Summary Chemie 4v

-
ISBN-10 9001817106 ISBN-13 9789001817107
773 Flashcards & Notes
234 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Chemie 4v". The author(s) of the book is/are Rini Bekkers Rixt Buwalda, Harm Scholte, Esther Thole. The ISBN of the book is 9789001817107 or 9001817106. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Chemie 4v

 • 1 Basis scheikunde

 • calcium

  Ca

 • Dit hoofdstuk gaat over de basis termen en definities binnen de scheikunde.
 • Waarin kan je stoffen verdelen
  In mengels en zuivere stoffen
 • Aluminium

  Al

 • wat is een mengsel?
  verschillende zuivere stoffen door elkaar gemengd
 • goud

  Au

 • Wat is een oplossing?
  Twee vloeistoffen die samen een helder mengsel zijn
 • wat is een oplossing?
  een heldere vloeistof
 • kalium

  K

 • Wat is een suspensie?
  een fijn verdeelde vaste stof door de vloeistof
 • Als de vloeistof troebel is kan het een suspensie of een emulsie zijn.
 • koper

  Cu

 • Wat is een emulsie?
  Twee vloeistoffen die  onderling niet met elkaar mengen
 • wat is een suspensie?
  een vaste stof door een vloeistof
 • lood

  Pb

 • Wat doet een emulgator?
  Die voorkomt dat de emulsie ontmengt
 • wat is een emulsie?
  2 vloeistoffen die onderling niet mengen
 • magnesium

  Mg

 • Een zuivere stof heeft een kookpunt en smeltpunt. Een mengsel heeft een kooktraject en een smelttraject.
 • Vaak ontmengt een suspensie of een emulsie na verloop van tijd. Door een emulgator kan dat niet.
 • natrium

  Na

 • Met verschillende scheidingsmethodes kan je mengsels scheiden in zuivere stoffen;
  1. Filtreren ; gebruik je bij suspensie en berust op verschil in deeltjesgrootte
  2. Indampen ; gebruik je bij een oplossing van een vaste stof in een vloeistof en berust op verschil in kookpunt
  3. Destilleren ; gebruik je bij een oplossing van twee vloeistoffen berust op verschil in kookpunt
  4. Adsorberen ; gebruik je bij een oplossing berust op aanhechting aan een oppervlak
  5. Extraheren ; gebruik je bij vaste stoffen, suspensie en emulsie en berust op oplosbaarheid in extractiemiddel
  6. Chromatograferen ; gebruik je bij een oplossing en berust op aanhechten aan een oppervlak of meegaan met de loopvloeistof
 • Zuivere stof heeft een smeltpunt en kookpunt.
 • platina

  Pt

 • Met een reagens kan je zuivere stoffen aantonen.

  1. koolstofdioxide ; kalkwater ; wordt troebel
  2. zwaveldioxide ; joodwater ; ontkleurt
  3. water ; wit kopersulfaat of custardpoeder; wordt blauw of geel
  4. zuurstof ; gloeiende houtspaander ; gloed gel op
  5. waterstof ; knalletje bij ontbranden
 • Mengsel heeft een smelttraject of kooktraject.
 • ijzer

  Fe

 • Veel zuivere stoffen bestaan uit moleculen
  Bij een vaste stof zitten de deeltjes dicht op elkaar
  Bij een vloeistof bewegen de deeltjes vrij dicht langs elkaar
  Bij een gas zweven de deeltjes ver van elkaar
 • verschillende scheidingsmethodes:
  1. filtreren
  2. indampen
  3. destilleren
  4. adsorberen
  5. extraheren
  6. chromatograferen
 • zilver

  Ag

 • De niet-ontleedbare stoffen die altijd uit 2 atomen bestaan zijn;
  waterstof ; H2
  zuurstof ; O2
  stikstof ; N2
  fluor ; F2
  chloor ; Cl2
  broom ; Br2
  jood ; I2
 • filtreren berust op?
  verschil in deeltjes
 • zink

  Zn

 • indampen berust op?
  verschil in kookpunt
 • broom

  Br

 • destilleren berust op?
  verschil in kookpunt
 • chloor

  Cl

 • adsorberen berust op?
  aanhechting aan oppervlak
 • fluor

  F

 • extraheren berust op?
  oplosbaarheid in extractie middel
 • jood

  I

 • chromatograferen berust op?
  aanhechten aan oppervlak of meegaan met de loopvloeistof
 • koolstof

  C

 • stikstof

  N

 • waterstof

  H

 • zuurstof

  O

 • zwavel

  S

 • 1,2,3,4,5,6 (moleculaire stoffen)

  mono, di, tri, tetra, penta, hexa

 • fossiele brandstoffen

  aardolie, aardgas, steenkool

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

waardoor word de reactiesnelheid beïnvloed?
- concentratie
- verdelingsgraad
- temperatuur
- katalysator
- soort deeltjes
wanneer neemt de reactiesnelheid toe?
als het aantal effectieve botsingen per tijdseenheid toe neemt.
wat is de eenheid van reactiesnelheid?
mol per seconde
Hoe bereken je de reactiewarmte uit vormingswarmte?
1. schrijf reactievergelijking op.
2. stoffen voor reactiepijl moeten worden ontleed.
3. zoek vormingswarmte van reactieproducten op.
4. bereken deltaE.
5. geef aan voor welke stof in de reactievergelijking de reactiewarmte geldt.
wat is de vormingswarmte van een niet-ontleedbare stof?
0
wat houd de vormingswarmte in?
dit is de reactiewarmte van de vorming van één mol stof uit niet-ontleedbare stoffen.
hoe heet de energie die nodig is om een reactie te activeren?
activeringsenergie
wat houd de wet van energiebehoud in?
energie kan niet verloren gaan of uit het niets tevoorschijn komen.
wat geef je weer in een energiediagram?
Het energieniveau van de beginstoffen en de reactieproducten.
wat is het energie-effect van een endotherme reactie?
reagerende stoffen onttrekken energie uit omgeving.