelt de hypothalamus in de hersenen?
  Het controleert het autonoom zenuwstelsel en het endocrine systeem en organiseert gedrag gerelateerd tot de overleving van de soort.
 • In de ontwikkeling van een zygote ontstaat er een forebrain, midbrain en een hindbrain.
  -Forebrain zal bestaan uit 2 ventricles en de derde ventricle. die zich later ontwikkelen tot telencephalon en diencephalon.
  -Midbrain zal bestaan uit cerebrale aquaduct en mesencephalon
  -hindbrain zal zich ontwikkelen tot metencephalon en myelencephalon.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

leg het model van depressie uit
stress/angst bereikt de amygdala. amygdala activeert hierdoor de Subgenual ACC. en de Subgenual Acc activeert de Dorsal Acc.  en de Dorsal Acc inhibeert de amygdala. maar mensen met een of twee korte allelen serotonine transport hebben en niet zo goede feedback loop waarbij de Dorsal ACC de amygdala inhibeert. 
welke correlatie is er tussen Subgenual ACC en de Dorsal ACC.
de subgenual ACC activeert de Dorsal ACC
er is bewijs dat depressie samen hangt met monoaminerge neurotransmitters. welke zijn dit?
norepinephrine (NE)  en setonine (5-HT)
wat is de verhouding van zelfmoord poging bij vrouwen en mannen?
75% van vrouwen hebben zelfmoord pogingen en 25% van mannen hebben zelfmoord pogingen. Van 75% is 20 % suicidaal en van de 25% is 80% suicidaal. 
noem de symptomen van unipolaire depressie (major depressie)
2 weken lang
 • Neerslachtigheid, irritatie
 • Rusteloosheid of lethargie
 • Slaapstoornissen
 • Uitzichtloosheid, schuld
 • Toe/afname eetlust/gewicht
 • Verminderd concentratie vermogen
 • Negatief zelfbeeld
 • Lusteloosheid (verminderde seksdrive en minder plezier in sociale contacten)
 • Besluiteloosheid
 • zelfmoord of doodsgedachten
leg uit wat bipolaire depressie is 
Bipolaire depressie is een afwisselende depressie van manisch en en dan weer depressief. een zeldzame vorm is rapid cycle waarbij je stemming afwisselt om de dag 
wat gebeurt er bij langdurige stress?
 Er is ook een stress systeem: serotonerge systeem. Bij langdurige wordt dit systeem ontregeld. Bij de onvoldoende serotonine zal de amgydala te weinig onderdrukt worden. Gaba inhibeert de Amygdala en Glutamaat activeert het. 
leg het mechanisme uit van cortisol
Cortisol begint bij dat de amygdala/hippocampus de paraventriculaire hypothalamus stimuleren om twee stoffen aan te maken: CRF en AVP. De twee stoffen samen met de Hypofyse produceren ACTH. ACTH stimuleert de bijnieren om vervolgens cortisol te maken. Cortisol breekt vervolgens eiwitten van spieren af om zo glucose te krijgen. Deze kan gebruikt worden bij fysiologische inspanning. Vervolgens remt cortisol de hypofyse en hippocampus en hypothalamus voor de productie van cortisol 
wat voorn gevolg geeft het voor langdurige blootstelling van cortisol
Er kan schade optreden in de hippocampus. Bij het aanmaken van cortisol wordt de hippocampus ook geinhibeert om te stoppen met de productie van cortisol.
er is een tweede bekrachtigingssyteem als we de Nacc uit schakelen. Hoe heet deze?
de endogene-opioderge systeem