Summary Chemie overal 5v

-
ISBN-10 9011113802 ISBN-13 9789011113800
441 Flashcards & Notes
32 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Chemie overal 5v". The author(s) of the book is/are Juleke van Rhijn. The ISBN of the book is 9789011113800 or 9011113802. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Chemie overal 5v

 • 6.2 Koolwaterstoffen

 • Wat is een andere naam voor koolstofchemie?
  Organische chemie
 • Wat zijn koolwaterstoffen?
  Alle verbindingen die alleen bestaan uit koolstofatomen en waterstofatomen
 • In een onvertakt koolwaterstofmolecuul is elk C-atoom verbonden met een of twee andere C-atomen. In een vertakt koolwaterstofmolecuul komt minstens 1 C-atoom voor dat met drie of vier andere C-atomen verbonden is.
 • 9.2 basen in water

 • Basen
  pH van basische oplossingen zijn altijd hoger dan 7. Kenmerkend van een basen is dat het een H+ opneemt. Als een stof reageert met H2o ontstaat er dus OH-. Zwakke basen krijgen minder OH- ionen. Sterke basen juist meer. Bij een zwakke base ontstaat er een evenwichtsreactie. Bij een sterke base een aflopende reactie.
 • 9.3 formules en namen van basen

 • Een goed oplosbaar zout met een sterk basisch ion
  Bij een sterke base met een goed oplosbaar zout kan niet in water bestaan, het reageert meteen met water en vormt tot OH-.
 • Een goed oplosbaar zout met een zwak basisch ion
  Een zwakke base reageert niet meteen met water en zodra het zout in aanmerking komt splits het in ionen. Nadat het gesplitst is kan het met water reageren en wordt het een evenwichtsreactie, omdat er maar heel weinig water reageert met de base.
 • Een slecht oplosbaar zout met een sterk basisch ion
  Er komen heel weinig ionen in de oplossing. Er verloopt amper een reactie tussen base en water.
 • Meerwaardige basen
  Een meerwaardige basen neemt meestal maar één H+ ion op van water. De tweede reactie noteer je dus niet. Zwakke zuren geven daarentegen ook maar een H+ weg.
 • Notaties van basische oplossingen
  In een oplossing van een sterke base reageert de base aflopend met water. In deze oplossing is de oorspronkelijke base niet meer aanwezig. In een oplossing van een zwakke base is de oorspronkelijke base nog wel aanwezig i.v.b met de evenwichtsreactie.
 • 9.4 pH-berekeningen aan basische oplossingen

 • Formules
  pOH=-log(OH-)
  (OH-)=10^-pOH
  pH+pOH=14
 • Sterke basen
  Bij sterke base reageert alles en is de hoeveelheid mol hetzelfde voor en na de reactie dus Mol base = Mol OH-
 • Zwakke basen
  Bij zwakke basen is het aantal Mol voor de reactie net hetzelfde als het aantal Mol nar de reactie, omdat het een evenwichtsreactie is. Bij een evenwichtsreactie ligt het evenwicht links, want water is in overvloed. Maar een heel klein gedeelte reageert met water tot Hbase en OH-.
 • 9.5 reacties tussen zuren en basen

 • Zuur-basereactie
  Stap 1: noteer de formules van alle deeltjes die aanwezig zijn
  stap 2: bepaal welk deeltje het zuur is en welk deeltje de base
  stap 3: stel de reactievergelijking van de reagerende deeltjes op

  Het zuur geeft H+ ionen af aan de base.  
  Als er een meerwaardig zuur is en een overmaat base, zal het zuur al zijn H+ ionen opnemen. Als er een meerwaardige base is en een overmaat aan zuur, zal het zuur al zijn H+ ionen afgeven. De lading van de base geeft aan hoeveel H+ er opgenomen kan worden als er een overmaat aan zuur is.
 • 10.1 Meten is weten

 • Bij analytische technieken maak je gebruik van specifieke eigenschappen van atomen en moleculen van een stof.
 • 10.2.1 elektromagnetische straling

 • Wat is licht eigenlijk?
  Licht is een vorm van elektromagnetische straling
 • Radiogolven, infrarode straling, Uv-straling en röntgenstraling zijn allerlei vormen van elektromagnetische straling. Alle elektromagnetische straling beweegt met de lichtsnelheid, 3*10^8 m/s.
 • De beweging van elektromagnetische straling is een golf, de afstand tussen twee golftoppen = golflengte (nanometer, 1nm = 1*10^-9 m). De golflengte bepaalt wat voor soort straling het is.  
 • Alle soorten elektromagnetische straling bestaan uit ‘bundels energiepakketjes’ = fotonen.
  De energie-inhoud van een foton is omgekeerd evenredig met de golflengte --> grote golflengte, lagere energie; kleinere golflengte, meer energie. 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Zuur-basereactie
Stap 1: noteer de formules van alle deeltjes die aanwezig zijn
stap 2: bepaal welk deeltje het zuur is en welk deeltje de base
stap 3: stel de reactievergelijking van de reagerende deeltjes op

Het zuur geeft H+ ionen af aan de base.  
Als er een meerwaardig zuur is en een overmaat base, zal het zuur al zijn H+ ionen opnemen. Als er een meerwaardige base is en een overmaat aan zuur, zal het zuur al zijn H+ ionen afgeven. De lading van de base geeft aan hoeveel H+ er opgenomen kan worden als er een overmaat aan zuur is.
Zwakke basen
Bij zwakke basen is het aantal Mol voor de reactie net hetzelfde als het aantal Mol nar de reactie, omdat het een evenwichtsreactie is. Bij een evenwichtsreactie ligt het evenwicht links, want water is in overvloed. Maar een heel klein gedeelte reageert met water tot Hbase en OH-.
Sterke basen
Bij sterke base reageert alles en is de hoeveelheid mol hetzelfde voor en na de reactie dus Mol base = Mol OH-
Formules
pOH=-log(OH-)
(OH-)=10^-pOH
pH+pOH=14
Notaties van basische oplossingen
In een oplossing van een sterke base reageert de base aflopend met water. In deze oplossing is de oorspronkelijke base niet meer aanwezig. In een oplossing van een zwakke base is de oorspronkelijke base nog wel aanwezig i.v.b met de evenwichtsreactie.
Meerwaardige basen
Een meerwaardige basen neemt meestal maar één H+ ion op van water. De tweede reactie noteer je dus niet. Zwakke zuren geven daarentegen ook maar een H+ weg.
Een slecht oplosbaar zout met een sterk basisch ion
Er komen heel weinig ionen in de oplossing. Er verloopt amper een reactie tussen base en water.
Een goed oplosbaar zout met een zwak basisch ion
Een zwakke base reageert niet meteen met water en zodra het zout in aanmerking komt splits het in ionen. Nadat het gesplitst is kan het met water reageren en wordt het een evenwichtsreactie, omdat er maar heel weinig water reageert met de base.
Een goed oplosbaar zout met een sterk basisch ion
Bij een sterke base met een goed oplosbaar zout kan niet in water bestaan, het reageert meteen met water en vormt tot OH-.
Basen
pH van basische oplossingen zijn altijd hoger dan 7. Kenmerkend van een basen is dat het een H+ opneemt. Als een stof reageert met H2o ontstaat er dus OH-. Zwakke basen krijgen minder OH- ionen. Sterke basen juist meer. Bij een zwakke base ontstaat er een evenwichtsreactie. Bij een sterke base een aflopende reactie.