Summary Children, youth and development

-
ISBN-10 0415287693 ISBN-13 9780415287692
117 Flashcards & Notes
4 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Children, youth and development". The author(s) of the book is/are Nicola Ansell. The ISBN of the book is 9780415287692 or 0415287693. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Children, youth and development

 • 1 Global models of childhood and youth

 • Opvattingen over kindertijd veranderen over de jaren, maar er zijn ook grote verschillen binnen en tussen maatschappijen. De overgang van kind naar volwassenen is geen simpele fysieke overgang. Hoewel fysieke aspecten ook een grote invloed hebben, mogen de sociale contexten niet buiten beschouwing blijven. 
 • 1.1.1 Childhood

 • Toen er nog veel kinderen stierven op jonge leeftijd, werd er minder in hen geinvesteerd zowel sociaal als economisch. 
 • Dionysian view
  Kinderen zijn kleine duiveltjes,van nature slecht en  enkel uit op hun eigen plezier. De kinderen moesten gediscipilineerd worden, zodat ze, mochten ze sterven een plaatsje in de hemel kregen. 
 • Apollonian view
  Kinderen zijn onschuldig. De kinderen moeten beschermd en aangemoedigd worden. Kinderen zijn individuen. 
 • Zowel in de dionysian en de apollonian view, staan kinderen dichter bij de natuur dan volwassenen. Kinderen moeten gescheiden worden van de volwassen wereld en krijgen geen stem -> passieve ontvangers van de behandeling door volwassenen.  De westerse ideeen over kindertijd (onschuld, kwetsbaarheid, behoeften en bescherming) worden gekopieerd naar andere maatschappijen. 
 • 1.1.2 Youth

 • Het onderscheid tussen kind en volwassenen is vrij duidelijk, maar er bestaat ook een tussengebied --> de jeugdige. Hier zijn minder uiterlijke verschillen tussen de volwassene en de jeugdige, verschil zit hem vooral in het zijn van het kind en het hebben van een kind. Dus je bent nog een jeugdige zolang je volgroeid bent, maar nog niet zelf een kind hebt. 
  Jeugd is vaak problematisch --> het is een overgangsfase.  Jeugd wordt vaak als een gevaar gezien --> moreel en politiek. 
 • 1.2 Academic theories of childhood and youth

 • Recent ontstond pas echt onderzoek naar kinderen --> vanuit verschillende disciplines (ontwikkelingspsychologie, onderwijskunde, antropologie). Onderzoek naar jeugd ontstond nog later vanuit de criminologie en psychologie, sociologie --> overlast. 
 • 1.2.1.1 Child development

 • Kinderen zijn een natuurlijk verschijnsel en hun ontwikkeling is onontkoombaar. Ontwikkelingspsychologie richt zich vooral op de cognitieve ontwikkeling. 
 • Piaget:
  Kinderen maken bepaalde ontwikkelingsfase door.  Ze gaan van de ene naar de andere fase doordat ze gestimuleerd worden door de omgeving. Het uiteindelijke doel is wetenschappelijke rationaliteit. Aan de hand van dit model kun je bepalen hoe ver een kind ontwikkeld is --> klopt niet: kind bevindt zich in verschillende fases tegelijk, verschilt per context. 
 • Vygotsky:
  Kinderen ontwikkelen zichzelf door interactie met een competent rolmodel. Doel is opnieuw cognitieve ontwikkeling tot een rationeel mens. 
 • 1.2.1.2 Attachment theory

 • Bowlby:
  Goede hechting (met de moeder) is van belang voor goede sociale en cognitieve ontwikkelingen. Daarom zou een kind niet bij de moeder weggehaald mogen worden in de eerste 3 jaar.  --> is niet waar --> band met moeder is niet perse het belangrijkst. 
 • 1.2.1.3 Adolescence

 • Adolescentie --> Hall.
  Periode van storm en stress: door homonale verandering in de pubertijd. Tijd van verhoogd risico. Er is weinig aandacht voor de context. De pubertijd is niet overal een periode van storm en stress. 
 • 1.2.2.1 Socialisation of children

 • Opgroeien gaat niet vanzelf of via een natuurlijk proces, maar is afhankelijk van de opvoeding die afhankelijk is van de maatschappij (sociale omgeving). Society shapes the individual and in the process reproduces itself.  
 • 1.2.2.2 Youth subculture

 • 1950: Jeugd is niet alleen bezig met het reproduceren van de heersende cultuur, maar vormt ook een eigen cultuur --> jeugd of subcultuur --> verzet. 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.