Summary Chemie overal 5v

-
ISBN-10 9011113802 ISBN-13 9789011113800
469 Flashcards & Notes
37 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Chemie overal 5v". The author(s) of the book is/are Juleke van Rhijn. The ISBN of the book is 9789011113800 or 9011113802. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Chemie overal 5v

 • 6.2 Koolwaterstoffen

 • Wat is een andere naam voor koolstofchemie?
  Organische chemie
 • Wat zijn koolwaterstoffen?
  Alle verbindingen die alleen bestaan uit koolstofatomen en waterstofatomen
 • In een onvertakt koolwaterstofmolecuul is elk C-atoom verbonden met een of twee andere C-atomen. In een vertakt koolwaterstofmolecuul komt minstens 1 C-atoom voor dat met drie of vier andere C-atomen verbonden is.
 • 10.1 Meten is weten

 • Bij analytische technieken maak je gebruik van specifieke eigenschappen van atomen en moleculen van een stof.
 • 10.2.1 elektromagnetische straling

 • Wat is licht eigenlijk?
  Licht is een vorm van elektromagnetische straling
 • Radiogolven, infrarode straling, Uv-straling en röntgenstraling zijn allerlei vormen van elektromagnetische straling. Alle elektromagnetische straling beweegt met de lichtsnelheid, 3*10^8 m/s.
 • De beweging van elektromagnetische straling is een golf, de afstand tussen twee golftoppen = golflengte (nanometer, 1nm = 1*10^-9 m). De golflengte bepaalt wat voor soort straling het is.  
 • Alle soorten elektromagnetische straling bestaan uit ‘bundels energiepakketjes’ = fotonen.
  De energie-inhoud van een foton is omgekeerd evenredig met de golflengte --> grote golflengte, lagere energie; kleinere golflengte, meer energie. 
 • 10.2.2 spectra

 • Wit licht bestaat uit alle verschillende kleuren licht die bestaan; elke kleur heeft zijn eigen golflengte. 
 • Wanneer wit licht gebroken wordt, zie je alle kleuren die in het witte licht zitten ß<-- komt doordat alle verschillende golflengtes uit elkaar worden gebogen. Alle kleuren die je ziet nadat wit licht gebroken is het spectrum
 • Wat is een spectrum?
  Een spectrum is een weergave van alle golflengtes die een bepaalde straling bevat. 
 • Wat doet de analysemethode spectroscopie?
  De analysemethode spectroscopie bestudeert m.b.v. spectra het effect van elektromagnetische straling op stoffen. Stoffen kunnen deze straling reflecteren, absorberen of uitzenden.
 • 10.2.2.1 absorberen van elektromagnetische straling

 • Welke kleuren een stof terugkaatst of absorbeert is afhankelijk van de soort elektromagnetische straling (golflengte) en de soort stof. 
 • Door spectra te maken kun je zien bij welke golflengtes een stof absorbeert of uitzendt. Door wit licht op een stof te laten vallen en een spectrum te maken van het licht dat erdoorheen gaat, krijg je een absorptiespectrum. In een absorptiespectrum zie je bij welke golflengtes de stof licht absorbeert. 
 • 10.2.2.2 uitzenden van elektromagnetische straling

 • Atomen, moleculen en ionen kunnen elektromagnetische straling uitzenden. 
 • Je kan ook een spectrum maken van de hoeveelheid elektromagnetische straling die een stof uitzendt, zo’n spectrum noem je een emissiespectrum. In een emissiespectrum kun je zien bij welke golflengte een stof elektromagnetische straling uitzendt. 
 • 10.2.3 energieniveaus

 • Elektronen zijn in schillen rond de kern verdeeld, alle elektronen in dezelfde schil hebben dezelfde energie. 
 • Elektronen kunnen, als zij een foton opnemen, overgaan naar een schil met een hogere energie. 
 • Hoe nemen elektronen fotonen op?
  Als je fotonen met verschillende energieën (=verschillende golflengtes)op een atoom laat vallen, dan absorberen de elektronen alleen die fotonen die ze van de grondtoestand naar de aangeslagen toestand kunnen brengen.

   .... = elektromagnetische straling 
 • Na een tijdje valt het elektron vanuit de aangeslagen toestand weer terug naar de grondtoestand --> energie komt vrij in de vorm van een foton. 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waarvan is de flexibiliteit van een thermoplast afhankelijk van? Noem 3 dingen.
 • De flexibiliteit is afhankelijk van de grootte van de zijketens van het polymeermolecuul:
   • Grote zijgroepen= ketens gaan minder gemakkelijk langs elkaar en zijn dus minder flexibel.
 • De flexibiliteit is afhankelijk van de polimerisatiegraad (=de lengte van de polymeermoleculen):
   • Hoe meer monomeereenheden er in een polymeermolecuul aanwezig zijn, hoe hoger de polimerisatiegraad en hoe minder flexibel de kunststof wordt. *
 • De flexibiliteit is afhankelijk van de weekmakers:
   • Een weekmakker is een stof met een lage molecuulmassa die wordt toegevoegd aan het polymeer. De moleculen van een weekmaker gaan tussen de polymeermoleculen zitten, waardoor de vd Waalskrachten (die de ketens op elkaar uitoefenen) minder wordt. Hierdoor krijgen de ketens meer bewegingsmogelijkheden en neemt de flexibiliteit toe.
Noem 2 manieren waarop crosslinks ontstaan.

 • Crosslinks kunnen ontstaan als er nog dubbele bindingen in de losse ketens aanwezig zijn.

 • Crosslinks kunnen ontstaan als er aan de polymeermoleculen zijgroepen vastzitten die met zijgroepen van een andere polymeermolecuul kunnen reageren.
Wat is het verschil tussen een thermoplast en een thermoharder op microniveau?
 • Thermoplasten= kunststoffen die zacht worden bij verwarmen.
 • Thermoharders= kunststoffen die hard blijven vij verwarmen.
 • De moleculen waar thermoplast uit bestaan zijn lange losse polymeerketens. Die ketens worden bij elkaar gehouden door vd Waalskrachten en de bewegingsvrijheid is niet groot. Door verhoging van de temperatuur gaan de moleculen harder bewegen en daardoor wordt een deel van de vd Waalsverbindingen verbroken. De kunststof wordt zachter.
 • Bij de thermoharders zijn de ketens aan elkaar gekoppeld door crosslinks (dwarsbindingen= atoombindingen). Daarom zijn netwerkbindingen niet flexibel, omdat je atoombindingen moet verbreken om ze te vervormen.
Wat is een copolymeer?
Een polymeer dat ontstaan is uit verschillende monomeren.
Wat is een condensatiereactie?
Een condensatiereactie is een reactie waarbij uit 2 moleculen 1 groter molecuul wordt gevormd en een klein molecuul wordt afgesplitst.
Wat is een monomeereenheid?
Een monomeereenheid is een repeterende eenheid in de polymeerketen.
Noem 2 polymeereigenschappen.
 • Het zijn moleculaire stoffen.
  • Hoe groter ze zijn, des te groter de vd Waalskracht.
 • De polymeren hebben een veel hoger kookpunt dan hun monomeren en daarom zijn ze (meestal) vast bij kamertemperatuur.
Wat zijn polymeren en hoe komen ze tot stand?
Polymeren zijn hele lange molecuulketens, die ontstaan zijn uit kleinere moleculen: monomeren.
Wat zijn de 6 overeenkomstige eigenschappen van spiegelbeeldisomeren?
 • Ze hebben dezelfde vorm
 • ...dus ze stappelen gelijk
 • ...dus ze hebben zelfde vd Waalskrachten
 • ...dus ze hebben zelfde kookpunten
 • Reageren ook hetzelfde
 • Heel moeilijk te onderscheiden
Waar moet het molecuul aan voldoen om spiegelbeeldisomeren te hebben?
 • Asymmetrisch C-atoom
  • C-atoom met 4 verschillende groepen eraan.
  • Aangeven met C*