Summary Celbiologie en algemene weefselleer 2020-2021

-
320 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Celbiologie en algemene weefselleer 2020-2021

 • 1.1 Inleidende begrippen

 • Cellen met een nucleus/kern worden ook genoemd naar?
  Eukaryoten
 • Cellen zonder een nucleus worden ook genoemd naar?
  Prokaryoten
 • Eukaryoten bevatten normaal enkel?
  Bacteriën en algen
 • Wat is differentiatie?
  Tijdens ontwikkeling van organismen gaan de cellen meer en meer van elkaar verschillen wat morfologie en functionele activiteit.
 • Welke 4 basisweefsels hebben we?
  Epitheelweefsel, bindweefsel, zenuwweefsel en spierweefsel.
 • Wat is de belangrijkste opdracht van zenuwweefsel?
  Prikkelgeleiding en communicatie.
 • Waar bevindt spierweefsel voornamelijk?
  Op plaatsen waar beweging of voortstuwing van inhoudt vereist is.
 • 2.1 Inleiding

 • Welk microscoop is het krachtigste? De elektronenmicroscoop of lichtmicroscoop.
  Elektronenmicroscoop
 • 2.2.1 Golflengte

 • Welke 3 elementen zijn er belangrijk ongeacht type microscoop?
  1. Een lichtbron
  2. Een specimen dat onderzocht wordt.
  3. Een geheel van lenzen waardoor het licht geconcentreerd wordt op het specimen.
 • Bij de lichtmicroscoop produceert de lichtbron in regel zichtbaar licht en zijn de lenzen vervaardigd uit:
  Glas of kwarts
 • Bij de elektronenmicroscoop  bestaan de lenzen uit?
  Elektromagnetische spoelen
 • 2.2.2 Resolutie of scheidend vermogen

 • Wat is interferentie?
  Is het proces waarbij 2 of meer golven door combinatie elkaar versterken of verzwakken, waardoor finaal een golf ontstaat die het resultaat is van de som van de combinerende golven.
 • Wat is diffractie?
  Het beeld dat men ziet van geheel van additieve of inhiberende interferentie van golven.
 • Beide lenzen van lichtmicroscoop en elektronenmicroscoop hebben 2 gemeenschappelijke eigenschappen:
  1. Brandpuntafstand of focale lengte
  2. angulaire apertuur
 • Wat is brandpuntafstand?
  Is de afstand tussen de lens enerzijds en het punt waarin de stralen convergeren na passage doorheen de lens anderzijds.
 • Wat is de angulaire apertuur?
  Is de helft van de hoek a van de lichtkegel die vanuit het specimen doorheen de objectieflens gaat. Dit is dus eigenlijk een maat voor de hoeveelheid licht die vanuit het specimen doorheen de lens passeert.
 • Wat is zeer belangrijke factor bij angulaire apertuur?
  Het bepalen van het scheidend of oplossend vermogen van de microscoop, ook wel resolutie genoemd (r)
 • Wat is de resolutie?
  Is de kleinste afstand tussen 2 punten waarbij deze 2 punten nog als 2 afzonderlijke punten kunnen gezien worden.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Volledigheidshalve vermelden we dat cellen onderling contact houden door:
 • Onvolledige cytodieresis
 • secundaire volledige versmelting of zogenoemd syncytiaal verband
 • kerndeling zonder cytodieresis. Dergelijke polykaryocyten vormen natuurlijk één geheel.
 • Plasmodesmata: dit zijn echte cytoplasmabrugjes doorheen de celwand van plantencellen. Dergelijke verbindingen worden bij de zoogdieren niet beschreven.
Wat is neuro-musculaire synapse o.a. De motorische eindplaat?
Is prikkeloverdracht van zenuwcel naar spiercel (zie zenuwstelsel)
Wat is interneurale synapse?
Prikkeloverdracht van zenuwcel naar zenuwcel (zie zenuwstelsel).
Wat gebeurt er bij een synapse?
Bij de synapse wordt de prikkeloverdracht van cel tot cel verwezenlijkt door een chemische stof of neurotransmittor.
Nexussen komen voor in?
Glad- en in hartspierweefsel.
Wat is de rol van zonula occludens?
Is op eerste plaats het afsluiten van de intercellulaire ruimte. Dit is bijvoorbeeld een noodzakelijke vereiste om een goede resorptie mogelijk te maken (zie sluitbandennet).
Wat is fascia adherens?
Deze structuur is te vergelijken met de macula maar het oppervlak van dit adherensgebied is vrij onregelmatig en groter dan in een macula.
Desmosomen hebben vooral mechanische functie, zie vaststelling:
 • Desmosomen houden epitheelcellen samen bij toename van de intercellulaire ruimte. Dit is meestal het beeld dat men krijgt na fixatie van een stratum spinosum van het meerlagig plaveiepitheel.
 • Desmosomen zijn klein en weinig gestructureerd in epithelia, die niet mechanisch belast worden.
 • In de gladde spiercellen en ook in het hartspierweefsel eindigen hier de contractiele elementen. Bij contractie blijft de intercellulaire ruimte op deze plaatsen ongewijzigd.
Waar komen hemidesmosomen voor?
Komen voor op de epitheelcellen, die raken aan de basaalmembraan.
Wat heb je bij celafwijkingen?
Kan de celmantel en het plasmalemma in eigenschappen grondig gewijzigd zijn.