Summary CBIP cursus

-
368 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "CBIP cursus". The author(s) of the book is/are Drs L N M Folkerts. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - CBIP cursus

 • 1.1 Introductie

 • CRM = Customer Relationschip Management
  CPM = Corporate Performance Management
  BAM = Business Activity Monitoring

  ERP = Enterprise Resource Planning

 • 1.2 CRM: een actuele toepassing van BI

 • Wat is Customer Relationship Management (CRM)?

  Het systematisch beheren van klantrelaties

 • Waar gaat het bij toepassing van BI om?

  Het verkrijgen van beter inzicht in interne processen en in ontwikkelingen in de markt (klanten en klantgedrag)

 • Wat is acquisitie en retentie van klanten?

  Het opbouwen, bestendigen en uitbouwen van klanten: klantbeheer

 • Waar staat CRM voor?

  Een integrale aanpak van klantinformatie, klantinteractie en klantrelatie, met als doel de winstgevendheid van klanten te verhogen.

 • Met welke activiteiten en processen hangt CRM samen?

  • een beter inzicht verkrijgen in het klantgedrag (bijv koopgedrag)
  • inzicht in de winstgevendheid van klanten, nu en in de toekomst
  • opbouw en beheer van de relatie met goede (winstgevende) klanten
  • het afstemmen van het niveau van de service op klanten
  • het nemen van maatreglen voor het behoud van goede klanten (retentie)
 • 1.2.1 Wat levert CRM op?

 • Wat is multichannel management?

  Het bedienen van klanten via meerdere communicatiekanalen, zoals internet, telefoon, etc

 • Wat is channel preference?

  De voorkeur van klanten voor bepaalde communicatiekanalen

 • Waar zit de belangrijkste winst die men kan behalen met toepassing van integrale, bedrijfsbrede CRM?

  De mogelijkheid om winstgevende klanten beter te kunnen identificeren en binden en deze klanten veel gerichter te kunnen benaderen en effectiever bedienen om een optimale lifetime value van de klant voor de organisatie te realiseren.

 • Wat zijn de belangrijkste motieven voor managers om CRM in te voeren?

  Het verhoogde winstpotentieel van klanten, gekoppeld aan de lagere interne kosten door effectiever werken.

 • Waarom is CRM voor klanten ook relevant?

  Zij worden door de organisatie beter bediend en worden niet lastiggevallen met aanbiedingen en producten waarin zij niet geïnteresseerd zijn.

 • 1.2.2 Interne rapportae: BAM en CPM

 • Waar houdt Business Activity Monitoring zich mee bezig?

  BAM houdt zich met name bezig met rapporteren over de operationele gang van zaken in een organisatie.

 • Wat is de doelstelling van BAM?

  De belangrijkste doelstelling van Business Activity Monitoring is het creëren van een zo actueel mogelijk (bijna realtime), integraal beeld van de processen binnen een organisatie, zodat snel en adequaat ingrijpen in bijvoorbeeld een productieproces ondersteund wordt.

 • Waarop richt Corporate Performance Management zich?

  CPM richt zich met name op een integrale (vaak sterk geaggregeerde) interne rapportage op tactisch en strategisch niveau.

 • Wat zijn veelgebruikte methoden van CPM?

  • Balanced scorecard
  • INK-managementmodel
  • Six Sigma van EFQM (European Foundation of Quality Management)
 • Wanneer de toepassingen meer strategisch van aard worden, is er sprake van CPM en wanneer deze meer operationeel en realtime worden, is er sprake van BAM

 • 1.3 Business drivers voor BI

 • Wat zijn redenen voor grote organisatie om BI toe te passen?

  • Toegenomen concurrentie door ontwikkelingen als deregulering en opening van u markten
  • Wet- en regelgeving, met name voor beursgenoteerde bedrijven
  • mondigere en hoger opgeleide klanten
  • internettoepassingen, waardoor het voor consumenten steeds eenvoudiger wordt om over de grens verschillende producten en diensten te vergelijken
  • afname van marges en daardoor een toegenomen behoefte aan tijdige en gedetailleerde managementinformatie
  • invoering van een Balanced Scorecard om de kritieke succesfactoren en de bijbehorende prestie-indicatoren van een bedrijf te kunnen bepalen en monitoren.
 • Het werven van nieuwe klanten kost meer dan het verhogen van de omzet van bestaande klanten

 • Customer loyalty = klantentrouw

 • Wat is de belangrijkste factor die maakt dat klanten trouw blijven?

  Service.

  Indruk dat de klant begrepen wordt en de wijze waarop de klant geholpen wordt

 • Customer Service Desk = helpdesk

 • Inbound = binnenkomend verkeer

  Outbound = uitgaand verkeer

 • Cross selling = bij klanten die een bepaald product afnemen, betaat vaak een grotere kans dat zij ook een ander product afnemen.

 • Wat is One-To-One-Marketing?

  Het samenstellen van specifieke productconfiguraties voor individuele klanten op grond van analyse van klantgedrag

 • Wat is BI-architectuur?

  Het geheel van technische, procesmatige en organisatorische structuren in een organisatie om toepassingen als cross-selling, one-to-one marketing, business-to-business marketing te realiseren

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Het fundament van OLAP is:

Multidimensionaliteit

Welke methode maakt vooral gebruik van technieken uit de Artificial Intelligence

Data mining

Welke methode maakt vooral gebruik van voorgedefinieerde en ad-hoc queries, via SQL of via een managed query?

Query & Reporting

OLAP en Data mining zijn:

complementaire wijzen van analyseren

De relatie tussen datawarehousing en BI kan het best beschreven worden door:

BI is afhankelijk van datawarehousing

De mining tool moet een goed overzicht bijhouden van:
 • de tabellen waarop de verschillende analyses zijn uitgevoerd en de attributen die daarin voorkomen
 • de analyses die zijn uitgevoerd
 • de resultaten (modellen) die de analyses hebben opgeleverd
 • annotaties van de gebruiker bij tabellen en resultaten ten  behoeve van rapportage
Wanneer een rapportage wordt opgemaakt, wat moet hierin worden weergegeven?
 • een beschrijving van de dataset
 • een beschrijving van de gevonden patronen/modellen
 • een aantal statistische gegevens als verdeling van attributen binnen de dataset
 • annotaties van de gebruiker
Welke vormen van gebruik zijn er?
 • als input voor niet-geautomatiseerde beslissingsprocessen
 • als input voor andere applicaties, bijv marketing-campaign scheduler, een kennissysteem of een OLAP-tool
Wat wordt bedoeld met het gebruik van resultaten?

De inzet van resultaten in de organisatie

Hoe kan interpretatie van resultaten worden ondersteund?
 • Eenvoudig te interpreteren modelrepresentatie. Een classificatieboom is bijvoorbeeld gemakkelijker te interpreteren dan een neuraal netwerk
 • Visualisatie van resultaten
 • Postprocessing van het model om interpretatie voor de gebruiker eenvoudiger te maken.