Summary Christendom : wegen van navolging

-
ISBN-10 9042524278 ISBN-13 9789042524279
432 Flashcards & Notes
22 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Christendom : wegen van navolging". The author(s) of the book is/are Cor Jongeneelen. The ISBN of the book is 9789042524279 or 9042524278. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Christendom : wegen van navolging

 • 1 Levensbeschouwing HS3

 • Illuminatie
  stroming
 • 1.1 Bladzijde 44

 • Ondanks de verschillende proteststemmen, veranderden de situatie in de kerk als geheel tot in de 16e eeuw niet.

  anderzijds veranderde in de 14e en 15e eeuw op andere vlakken wel veel. politiek, economie, kunst en wetenschap. Langzaam veranderde door dat ook het geloof.

   

  enkele oorzaken hiervoor waren

  - de ontdekking van de 'nieuwe wereld'

  - uitvinding van de boekdrukkunst

   

  mensen ontdekte dat de wereld veel groter was en dat ze opnieuw hun positie moesten bepalen.

  door de opkomst van de wetenschap raakten velen ervan overtuigd dat ieder mens enorme mogelijkheden had om zich te ontplooien.

   

  Het voelde als een renaissance.

   

  in de kerk leidde de renaissance tot grote conflicten. de pastoren wilden vaststellen welke Griekse teksten de basis vormden van het christelijke geloof. bij hun onderzoek vonden de bijbelgeleerden niks over verering van heiligen, het houden van processies, het maken van bedevaarten en het overdreven vasten.

   

   

 • 1.2 erasmus

 • Erasmus (1469-1536) een van de geleerden die door het literaire onderzoek naar het nieuwe testament in conflict kwam met de kerk. Geboren in Rotterdam, studeerden Latijn en Grieks in verschillende stenen in Europa.

  volgens Erasmus waren rituelen op zich niet zonder waarde, maar ze konden de mens niet brengen tot een leven in navolging van jezus.

   

  Wanneer je te veel waarde aan de rituelen hechtte zou dat juist tot bijgeloof kunnen leiden.

  Erasmus heeft een deel van zijn leven gewijd aan de bijbel.

  In 1516 verscheen zijn uitgave van het Griekse Nieuwe Testament. Deze Erasmustekst werd de basis voor veel vertalingen in Europese landen.

   

  In zijn boek LOF DER ZOTHEID neemt Erasmus de domheid en het bijgeloof, zowel dat van het gewone volk als van kloosterlingen, op de korrel.

 • 1.3 bladzijde 46

 • Het schilderij 'Hooiwagen' van Jeroen Bosch. de gesymboliseerde betekenis van het woord 'Hooi' was in de 15 en 16e eeuw ongeveer hetzelfde als goud. het verwees in het schilderij naar geld, bezit of rijkdom. in dit schilderij beeldt Jeroen Bosch de mensen uit als zurige figuren die allemaal iets van het hooi willen bemachtigen. dit graaien gebeurd  door mensen van alle rangen en standen.

 • Aflaten: In de middeleeuwen waren de meeste mensen bang voor de dood en voor het laatste oordeel. Mensen waren bang om naar de hel te gaan of in het vagevuur te komen. daarom verkocht de kerk 'aflaten' via een aflaat kon je kwijtschelding of vermindering van straf kopen

 • 1.4 Maarten Luther

 • Maarten Luther werd in 1483 in Eisleben geboren. Maarten ging Filosofie en rechten studeren, maar de bliksem sloeg dichtbij hem in en hij werd zo bang dat hij beloofde aan god om monnik te worden.

   

  Hij mocht al snel lesgeven. Hij ontdekte dat je de genade van god en het eeuwige leven niet zelf kon verdienen. zijn boodschap was daarom: Niemand kan de genade aan god verdienen. alleen door het geloof van Jezus Christus zal een mens behouden worden.

   

  Luther was het niet eens met de aflaathanden en schreef daarom een brief aan zijn kerkelijke meerderen met 95 stellingen tegen de aflaathandel. Luther heeft op 31 oktober 1517 zijn stellingen op de deur van de slotkerk in wittenberg gespijkerd.

   

  Hij werd in 1518 als ketter aangeklaagd en door de paus in de ban gedaan.

  in 1521 verklaarde men Luther vogelvrij. maar hij verschuilde zich en vertaalde de hele bijbel in het Duits, de zogenaamde lutherbibel. hij overleed in 1546 in zijn geboorteplaats Eisleben

 • 1.5 Christenen wereldwijd en in nederland

 • Verklaar de verspreiding van de Protestanten in N-Amerika en de Katholieken in Z-Amerika
  De engelse conquistadores namen hun protestantse geloof mee naar het noorden, waar zij het veroverd hadden. De Spaanse conquistadores namen hun Katholieke geloof mee naar het zuiden, waar zij het veroverd hadden.
 • Verklaar de spreiding van Katholiek en Protestant in Nederland
  De Spanjaarden kwamen in de tachtig-jarige oorlog maar tot aan het zuiden van nederland, dus werden mensen daar katholiek. Alles boven de rivieren bleef Protestants omdat de spanjaarden daar niet waren geweest
 • Hoe ziet de Katholieke kerk er vaak uit?
  De katholieke kerk ziet er vaak erg chique uit, mooie versieringen etc. 
 • in welke provincies wonen % de meesten protestanten?
  drente zeeland frieland
 • Altaar
  Tafel centraal in de kerk
 • in welke twee provincies wonen % de meeste katholieken
  noord brabant en limburg
 • Ambo
  Lezenaar
 • waarna worden rooms katholieke kerken meestal genoemd?
  apostel of heilige
 • Biechtstoel
  Plekje waar de biecht plaatsvind
 • wat is wijwater
  staat naast de ingang van de rooms katholieke kerk. daarmee maak je een kruisteken naar het centrale Christusbeeld en het altaar.( offertafel)
 • Doopvont
  Waterfonteintje voor doopwater
 • waar staat de preekstoel?
  aan de zijkant
 • Godslamp
  Eeuwig brandende kaar (God is er altijd)
 • wat staat er achter het altaar?
   het tabernakel. kast waar de hostie in word bewaard
 • Paaskaars
  Kaars voor pasen, staat er altijd tot pasen
 • hoe heet de ruimte achter het centrale altaar?
  het  koor van de kerk
 • Preekstoel
  Een stoel waar vanaf de preken werden gehouden
 • wat is de godslamp
  een lichtje dat dag en nacht de aanwezigheid van god symboliseerd
 • Mariabeeld
  Beeld van de heilige maagd
 • rooms katholieke kerken zijn vaak rijk versierd met
  kruisbeelden en beelden van apostelen en heiligen
 • Kruiswegstaties
  Afbeeldingen van de plekken waar Jezus is gestopt op weg naar zijn kruisiging
 • wie heeft een aparte kapel waar mensen kunnen bidden en een kaarsje opsteken
  maria
 • Heiligenbeeld
  Een beeld of een voorwerp van een heilige
 • wat is een kruiswegstatie en hoeveel zijn er
  afbeeldingen die herineren aan plekken waar jesus gestopt is  toen hij op weg naar golgota zijn kruis droeg. er zijn er 14
 • Tabernakel
  Kast waar brood en wijn voor Eucharistie in zitten
 • de biechtstoelen bevinden zich aan
  de zij kant
 • Welke 5 voorwerpen vind je hoogstwaarschijnlijk niet in de protestantse kerk? (of minder uitgebreid)
  1. Biechtstoel
  2. Godslamp
  3. Mariabeeld
  4. Kruiswegstaties
  5. Heiligenbeeld
 • Welke dingen kom je niet tegen in een protestantse kerk?
  Een biechtstoel, een godslamp, een mariabeeld, de kruiswegstaties en een tabernakel.
 • hoe ziet een protestantse kerk er uit
  sober ( naar voorbeeld van synagoge)
 • wat staat er op de borden in de protestantse kerk
  woorden van de 10 geboden
 • in de prosestantse kerk staat ook een..... met een kleed met de kleuren van het kerkelijk jaar
  avondmaaltafel
 • wat staat er centraal in de protestantse kerk
  preekstoel ( ook wel kansel)
 • in de protestantse kerk staat ook een..... met een kleed met de kleuren van het kerkelijk jaar
  avondmaaltafel
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

wanneer word pasen gevierd
de eerste zondag na de eerste volle maan na 21 maart
Wat zijn de 4 typen gelovigen?
1. Mensen die orthodox of traditioneel geloven
2. Mensen die liberaal of modern geloven
3. Mensen voor wie religie vooral een bron van inspiratie is
4. Mensen die vooral belang hechten aan de religieuze rituelen
in de protestantse kerk staat ook een..... met een kleed met de kleuren van het kerkelijk jaar
avondmaaltafel
wat betekent dit plaatje
het alziende oog van god waakt over de mens en de wereld
wanneer is hemelvaart
10 dagen voor pinksteren
wanneer is pinksteren
zeven weken na pasen
wanneer is carnaval
zeven weken voor pasen
De 'goede boodschap' die door zendelingen werd verkondigd. 
evangelie
Tegengestelde van leugen.
waarheid
Goddelijk; zonder zonde.
heilig