Summary Chemie overal Havo Deel 1

-
ISBN-10 9011099389 ISBN-13 9789011099388
208 Flashcards & Notes
21 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Chemie overal Havo Deel 1". The author(s) of the book is/are Marij Kabel van den Brand, Jurrie Reiding ICT Hans Haarsma. The ISBN of the book is 9789011099388 or 9011099389. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Chemie overal Havo Deel 1

 • 1 Atoombouw

 • waar gaat het vak scheikunde over?

  stoffen, reacties en onzichtbare kleine deeltjes

 • welke 6 soorten deeltjes zijn er?

  moleculen, atomen, ionen, protonen, neutronen en elektronen

 • wat is een molecuul?

  kleinste deeltje van een zuivere stof

 • wat is een ion?

  een geladen molecuul of atoom

 • welke 4 soorten aggregatietoestanden zijn er?

  vast, vloeibaar, gas en opgelost in water

 • wat is een atoom?

  atomen zijn de deeltjes waaruit een molecuul bestaat

 • hoeveel soorten atomen zijn er?

  ruim 100

 • wat is een eenvoudige definitie van een chemische reactie?

  proces waarbij 1 of meerdere stoffen verdwijnen en ontstaat

 • wat is een uitgebreide definitie van een chemische reactie?

  proces waarbij moleculen uiteen vallen tot losse atomen en zich hergroeperen tot nieuwe moleculen

 • welke zijn de 2 belangrijkste soorten reacties?

  verbranding en ontleding

 • wat is een verbranding?

  reactie met zuurstof waarbij alleen 1 of meerdere oxiden ontstaan en geen andere stoffen

 • wat is een oxide?

  een stof opgebouwd uit twee atomen waarvan de tweede zuurstof is

 • 1.1 inleiding

 • Een molecuul bestaat uit:
  Atomen
 • waaruit ontstaan ionen?
  uit Atomen

 • wat voor lading hebben ionen?
  een positieve of negatieve

 • wat is u?
  atomaire massa-eenheid
 • 1.2 De bouw van een atoom

 • Uit welke deeltjes bestaat een atoom?
  protonen, elektronen en neutronen
 • Uit welke deeltjes bestaat een atoom?

  Uit  de protonen(p), neutronen(n) en elektronen (e-)

 • Waar bestaat een atoom allemaal uit?

  protonen, neutronen en elektronen

 • De protonen en neutronen zitten dicht bij elkaar in de Atoomkern.

 • Waar uit bestaat de atoomkern?

  Uit de protonen en neutronen.

 • waar liggen de protonen en neutronen in de atoom?

  atoomkern

 • De elektronen vormen een Wolk aan de buitenkant van het atoom.
 • Wat zit er tussen de atoomkern en de elektronen?

  Niks.

 • Wat vormen de elektronen aan de buitenkant van een atoom?

  wolk

 • Tussen de atoomkern en de elektronenwolk is Lege Ruimte, helemaal niets. Die lege ruimte is enorm groot in vergelijking met de ruimte die de atoomkern inneemt.
 • Wat is de lading van een proton?

  Een proton is positief geladen.

 • wat zit er tussen de atoomkern en de elektronenwolk?

  lege ruimte, helemaal niks

 • Hoe is een Proton geladen?
  Positief +
 • Wat is de lading van een neutron?

  Een neutron heeft geen lading.

 • wat zijn geladen deeltjes? en zijn ze positief of negatief

  protonen en elektronen. protonen zijn positief en elektronen zijn negatief

 • Hoe is een Neutron geladen?
  Neutronen hebben geen lading o
 • Wat is de lading van een elektron?

  Een elektron is negatief geladen.

 • hebben neutronen een lading?

  nee

 • Hoe is een Elektron geladen?
  Negatief -
 • Hoe weet je het aantal protonen?

  Het atoomgetal is het aantal protonen.

 • wanneer is een atoom ongeladen?

  als er evenveel positieve als negatieve lading in zit. in een atoom bevinden zich dus evenveel protonen als elektronen.

 • Hoe weet je het aantal elektronen?

  Het atoomgetal is ook het aantal elektronen.

 • Wat is het atoomnummer

  aantal protonen=aantal elektronen

 • Hoe weet je het aantal neutronen?

  Massagetal - het aantal protonen= het aantal neutronen.

 • massagetal=

  aantal protonen+ aantal neutronen

 • Samengevat:

  een atoom bestaat uit een positief geladen kern en een negatief geladen elektronenwolk. de atoomkern bestaat uit positief geladen protonen en ongeladen neutronen. de elektronenwolk bestaat uit negatief geladen elektronen. het aantal protonen in een atoom is gelijk aan het aantal elektronen. elk atoom heeft een atoomnummer. alle atomen van dezelfde soort hebben hetzelfde atoomnummer. het atoomnummer is gelijk aan het aantal protonen. en dat is weer gelijk aan het aantal elektronen. elk atoom heeft een massagetal. atomen van dezelfde soort kunnen verschillende massagetallen hebben. het massagetal is gelijk aan het aantal protonen+ het aantal neutronen.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

bekijk het plaatje en benoem ze

kijk plaatje

Hoe bereken je de Ph-waarde van een stof?

Door de -log te pakken van de H+ concentratie

wat zijn zuren en basen

2 euro

wat is het verschil tussen een binding en een element?

een verbinding is eens stof die bestaat uit 2 of meer verschillende atoomsoorten. een element is een stof die bestaat uit 1 atoomsoort

Aan welke 2 voorwaarden moet een stof voldoen om elektrische stroom te geleiden?

de stof moet bestaan uit geladen deeltjes (ionen). de geladen deeltjes moeten vrij kunnen bewegen. 

hoe noemen we een lading van een enkelvoudig ion?

elektrovalentie

wat is het verschil tussen atomen en ionen?

in een ion is het aantal elektronen niet gelijk aan het aantal protonen. 

hoe noemen we ionen die uit een groepje atomen bestaat?

samengestelde ionen

hoe noemen we een atoom met een negatieve lading?

enkelvoudig negatief ion

hoe noemen we een atoom met een positieve lading?

enkelvoudig positief ion