Summary Chemie overal 4h

-
ISBN-10 9011113756 ISBN-13 9789011113756
407 Flashcards & Notes
237 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Chemie overal 4h". The author(s) of the book is/are Marij Kabel van den Brand, Bertie Spillane Nico Kabel experimenten Iris Jaspers. The ISBN of the book is 9789011113756 or 9011113756. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Chemie overal 4h

 • 1 Scheiden en reageren

 • zuivere stoffen bestaan uit een atoomsoort. een oplossing is een mengsel dat altijd helder is. een suspensie is een mengsel dat altijd troebel/ondoorzichtig is. een emulsie is een mengsel dat altijd troebel /ondoorzichtig is en de stoffen eigenlijk niet goed mengen als je het langer laat staan zullen er twee lagen ontstaan om te zorgen dat een emulsie niet ontmengt heb je een emulgator nodig. bij het scheiden van mengsels maak je gebruik van stofeigenschappen verschil in oplosbaarheid, verschil in deeltjesgrootte, verschil in dichtheid, verschil in vluchtigheid , verschil en kookpunt, verschil in adsorptievermogen ,verschil en adsorptievermogen en oplosbaarheid

  kenmerken van een chemische reactie je ziet bepaalde stofeigenschappen verdwijnen en ontstaan dat komt doordat de beginstoffen veranderen in reactieproducten. bij elke chemische reactie is de totale massa van de beginstoffen gelijk aan de totale massa van de reactie producten .

  de energie die nodig is om een reactie te starten noem je activeringsenergie.

  de reactie tijd is de tijd die nodig is voor de reactie is uitgewerkt 

 • 1.1 Chemie om je heen

 • Het eerste hoofdstuk is een korte herhaling van vorig jaar en richt zich op een aantal scheidingsmethoden,  wanneer er een reactie tussen twee stoffen plaatsvindt en  hoe je de snelheid van zo'n reactie kunt beïnvloeden.

 • Hoe krijg je één van de stoffen uit een mengsel

  Door een van de scheidingsmethoden toe te passen

 • Wat is een chemische reactie?

  Een reactie waarbij een stof permanent veranderd

 • Een manier om één van de stoffen uit een mengsel te halen is het toepassen van een scheidingsmethoden

 • Wat zijn  moleculaire stoffen?

  Daarmee bedoelt men stoffen die  uit moleculen bestaan, die op hun beurt weer uit twee of meer atomen bestaan

 • Wat kan een zuivere stof zijn?

  Zuivere stof kan een element zijn of een verbinding

 • Wat is het verschil tussen de opbouw van een element en van een verbinding?

  Een bouwstof van een element bestaat 1 soort atomen en de bouwstof van een verbinding bestaat uit twee of meer soorten atomen.

 • In de natuur komen maar enkele elementen voor, zoals de stoffen zwavel, goud, koolstof, stikstof en zuurstof De meeste stoffen die je in de natuur vindt, zijn verbindingen.

 • Wat wordt bedoeld met een zuivere stof?

  Een zuivere stof is één stof met een unieke combinatie van stofeigenschappen. Bestaat uit dezelfde bouwstenen (meestal moleculen)

 • Wanneer spreek je van een molecuul?

  Als er 2 of meer atomen samen zijn.

 • En wanneer spreek je van een element?

  Hierbij bestaan de bouwstenen uit één atoomsoort.

 • Wanneer spreek je van een mengsel?

  Een mengsel bestaat uit twee of meer stoffen, dus ook uit twee of meer soorten bouwstenen.

 • Hoe kom je erachter of je te maken hebt met een zuivere stof of met een mengsel?

  door een proef te doen. nl. je laat de stof smelten of koken. je meet de temt. tijdens het smelten of tijdens het koken. Als het gaat om een zuivere stof, blijft de temp. tijdens het smelten en koken hetzelfde. Gaat het om een mengsel dan loopt de temp tijdens het smelten en koken langzaam op. Je spreekt van het smelttraject en kooktraject.

 • Wat heeft een smeltpunt en een kookpunt en wanneer spreek je van een smelttraject en een kooktraject?

  Een zuivere stof heeft een kookpunt en een smeltpunt en

  een mengsel heeft een smelttraject en een kooktraject.

 • denk je dat mijn moeder gaat checken als ik weg ben of ik wel wat gedaan heb?

  ja dat denk ik wel .. MAM

 • 1.2 zuivere stoffen en mengsels

 • Wat is een zuivere stof?

  Dat is een stof die uit 1 soort atoom beestaat

 • In deze indeling staat bijna heel hoofdstuk 1.2 samengevat.
 • Waaruit bestaat een verbinding.

  Een verbinding bestaat uit meerdere atomen.

 • Bij oplosbaarheid van moleculaire stoffen wordt wel eens over soort zoekt soort gesproken. Er zijn twee soorten; stofjes die wel in water oplossen en stofjes die dat niet doen. Over welke 2 termen hebben we het dan? En wie lost in wie op?
  • Hydrofiele stoffen (stoffen die wel in water oplossen)
  • Hydrofobe stoffen (stoffen die niet in water oplossen)


  Soort zoekt soort
  • hydrofiel lost goed op in andere hydrofiele stoffen
  • hydrofoob lost goed op in andere hydrofobe stoffen
  • hydrofiel lost NIET goed op in hydrofobe stoffen
 • Waaruit bestaat een element.

  Die bestaat uit alleen dezelfde atomen.

   

 • Olie lost niet goed op in water. Waarom niet? 
  En hoe noem je dit mengsel?
  • Olie is hydrofoob en water hydrofiel. Hydrofoob en hydrofiel lossen niet goed in elkaar op.
  • Dit is dus een troebel mengsel van vloeibaar in vloeibaar --> emulsie
 • Wat is het verschil tussen een zuivere stof en een mengsel.

  Een zuivere stof heeft een smelt en kook punt en bij een mengsel heet dat een traject.

 • Wat doet een emulgator? 
  Een emulgator voorkomt dat een emulsie ontmengt in een tweelagensysteem. 
 • Wat is een oplossing.

  Dat is een mengsel waar je doorheen kan kijken.

 • Hoe ziet een emulgator eruit?
  Een emulgator heeft een
  • hydrofobe staart (alleen maar C- en H-atomen)
  • hydrofiele kop (bevat O-atomen)
 • Wat is een suspensie?

  Dat is een mengsel die altijd troebel is.

 • Wat is het verschil tussen een element en een verbinding?
  • Een element bestaat maar uit één soort atomen
  • Een verbinding bestaat uit twee of meerdere soorten atomen
 • Wat is een emulsie?

  Dat is mengsel van twee stoffen die niet mengbaar zijn. 

 • Wat is het verschil tussen een suspensie en een emulsie?
  • Een emulsie is een troebel mengsel van een vloeistof die niet goed oplost in een andere vloeistof
  • Een suspensie is een troebel mengsel van een vaste stof die niet goed oplost in een vloeistof
 • Bij een emulsie welke stof komt altijd onderaan.

  De stof met de grootste dichtheid

 • Wat is het verschil tussen een mengsel en een zuivere stof? En wat valt op als je deze stoffen kookt?
  • Een zuivere stof is één soort stof. Als je een zuivere stof kookt blijft de temperatuur gelijk op het kookpunt.
  • Een mengsel bestaat uit meerdere soorten stoffen. Als je een mengsel kookt loopt de temperatuur tijdens het smelten nog door, dit heet een kooktraject. 


  Hetzelfde geldt voor het smelten van de stof. Zuiver - smeltpunt. Mengsel - smelttraject.
 • Wat moet je toevoegen om ervoor te zorgen dat een emulsie zich niet ontmengt?

  Dan moet je een emulgator toevoegen.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waarvoor worden esters gebreukt?
Aroma's, oplosmiddel, en medischetoepassing
Wat is hydrolyse?
Wanneer je water toevoegt aan een ester en de stof weer opbreekt in een alcohol en een zuur.
Wat komt er vrij bij ester vorming?
H20, of te wel water
Wat zijn accijns?
De belasting die op alcoholische dranken word gezet door de staat
Hoe komt de aanmaak van ethanol uit etheen?
Door additie van water aan etheen
Wat is vergisting?
De productie van ethanol uit glucose
Wat zijn alkaanamines?
Een alkaan met een N-H-H groep
Wat is een Alkanol?
Een alkaan met een O-H groep
Wat is een carbonzuur?
een dubbel O-C-O-H binding
Wat is een alkaanzuur?
Een alkaan met een carbonzuur