Summary Chemie 6v

ISBN-13 9789001817190
195 Flashcards & Notes
9 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Chemie 6v". The author(s) of the book is/are . The ISBN of the book is 9789001817190. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Chemie 6v

 • 15.1 Kunstoffen, plastics en polymeren

 • Kunststoffen hebben zoveel toepassingen omdat je de eigenschappen ervan zo goed kunt variëren: vervormbaarheid, hardheid, elasticiteit, kleur en hittebestendigheid
 • Wat zijn vijf voordelen van kunststof waardoor ze goed voor gebruik zijn?
  1. licht
  2. onderhoudsarm
  3. niet reactief
  4. goedkoop
  5. lange levensduur
 • Voordelen van kunststoffen:
  Gemakkelijk te verwerken
  licht
  onderhoudsarm
  niet reactief
  relatief goedkoop 
  lange levensduur
 • Noem 2 nadelen van het gebruik van kunststof
  • afval: slecht afbreekbaar
  • groot gebruik van fossiele brandstoffen voor de productie en transport
 • Door welke twee nadelen van kunststof wordt recyclen verstandiger?
  1. Slecht afbreekbaar
  2. veel fossiele brandstof is nodig
 • Nadelen van kunststoffen:
  Afval
  wegwerpartikelen
  slecht afbreekbaar
  plastic soep
  veel fossiele brandstof voor productie en transport
 • Kunststoffen worden ingedeeld  volgens 2 criteria in vier categorieën. Noem:
  • fossiel / biomassa
  • wel / niet afbreekbaar
 • Welke twee criteria verdelen de kunststoffen in vier categorieën?
  1. Fossiele brandstof of biomassa?
  2. wel of niet afbreekbaar?
 • Categorien van kunststoffen
  Biomassa
  fossiel
  afbreekbaar
  niet afbreekbaar
 • In tabel 97D (BiNaS) staan de recycleersymbolen die het soort kunststof aangeven
 • Wat is de definitie van plastic?
  Plastic is een kunststof die door verhitting en druk vervormd kan worden tot een product
 • Wanneer is iets 'composteerbaar'?
  Als het biologisch afbreekbaar is
 • Plastic is kunststof, maar niet elke kunststof is plastic
 • Wat zijn polymeren, die ook aangeduid kunnen worden met de term macromoleculen?
  polymeren zijn grote moleculen waarin hetzelfde stukje molecuul telkens herhaald wordt
 • Waar zijn kunststoffen uit opgebouwd
  Polymeren
 • Geef de definitie van plastic
  kunststof waarvan door verhitting en onder druk een voorwerp kan worden gemaakt
 • wat is de definiërende factor van copolymeren
  dit zijn polymeren die uit verschillende soorten moleculen zijn gevormd
 • Polymeren bestaan uit
  Hele grote moleculen waarin steeds hetzelfde stukje molecuul herhaald wordt
 • Kunststoffen zijn opgebouwd uit polymeren. Polymeren bestaan uit heel grote moleculen waarin steeds hetzelfde stukje molecuul herhaald wordt: de repeterende eenheid. Die moleculen kunnen reageren tot een groot molecuul --> macromolecuul
 • Wat is de repeterende eenheid?
  Stukje molecuul dat steeds herhaald wordt
 • Er zijn verschillende soorten polymeerketens:

  lineair: geen vertakkingen
  vertakt: met vertakkingen
  driedimensionaal netwerk: dwarsverbindingen tussen de polymeerketens
 • wat is een Macromolecuul
  een molecuul dat bestaat uit meerdere duizenden atomen, waardoor het een relatief hoge moleculaire massa bezit.
 • Polymeren die gevormd zijn uit verschillende soorten moleculen noem je copolymeren
 • Is een polymeer een macromolecuul
  ja, polymeer bestaat doordat de moleculen van de beginstoffen aan elkaar koppelen
 • Wat zijn copolymeren?
  Polymeren die gevormd zijn uit verschillende soorten moleculen
 • Hoe kunnen polymeerketens voorkomen?
  Zonder vertakking - lineair
  met vertakkingen
  driedimensionaal - er zitten dwarsverbindingen tussen de polymeerketens
 • Wat zijn copolymeren
  Polymeren die zijn gevormd uit verschillende soorten moleculen
 • Plastics zijn door verhitting te vervormen
 • Plastics behoren tot de kunststoffen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Elektrolyse:
Proces waarbij een batterij wordt opgeladen
Wat gebeurt er wanneer een batterij stroom levert?
Via spontane redoxreacties waarbij de reductor elektronen afstaat aan de oxidator
Opslaan van elektrische energie:
-Door een brandstof als waterstof mee te maken
-in accu's
-in oplaadbare baterijen
Brandstofcel:
Elektrochemische cel met een constante aanvoer van reagerende stoffen: brandstof en zuurstof uit de lucht
Voordeel brandstofcel:
Hoger rendement,
bij conventionele explosiemotor ontstaat veel restwarmte.
Nadeel brandstofcel:
Prijzig door katalysator
Brandstofcel:
Chemische energie van een brandstof rechtstreeks omzetten in elektrische energie.
Waterstofeconomie:
Duurzame productie: met behulp van zonlicht en windturbines elektrische energie te produceren. Dan kan je het door midden van elektrolyse uit water halen.
Composteerbaar:
Materiaal is af te breken in milieuvriendelijke stoffen, zoals water, CO2 en biomassa
Biopolymeren:
- Biologisch afbreekbare polymeren
- Biobased polymeren (gemaakt uit biomassa(natuurlijke en hernieuwbare grondstoffen))