Summary Cijfers spreken overtuigen met onderzoek en statistiek

-
ISBN-10 9001802451 ISBN-13 9789001802455
228 Flashcards & Notes
29 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Cijfers spreken overtuigen met onderzoek en statistiek". The author(s) of the book is/are Joep Brinkman. The ISBN of the book is 9789001802455 or 9001802451. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Cijfers spreken overtuigen met onderzoek en statistiek

 • 1 Onderzoek goed beginnen 11

 • Voorbeelden van vragen die belangrijk zijn voor iemand die veel met onderzoek te maken heeft:
  - Wie doen het onderzoek?
  - Waarom gebeurt het onderzoek?
  - In hoeverre zijn de uitkomsten te vertrouwen?
 • 1.1 Het begrip onderzoek in dit boek 13

 • Welke aspecten van onderzoek zijn van belang? 

  1. Kennis

  2. Die nieuw is

  3. Oplossen van een onderkend probleem

  4. Activiteit

  5. Doelgericht

 • Wat is de definitie van onderzoek?
  Onderzoek is de doelgerichte activiteit om voor het helpen oplossen van een onderkend probleem kennis op te doen die nieuw is.
 • Wat is onderzoek?
  Een doelgerichte activiteit, als doel te kijken hoe een probleem opgelost kan worden
 • Kennis - Onderzoek is altijd erop gericht om iets te weten te komen.

  Nieuw -  invalshoek + zelf nieuwe kennis

  Oplossen

  Activiteit- doen

  Doelgericht

 • 1.2 Wetenschappelijk, praktijkgericht en toegepast onderzoek 15

 • Wat is zuiverwetenschappelijk/fundamenteel onderzoek?

  Onderzoek doen voor de ontwikkeling van de wetenschap.

 • Wanneer spreek je van zuiver wetenschappelijk onderzoek?
  Als het ten dienste staat van de ontwikkeling van de wetenschap en is theoretisch.
 • Wat is zuiver wetenschappelijk onderzoek?
  Onderzoek die plaats vind als doel voor de ontwikkeling van wetenschap. Dit wordt uitgevoerd door gespecialiseerde academici
 • Wanneer er verbeteringen of oplossingen in de praktijk nodig is (dus praktisch relevant is) moet er onderzoek gedaan worden op basis van de onderzoeksresultaten

 • Waaruit blijkt praktisch relevantie?
  Blijkt uit het feit dat je een beslissing wil nemen.
 • Wat is toegepast onderzoek?
  Doel is om kennis te verwerven over nieuwe problemen
 • Wat is wetenschappelijk onderzoek?
  Onderzoek om ideeën empirisch (gebaseerd op waarneming) te toetsen.  
 • Wat is toegepast onderzoek?

   

  Geteste methoden gebruiken om over nieuwe problemen informatie te verkrijgen. Hierbij moeten de methoden wel worden aangepast aan het doel en het onderwerp van het onderzoek. 

 • Waar gebruik je toegepast onderzoek voor?
  Toepassen van wetenschappelijke kennis en iets waar je in de praktijk wat aan hebt.
 • Wat is praktijkgericht onderzoek?
  Doel om je handelen te onderbouwen
 • Wat is praktijkgericht onderzoek?
  Bij problemen/vraagstukken in je professionele praktijk, oplossingen kunnen vinden die (evt. door eigen onderzoek) gebaseerd zijn op betrouwbare en relevante kennis.
 • Wat is praktijkgericht onderzoek?

  In je werk er iets mee willen doen.

 • Wat zijn oneigenlijke redenen om onderzoek te doen?
  • Uitstel van beslissing
  • Eigen gelijk willen bevestigen
  • Verantwoorden van genomen beslissing
  • Hopen dat zich een oplossing zich opdringt
  • Statusverhoging
 • Hoe stel je een probleemstelling op?
  • Altijd in vraagvorm
  • Bewust kiezen voor open of gesloten
  • Gebruikte termen specificeren
  • Relevante termen specificeren
  • Relevante uitkomstvariabelen
  • Logisch gestructureerde deelvragen
 • Wat is toegepast onderzoek?
  'Iets waar je in de praktijk iets aan hebt'. Het woord is daarmee vaak inwisselbaar met 'praktijkgericht onderzoek'.
 • Wat is praktijkgericht onderzoek?
  Bij praktijkgericht onderzoek ligt het accent meer op de bruikbaarheid:
  • In je werk er iets mee kunnen doen.
  • Je handelen erop kunnen baseren.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.