Summary Christendom : wegen van navolging

-
ISBN-10 9042524278 ISBN-13 9789042524279
432 Flashcards & Notes
24 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Christendom : wegen van navolging". The author(s) of the book is/are Cor Jongeneelen. The ISBN of the book is 9789042524279 or 9042524278. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Christendom : wegen van navolging

 • 1 christendom in Nederland

 • Wat zijn de twee grootste stromingen van het christendom in Nederland?
  Rooms-Katholiek en protestant
 • Wat betekent "elk huis heeft zijn kruis"?
  In geen enkel gezin komt alleen maar geluk voor
 • Wat betekent "de kogel is door de kerk"?
  Het is beslist.
 • Wat betekent "de kerk in het midden van het dorp laten"?
  Het eigenbelang niet overdrijven.
 • Wat betekent "de dader ligt op het kerkhof"?
  De schuldige is niet te vinden
 • Wat betekent "als je over de duivel spreekt, zie je zijn staart"?
  Als je over iemand spreekt, zie je hem aankomen
 • Wat betekent: "Er gaat een dominee voorbij"?
  Plotseling valt er een stilte in de groep
 • Wat betekent "een heilig boontje zijn"?
  Zich buitengewoon braaf voordoen
 • Wat betekent "uit de biecht klappen"?
  Een geheim verraden
 • Wat betekent "Hij is in de kerk geboren"?
  Hij laat altijd de deur achter zich open
 • Wat betekent "de pastoor zegent zichzelf eerst"?
  Ieder zorgt eerst voor zichzelf
 • Wat betekent "gelijke monniken, gelijke kappen"?
  Iedereen heeft recht op hetzelfde
 • Wat betekent "Hij heeft een engeltje op zijn schouder"?
  Hij heeft heel veel geluk
 • Wat betekent "hij is aan het einde van zijn Latijn"?
  Hij weet niet meer wat te zeggen of te doen
 • Wat betekent "iedere heilige wil zijn kaarsje hebben"?
  Ieder wil erkenning voor bewezen diensten
 • Wat betekent "We kunnen niet allemaal paus van Rome zijn"?
  We kunnen niet allemaal de baas zijn
 • Hoe gaat de berekening van de datum van paaszondag?
  Het is de eerste zondag na de eerste volle maan na de eerste lentedag (21 maart)
 • Welke feestdagen zijn er rond Pasen en wanneer zijn deze?
  Carnaval (7 weken v. Pasen), Pinksteren (7 weken n. Pasen), Hemelvaart (10 weken v. Pinksteren)
 • Waarom vieren we Pasen op een zondag?
  Dat was de dag dat het graf van Jezus leeg werd aangetroffen door de twee Maria's. 
 • Wie heeft besloten dat zondag een algemene rustdag werd?
  Keizer Constantijn de Grote
 • Wat is de heilige drie-eenheid?
  God die wordt uitgedrukt in 1. De Vader 2. De Zoon (Jezus) 3. De Heilige Geest (die geeft ons kracht om Jezus te volgen)
 • Waar staat het Ichtusvisje symbool voor?
  Het zijn de beginletters van de zin "Iesous Christos Theou Uios Soter" wat betekent "Jezus Christus Gods Zoon Redder"
 • Waar staat het Alpha Omega symbool voor?
  Het staat voor het Begin en Einde. God is het begin, maar ook het einde. Hij is alles.
 • Wat betekent het Chi Ro teken?
  De Griekse letters voor Ch en R, de beginletters van Christus
 • Waar staat het kruis symbool voor?
  De kern van het christelijk geloof: De dood en opstanding van Jezus
 • Wat betekent Agnus Dei, en waar staat het symbool voor?
  Het betekent Lam God's,  en staat voor de onschuldigheid van Jezus toen hij voor ons stierf. Zo onschuldig als een lammetje dus.
 • Wat zijn de symbolen voor "geloof, hoop en liefde", en waarom is dit zo belangrijk binnen het christendom?
  Een kruis, een anker en een hart. Het is belangrijk omdat Paulus schreef dat dit de drie wezenlijke elementen zijn van een christelijke levenshouding. Als je die dus naleeft ben je een goed christen.
 • Wat is het alziende oog?
  Een symbool wat staat voor God die alles ziet en over ons waakt, dag en nacht
 • Wanneer wordt het Agnus Dei gezongen?
  Bij de eucharistie (heilig avondmaal)
 • Wat zijn rituelen?
  Symbolische handelingen die voltrokken worden bij bijzondere gelegenheden (e.g. geboorte, volwassen worden, etc.)
 • Wat zijn de sacramenten? (Rooms-Katholieke kerk)
  7 rituelen uit het christendom die heilig zijn verklaard. Dit zijn: 1. Doop        2. eucharistie       3. vormsel          4. biecht          5. huwelijk                            6. priesterwijding        7. ziekenzalving
 • Wat zijn de sacramenten van de protestanten?
  De doop en het avondmaal.
 • Wat is de biecht?
  Sacrament van boete en verzoening. De gelovige vraagt vergiffenis voor zijn zonden.
 • Wat is ziekenzalving?
  Een sacrament waarbij de ernstig zieke, die bijna doodgaat, nog een laatste biecht aflegt en zijn laatste communie krijgt. Dit geeft hem moed om zijn lot te dragen en hoop op de ontmoeting met God.
 • Wat is de doop?
  Sacrament waarbij je officieel in de gemeenschap van christenen wordt opgenomen. Ouders beloven dat ze hun kind christelijk op zullen voeden.
 • Wat is chrisma?
  Zalfolie, gebruikt bij dopen (priester maakt kruisteken op hoofd gedoopte)
 • Waar staat het ondergaan in het water bij de doop symbool voor?
  Het wegwassen van alle zonden, de wederopstanding van Jezus, het achterlaten van het oude leven (volwassenen).
 • Wat is het Eucharistie?
  Het avondmaal. Het is een herinnering aan de laatste pesachmaaltijd van Jezus. We herdenken ook de wederopstanding van Jezus.
 • Wat is 'ter communie gaan'?
  Katholieken kunnen dit elke zondag. Ze krijgen dan de hostie en de wijn, en vieren het Heilig Avondmaal
 • Waar staan het brood en de wijn bij de Eucharistie symbool voor?
  Het lichaam van Jezus, en zijn bloed. Hierdoor voelt men zich verbonden met Jezus.
 • Wat is vormsel?
  Rond je 12de kan je vormsel doen. Je geeft dan aan officieel bij de kerk te willen horen.
 • Wat is belijdenis?
  In de protestantse kerk, als 18-jarige jongeren laten weten dat ze bij het christendom willen horen
 • Wanneer ben je officieel gehuwd volgens de katholieke kerk?
  Als je in de kerk bent getrouwd. Voor het burgerlijke recht getrouwd geldt niet.
 • Wat gebeurt er bij de priesterwijding?

  - De priester gaat op de grond liggen (overgave aan de kerk)

  - Bisschop zalft hem (de heilige geest is met u)

  - Priester krijgt hostie en wijn, en doet eucharistie

 • Wat is een parochie?
  Plaatselijke kerkgemeenschap
 • Wat is het antependium?
  De bekleding van de kerk
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

wanneer word pasen gevierd
de eerste zondag na de eerste volle maan na 21 maart
Wat zijn de 4 typen gelovigen?
1. Mensen die orthodox of traditioneel geloven
2. Mensen die liberaal of modern geloven
3. Mensen voor wie religie vooral een bron van inspiratie is
4. Mensen die vooral belang hechten aan de religieuze rituelen
in de protestantse kerk staat ook een..... met een kleed met de kleuren van het kerkelijk jaar
avondmaaltafel
wat betekent dit plaatje
het alziende oog van god waakt over de mens en de wereld
wanneer is hemelvaart
10 dagen voor pinksteren
wanneer is pinksteren
zeven weken na pasen
wanneer is carnaval
zeven weken voor pasen
De 'goede boodschap' die door zendelingen werd verkondigd. 
evangelie
Tegengestelde van leugen.
waarheid
Goddelijk; zonder zonde.
heilig