Summary CIVAS Gewichtsconsulent

-
544 Flashcards & Notes
26 Students
  • This summary

  • +380.000 other summaries

  • A unique study tool

  • A rehearsal system for this summary

  • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "CIVAS Gewichtsconsulent". The author(s) of the book is/are Civas. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Be the first one to add content
Discover the Study Smart Package

Latest added flashcards

Welke vraag kan een beroepsbeoefenaar aan zichzelf stellen om te bepalen of een doel realistisch is, bij het opstellen van een SMART doelstelling.
Is het doel haalbaar?
Waar staan de letters SMART voor als je het hebt over SMART doelen
Specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdsgebonden
Een client van 85 kg gebruikt dagelijks 123 gram eiwit in het dagmenu. Bereken hoeveel gram eiwit per kg lichaamsgewicht de client per dag binnenkrijgt.
123: 85 = 1,4 gram
Het dagmenu bevat 1800 kcal en 50 gram totaal vet. Hoeveel energie % vet bevat het dagmenu?
50 x 7 = 350
350 : 1800  x 100 = 19,5%
Stel: de voeding van een client levert 1500 kcal, waarvan 40 % energie geleverd wordt door koolhydraten. Hoeveel gram van deze heveelheid koolhydraten levert dit dagmenu?
150 gram
1500:100 x 40 = 600 : 4 =150
Wat verstaat men onder basaalmetabolisme?
Het stofwisselingsniveau van het lichaam in volledige rust bij een bepaalde temperatuur
Hoeveel calorieen is 1 gram vet?
1 gram koolhydraten 4 kcal
eiwit 4 kcal
vet 9 kcal
alcohol 7 kcal
Hoeveel koolhydraten mag je eten op een dag ?
Volwassenen tussen de 40 en 70%
eiwitten tussen de 10 en 30%
vetten tussen 25 en 40%
Hoeveel gram koolhydraten is evenveel als 80 gram eiwit?
80 gram
Uit de anamnese blijkt dat een client 14 gram vezels eet per dag. Zijn groente- en fruitinname is volgens de ADH. Hij heeft geen klachten van obstipatie. Welk advies geeft de beroepsbeoefenaar?
Gebruik volkoren graanproducten