Summary Chemie 4h

-
ISBN-10 9001817068 ISBN-13 9789001817060
633 Flashcards & Notes
161 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Chemie 4h". The author(s) of the book is/are Wijnhold Bolt Rixt Buwalda, Harm Scholte, Esther Thole. The ISBN of the book is 9789001817060 or 9001817068. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Chemie 4h

 • 1.1 Mengsels en zuivere stoffen

 • Stoffen zijn of (1) zuiver of (2) mengsels. Een mengsel is een mix van meerdere zuivere stoffen. Verder kunnen stoffen in verschillende fases zijn: (1) vast of (2) vloeibaar of (3) gasachtig.
  Als een mengsel een vloeistof is, is het:
  (1) een oplossing: een vloeistof is opgelost in een andere vloeistof. De resultaat is een heldere vloeistof, in welke je geen toebel kan zien.
  (2) een suspensie: een fijn verdeelde vaste stof in een vloeistof. De resultaat is een troebele vloeistof.
  (3) een emulsie: twee vloeistoffen die niet met elkaar mengen.

  Een suspensie en een emulsie ontmengen vaak na verloop van tijd. Andere methodes om mengsels te scheiden zijn bijv. filtreren, destilleren of extraheren.
 • In welke twee categorieën kan je stoffen indelen?
  Stoffen kan je verdelen in mengsels en zuivere stoffen.
 • Wat is een mengsel?
  Een mengsel bestaat uit verschillende zuivere stoffen die door elkaar gemengd zijn. 

  Er zijn verschillende scheidingsmethodes om een mengsel in zuivere stoffen te scheiden. 
 • Hoe wordt een vloeibaar en helder mengsel ook wel genoemd?  
  Een oplossing.

  Een oplossing kan bestaan uit:  
  • twee vloeistoffen of
  • een vaste stof die opgelost is in een vloeistof
 • Hoe wordt een vloeibaar en troebel mengsel ook wel genoemd? 
  Een suspensie of een emulsie. 

  Bij een suspensie is een vaste stof in de vloeistof fijn verdeeld.
  Bij een emulsie zijn er twee vloeistoffen met elkaar vermengd die onderling niet met elkaar mengen.

  Suspensies en emulsies scheidden zich vaak naar verloop van tijd.   
 • Hoe kan je voorkomen dat een emulsie ontmengd?
  Door een emulgator 
 • Een zuivere stof heeft een smeltpunt en een kookpunt. Hoe heten deze punten bij een mengsel?
  Een smelttraject en kooktraject. 
 • Hoe kan je een suspensie scheiden (een vaste stof opgelost in een vloeistof)? Noem 3 methodes
  Er zijn drie methodes: 
  (1) filtreren - dit scheid die stoffen als ze verschillen in deeltjesgrootte 
  (2) indampen - dit scheid die stoffen als ze verschillen in kookpunt
  (3) extraheren - dit scheid die stoffen door toevoegen van een extractie-middel
 • Hoe kan je een oplossing van twee vloeistoffen scheiden? Noem 3 methodes
  Er zijn drie methodes: 
  (1) destilleren - dit scheidt die stoffen als ze verschillen in kookpunt
  (2) absorberen - dit scheidt die stoffen door aanhechting aan een oppervlak
  (3) chromatograferen - dit scheidt die stoffen door aanhechten aan een oppervlak of meegaan met de loopvloeistof
 • Wat is een reagens? 
  Een reagens is een stof die duidelijk waarneembaar reageert met een andere stof
 • De aanwezigheid van sommige stoffen kan je aantonen met een reagens. Een van deze stoffen is koolstofdioxide. Wat is de reagens van koolstofdioxide en wat gebeurd bij de reactie?
  Reagens: kalkwater
  Resultaat: het kalkwater wordt troebel
 • De aanwezigheid van sommige stoffen kan je aantonen met een reagens. Een van deze stoffen is zwaveldioxide. Wat is de reagens van zwaveldioxide en wat gebeurd bij de reactie?
  Reagens: jood
  Resultaat: het jood ontkleurt
 • De aanwezigheid van sommige stoffen kan je aantonen met een reagens. Een van deze stoffen is water. Wat is de reagens van water en wat gebeurd bij de reactie?
  Reagens: wit kopersulfaat of custardpoeder
  Resultaat: word blauw (kopersulfaat) of geel (custardpoeder)
 • De aanwezigheid van sommige stoffen kan je aantonen met een reagens.Een van deze stoffen is zuurstof. Wat is de reagens van zuurstof en wat gebeurd bij de reactie?
  Reagens: Gloeiende houtspaander
  Resultaat: gloeit fel op
 • De aanwezigheid van sommige stoffen kan je aantonen met een reagens. Een van deze stoffen is waterstof. Wat is de reagens van waterstof en wat gebeurd bij de reactie?
  Reagens: vuur
  Resultaat: knalletje bij ontbranden
 • 1.2 Moleculen en atomen

 • Zuivere stoffen bestaan uit moleculen en iedere stof heeft zijn eigen molecuulsoort. Moleculen zijn altijd in beweging, en hoe hoger de temperatuur des te sneller de moleculen bewegen.
  Vaste stof: de molecuul deeltjes zitten in een regelmatige structuur op elkaar gestapeld, en trillen een beetje.
  Vloeistof: de molecuul deeltjes bewegen vrij langs elkaar, en er bevindt zich 'open plekken' tussen hen, waarin niets is.
  Gas: de molecuul deeltjes zijn heel ver van elkaar verwijderd, en bewegen door de hele ruimte. Tussen de moleculen in de 'open plekken' is niets.

  Zuivere stoffen bestaan uit moleculen, en moleculen zijn opgebouwd uit atomen. Ieder atoomsoort staat voor een bepaald element (bijv. Aluminium). De naam van het element wordt door een elementsymbool aan gegeven (bijv. Al voor Aluminium).

  De molecuulformule geeft aan welke soort atomen en hoeveel van elke soort in een molecuul van een stof aanwezig zijn (bijv. Water: H2O: In een molecuul water zitten 2 atomen waterstof + een atoom zuurstof). De faseaanduiding achter een molecuulformule geeft de fase van een stof aan: vast (s), vloeibaar (l) of gas (g).
 • Wat is een molecuul?
  Een molecuul is een deeltje van een zuivere stof. 
 • In welke fase is de stof die je op deze foto ziet? 
  Dit is een vaste stof; de deeltjes zitten in een regelmatig structuur op elkaar. Ze trillen een beetje op hun vaste plaats. 
 • In welke fase is de stof die je in deze foto ziet? 
  Dit is een vloeistof: de deeltjes raken elkaar en bewegen vrij langs elkaar. Op de 'open plekken' tussen de deeltjes is niets. 
 • In welke fase is de stof die je in deze foto ziet?
  Gas: de deeltjes zijn heel ver van elkaar verwijderd, en bewegen door de hele ruimte door elkaar zonder elkaar te storen. Tussen de deeltjes is niets. 
 • Waar zijn moleculen uit opgebouwd?
  Moleculen zijn opgebouwd uit een of meedere atomen.
 • Hoe werden elementen omschreven, en wat zijn de omschrijvingen voor Aluminium, Calcium en Goud?
  Elementen worden omschreven door elementsymbolen, bijvoorbeeld: 
  Aluminium - Al
  Calcium - Ca
  Goud - Au
 • Wat geeft de molecuulformule aan?
  De soorten en hoeveelheid van bepaalde atomen die in een molecuul aanwezig zijn.  
 • Hoe word de fase van een stof in de molecuulformule aangegeven?
  Dit wordt aangegeven met een kleine letter tussen haakjes, achter de formule. (g) staat voor gas, (l) voor vloeistof, (s) voor vast. Voorbeelden hiervan zijn:   Gas: (g) bijv: Waterstof: (g)

  Vloeistof: (l) bijv: Broom: (l)

  Vast: (s) bijv: Glucose: (s)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waardoor ontstaat oppervlaktespanning?
Een oppervlaktespanning ontstaat als de bovenliggende watermoleculen ontbreken en daardoor aan het oppervlak 'naar beneden' worden getrokken. De moleculen worden naar beneden getrokken omdat de andere moleculen daaronder blijven trekken.
Wat is een waterstofbrug?
Een waterstofbrug is een bijzondere dipool-dipool interactie. Waterstofbruggen treden op tussen moleculen die een O-H of een N-H groep bevatten. Is een sterke binding dus hoog kookpunt.
Wat is een apolaire stof?
Een apolaire stof bestaat uit moleculen die geen dipoolmoleculen zijn. De plus en min vallen samen.
Teken het watermolecuul en leg deze uit.
Plus min waarom? blz 105.
Wat is een dipool-dipool interactie?
Een dipool-dipool interactie is en extra kracht tussen de moleculen waardoor de binding tussen de moleculen sterker wordt.
Wat is een dipoolmolecuul?
Een molecuul met 2 polen, een negatieve en een positieve.
Wat is een polaire atoombinding?
Een polaire atoombinding is een binding waarbij 2 atomen bij elkaar komen en 1 atoom sterker aan de gemeenschappelijke elektronenpaar trekt daardoor wordt dat atoom negatief en het andere atoom positief.
Welke 2 soorten bindingen zijn er.
Vanderwaalsbinding tussen moleculen en atoombinding tussen de atomen in de molecuul.
Waar is de Vanderwaalsbinding van afhankelijk?
De Vanderwaalsbinding is afhankelijk van de grootte van de moleculen. Kookpunt is ook afhankelijk van de grootte.
Hoe heet de ruimte tussen moleculen?
Intermoleculaire ruimte.