Summary Celbiologie

504 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Celbiologie

 • 1.1.1 Microscopie en de ontdekking van cellen

 • Wat waren de 3 belangrijke ontwikkelingen in het maken van de microscoop, gemaakt door Zacharias en Hans Janssen, 1580-1638 (1) Robert Hooke, 1665 (2) en Antonie van Leeuwenhoek, 1683 (3)?
  1. 3-10 x vergroting
  2. 30 x  vergroting (kurk)
  3. 300 x vergroting, levende organismen (tandplak)
 • Cellen variëren enorm, maar hebben dezelfde basischemie, wat is deze basischemie?
  DNA-moleculen dragen genetische informatie die is geschreven in dezelfde genetische code
 • Welke 3 stappen omvatten het centrale dogma?
  1. DNA moleculen dragen genetische informatie
  2. Informatie in DNA wordt getranscribeerd tot RNA
  3. RNA wordt vertaald in eiwitten
 • Microscoop: hoe heet de kortste afstand waarbij twee punten kunnen worden waargenomen als individuele punten?
  Resolutie
 • Wat is de formule voor de resolutie (d), waarbij lampda=golflengte van het gebruikte licht, n=brekingsindex van het medium tussen de lens en het dekglas, alpha=halve openingshoek van de lichtbundel die door het glas valt en n*sin(alpha)=N.A.=numerieke apparatuur, deze staat op de lens?
  d=(61*lampda)/(n*sin(alpha))
  d=(61*lampda)/N.A.
 • Hoe kun je het beeldcontrast verbeteren?
  • Kleurstoffen toevoegen (cellen gaan dood)
  • De brekingsindex (n) tussen celcompartimenten verbeteren (cellen blijven leven) bijv, door een druppeltje olie toe te voegen
 • Wat zijn de 3 uitspraken die passen bij cel theorie?
  • Alle levende organismen bestaan uit 1 of meerdere cellen
  • Cellen zijn fundamentele bouwstenen die structuur en organisatie aan organismen biedt
  • Cellen ontstaan uit al bestaande cellen door groei en deling, ze ontstaan niet spontaan
 • Wat is de maximale vergroting van een lichtmicroscoop?
  1000 x
 • Over welke microscoop gaat dit? Fluosfoor (een fluorescentie molecuul) absorbeert fotonen van een specifieke kleur (excitatie) en produceert fotonen met een hogere golflengte/minder energie (emissie)
  Fluorescentie microscoop
 • Over welke microscoop gaat dit? Geen licht, maar een elektronenbundel met een gemiddelde golflengte van 0.004nm. Resolutie (d): 0.1 nm (1*10^-10 m)
  Elektronen microscoop
 • Wat zijn de 5 belangrijkste verschillen tussen elektronenmicroscopie (EM) en lichtmicroscopie (LM)?
  1. EM: absorptie en verstrooiing van elektronen. LM: absorptie en verstrooiing van fotonen.
  2. EM: magnetische lenzen. LM: glaslenzen.
  3. EM: cellen in vacuum (gefixeerd weefsel). LM: cellen in vloeistof (levend).
  4. EM: zware metalen voor contrast (bijv. OsO4). LM: visualisatie van dynamische processen.
  5. EM: hoge vergroting (10^6 x). LM: beperkte vergroting (10^3 x).
 • Wat is het grootste nadeel van een elektronenmicroscoop?
  Cellen moeten gefixeerd zijn
 • 1.1.2 Organellen: prokaryoten

 • Wat is de definitie van een prokaryoot? Wat maakt hem anders dan een eukaryoot?
  Geen celkern
 • Waar ligt het circulaire DNA bij prokaryoten?
  In de nucleoïde (niet omgeven door een kernmembraan)
 • Eiwitsynthese bij prokaryoten vindt plaats door ribosomen in het...
  Cytosol
 • Hoe heet de stam van bacteriën die in staat zijn tot fotosynthese? Ze hebben de O2 concentratie in de atmosfeer tot 10.000 x verhoogd. Voorlopers van chloroplasten. Ozon productie.
  Cyanobacteriën
 • 1.1.3 Eukaryoten

 • Wat zijn de drie hoofdgroepen die bestaan uit eukaryotische cellen?
  Planten, dieren en schimmels
 • Wat hebben eukaryoten wel om organellen en prokaryoten niet?
  Membraan
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is het voordeel van een monoclonale antigeenlijn?
Je kunt veel meer mensen injecteren met één muis. Voor polyclonaal heb je veel meer muizen nodig.
We injecteren een ziekteverwekkende stof in de muisisoleren van cellen uit de mild van de muis. Deze fuseren we met een kankercellijndie hybrioma's isoleren we Per B-cel kan er maar 1 soort antilichaam geproduceerd worden, zo heb je epitoop specifieke antilichamenDoordat ze gefuseerd zijn met een kankercellijn, blijven ze eeuwig leven en antilichamen producerenIs dit monoclonaal of polyclonaal?
Monoclonaal
Zitten er meerdere epitopen op één antigen? Een epitoop is een stuk van het molecuul wat herkend wordt door het fab gedeelte van het antilichaam.
Ja, er zijn dus meerdere antilichaampjes per antigen
Op welke 2 manieren van antilichamen als tool kennen we?
 • Polyclonaal
 • monoclonaal
Neutralisatie (fab neutraliseert het antigen/patholoog)agglutinatie (bouwt een hele stop muur door te binden aan verschillende antigenen)Opsonisatie (macrofaag herkent dat hij de pathogeen op moet eten aan de Fc)Welk eiwit kan dit doen in het immuunsysteem?
Antilichaam
Wat zijn de uiteinden van de antilichaampjes 'Y'?
Bovenste 2 (zware en lichte ketens): fab, antigeen bindend
Onderste, zware ketens: Fc
Antilichamen bestaan uit betasheets. 2 zware ketens en 2 lichte ketens. Aan welk gedeelte kan het antigen binden?
Fab, aan de bovenste 2 delen van de 'Y'. Zware en lichte ketens.
Als T-helpercellen B-cellen hebben geactiveert, welke 2 vormen kunnen ze dan aannemen?
Geheugencellen
Plasmacellen (kern wordt lichter en het cytoplasma groter)
T-cel is autocrien (signaleert zichzelf) wat doet hij met deze signalen?
T-helpercellen maken
Welk organel is heel groot in de B-lymfocyt en waarom?
ER, het moet veel antilichamen (=eiwitten) maken