Summary Child development

-
ISBN-10 0205507069 ISBN-13 9780205507061
1029 Flashcards & Notes
57 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Child development". The author(s) of the book is/are Laura E Berk. The ISBN of the book is 9780205507061 or 0205507069. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Child development

 • 1 History, Theory, and Applied direction

 • Van welk tot welk moment is de middel jeugd
  vanaf 6 tot 11 jaar
 • Van welk tot welk moment is de baby tot kleutertijd
  vanaf de geboorte tot 2 jaar
 • Van welk tot welk moment is de prenatale periode?
  vanaf de bevruchting tot de geboorte
 • Van welk tot welk moment is de adolescentie
  vanaf 11 tot 18 jaar
 • Hoe is de ontwikkeling van kinderen, volgens onderzoekers, verdeeld in periodes? Hoeveel zijn dit er?
  Er zijn 5 periodes, die elk nieuwe capaciteiten en sociale verwachtingen met zich meebrengen, die dienen als belangrijke overgangen in belangrijke en grote theorieen.
  1. de prentale periode
  2. baby tot kleuter
  3. vroege jeugd
  4. middel jeugd
  5. adolescentie
  In industrielanden is er vaak nog een 6e periode, namelijk de opkomende volwassenheid
 • Hoe is de ontwikkeling van het kind verdeelt in domeinen?
  De ontwikkeling van het kind is meestal verdeeld in drie brede domeinen namelijk;
  1. psychisch
  2. cognitief
  3. emotioneel en sociaal
  Deze drie domeinen zijn niet echt verschillend, maar zij vormen een geintergreerd geheel.
 • Door wat is het onderzoek naar de ontwikkelingen van het kind gestimuleerd?
  door wetenschappelijke nieuwsgierigheid
  door sociale druk om de levens van kinderen te verbeteren
 • Wat is het gebied van de ontwikkelingen van een kind
  Dat is een gebied dat gewijd is aan het begrijpen van de menselijke behendigheid en standvastigheid en de veranderingen en de veranderingen die er plaatsvinden vanaf de bevruchting tot ver in de adolescentie.
  het is een deel van het grotere ontwikkelingswetenschap gebied, die ook de veranderingen in de gehele levensduur bezitten.
 • Van welk tot welk moment is de opkomende volwassenheid en wat gebeurt hierin?
  vanaf 18 tot 25 jaar. In deze periode verkennen de personen zichzelf en de wereld verder, voordat zij werkelijk de volwassenheid rollen aannemen
 • Van welk tot welk moment is de vroege jeugd?
  vanaf 2 tot 6 jaar
 • 1.2 Basic Issues

 • Wat zijn de drie basis problemen waarop kinderontwikkelingtheorieen een standpunt opnemen?
  1. is ontwikkeling een continu proces of is het een proces dat zich plaats vind in discrete, verschillende stadia
  2. is er een algemene ontwikkeling voor alle kinderen of zijn er meerdere uitkomsten mogelijk, die van de omgeving waar het kind in opgroeit afhankelijk zijn
  3. nature/nuture: is de ontwikkeling al bepaald aan de hand van de genen van het kind, of ligt er nog niets vast en bepaald de omgeving alles. Of is het een samenspel
 • Hoe denken de meeste theoretici er nu over
  Zij hebben een meer balans standpunt.
  Ontwikkeling is continu en discontinu volgens hen. Zij erkennen dat ontwikkeling op verschillende domeinen kan verschillen, en zelfs op individueel niveau!
 • 1.3 Historical Foundations

 • Wat hield de theorie van Baldwin in?
  Nature en nurture waren voor hem even belangrijk.
  Volgens Baldwin beinvloedde het  kind en zijn omgeving ook wederzijdse
 • Wat veroorzaakte de eerste intelligentietest van Simon en Binet?
  1. interesse in de individuele verschillen in ontwikkelingen
  2. een heftige discussie over nature en nuture
 • Beschrijf 6 invloeden uit het verleden, die theorieen tegenwoordig nog steeds beinvloeden
  1. in de middeleeuwen werd kind zijn als een aparte fase in het leven gezien
  2. in de 16e en 17e eeuw werden meer humane ideeen over de behandeling van kinderen bedacht.
  3. Locke's idee dat alle kinderen een schone lei zijn (tabula rasa) en alleen door ervaringen gevormd zullen worden.
  4. Rousseau's idee dat kinderen nobele wilden (noble savages) zijn. Dit bevat het concept van stadia en ontwikkeling (maturation)
  5. Darwin
  6. 1e intelligentietest van Simon en Binet
 • wat houdt de normatieve aanpak van Hall en Gesell in?
  Metingen van gedrag worden afgenomen, op een grote schaal personen.
  Aan de hand van deze resultaten konden zij leeftijdgerelateerd gedrag uitrekenen en er zo achterkomen wat nu een typische ontwikkeling is voor een bepaalde leeftijd.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

what is your name
Valera
Welke systemen zijn er in het ecologisch systeem
 • micro
 • meso
 • exo
 • macro
Hoe kan je een kenmerk bij een kind voorspellen

Je kan een kenmerk voorspellen bij een kind wanneer de je allelen van de ouders weet. Als een of beide ouders drager is van een recessief gen, kan je doormiddel van een tekening er achter komen of dit tot uiting kan komen bij een kind. Zie foto

Hoe gebruiken kinderen grammaticale regels, als kinderen eenmaal zinnen maken van drie woorden en waar zorgen ze dan voor?
Ze gebruiken grammaticale regels dan op een fragmentarische manier, en zorgen ze geleidelijk aan voor geraffineerde en generaliserenende structuren.
Beschrijven het verloop van de grammaticale ontwikkeling Wat combineren kinderen tussen 1,5 en 2,5 jaar?
Zij combineren twee woorden om een verscheidenheid van betekenissen te uiten àuitingen bekend als telegrafische spraak omdat ze minder belangrijke woorden weglaten. Deze vroege combinaties hebben waarschijnlijk geen consistente grammatica.
Wat stelt de ‘emergenist conditie model’ voor? En waar maken kinderen gebruik van?
Het stelt voor dat woord- leerstrategieën voortkomen uit kinderen hun inspanningen to het ontcijferen van taal. Kinderen maken gebruik van een coalitie van signalen(perceptuele, sociale en taalkundige)- die verschuiven in betekenis(belangrijkheid) met de leeftijd.
Waar bestaat intense onenigheid over?
Over de vraag of kinderen aangeboren bias hebben om woordbetekenis te detecteren of dat ze gebruik maken van dezelfde cognitieve die zij toepassen op niet-talige stimuli.
Waar maken kinderen ook gebruik van, die volwassenen bieden bij het introduceren van nieuwe woorden?
Zij maken ook gebruik van de rijke sociale informatie
Waar houden voorschoolse kinderen zich mee bezig?
- Zij houden zich bezig met ‘syntactische bootstrapping’ àobserveren hoe woorden zijn gebruikt in syntax om erachter te komen wat ze betekenen.
Wat voor vorm is evident bij het leren van zelfstandige naamwoorden door peuters?
Een vorm van vooringenomenheid is evident.