Summary Class notes - actualiteiten arbeidsrecht

Course
- actualiteiten arbeidsrecht
- arbeidsrecht
- 2020 - 2021
- Hogeschool Utrecht (Hogeschool Utrecht, Utrecht)
- Human Resource Management
368 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - actualiteiten arbeidsrecht

 • 1602540000 Hoorcollege 1

 • Waarom is arbeidsrecht dwingend recht en 3/4 dwingend recht bij CAO?
  Werknemer beschermen
 • Wat kan werknemer doen in strijd met dwingend recht?
  Vernietiging of geld
 • Wanneer mag je afwijken van de wet?
  Als de wet dat zelf zegt
 • Wat zijn de 4 manieren om van je werknemer af te komen?
  1. Opzegging met schriftelijke instemming
  2. wederzijds goedvinden
  3. ontslag UWV
  4. ontslag kantonrechter
 • Wat wil schriftelijke instemming zeggen?
  • schriftelijk akkoord
  • wn stemt mee in
  • opzegtermijn in acht nemen
  • transitievergoeding betalen
 • Wat is de meest voorkomende manier van uit elkaar gaan?
  Wederzijds goedvinden
 • Hoelang is de wettelijke opzegtermijn van de wn?
  1 maand, duur dienstverband speelt geen rol
 • Wanneer moet je opzeggen?
  Tegen het einde van de maand, tenzij schriftelijk afgeweken
 • Hoelang is de wettelijke opzegtermijn als wg opzegt?
  1. >5 = 1 maand
  2. 5 < 10 = 2 maanden
  3. 10 < 15 = 3 maanden
  4. 15+ = 4 maanden
 • Tot hoelang mag een opzegtermijn duren?
  Niet langer dan 6 maanden
 • Wanneer moet je naar het UWV?
  1. Bij bedrijfseconomische reden
  2. bij langdurige ziekte (na 2 jaar)
 • Wanneer moet je naar de kantonrechter?
  In de persoon gelegen reden
 • Stel wn heeft erover nagedacht en is het toch niet eens op de manier hoe het ontslag is gegaan en wil eigenlijk weer terug in dienst. Wat kan de werknemer doen?
  • Schriftelijk opzeggen binnen 14 dagen herroepen
  • zonder opgaaf van reden
 • Wat is het rechtsgevolg als de werknemer zijn/haar opzegging binnen 14 dagen schriftelijke herroept?
  Arbeidsovereenkomst is in stand gebleven en de wn is dus niet uit dienst geweest
 • Op de herroeping moet de werkgever de werknemer wel binnen 2 dagen schriftelijk op wijzen. Wat anders?
  Anders is de bedenktermijn 3 weken
 • Kan een werknemer zich dan eindeloos herroepen?
  Nee binnen 6 maanden na eerste herroeping opnieuw schriftelijk voorstel werkgever.
 • Wat houdt wederzijds goedvinden in?
  • Geen opzegtermijn en geen transitievergoeding
  • moet in een beëindigingsovereenkomst worden vastgelegd 
  • samen onderhandelen over vergoedingen
 • Heb je bij opzegging met schriftelijke instemming en bij wederzijds goedvinden allebei een bedenktermijn?
  Ja, schriftelijk binnen 14 dagen, zonder opgaaf van reden --> AOVK blijft in stand
 • Wanneer begint een bedenktermijn te lopen?
  Schriftelijk, app, mail = een rechtsgeldig gegeven maar het is altijd wachten op de hoge raad (laat je bij staan door een juridisch persoon, geeft sneller de doorslag)
 • Wat wil wils- en vertrouwensleer zeggen?
  Onderzoek en informatieplicht van de werkgever
 • Aan welke 2 voorwaarden moet een wils-en vertrouwensleer voldoen?
  1. wg onderzocht of wn dit wilde?
  2. wg  (juist) geïnformeerd gevolgen besluit weg gaan
 • Wat word er bij wils- en vertrouwensleer verstaan onder ''de wg had moeten onderzoeken of de wn dit wilde''?
  Wg moet onderzoeken of wn de gevolgen van een genomen beslissing overziet; vreemde taal, laag opgeleid, stress.
 • De werkgever mag de ontslagreden niet zelf kiezen --> de reden bepaalt de treden
 • Hoe moet je ontslag aanvragen bij het UWV?
  Schriftelijke toestemming vragen
 • Hoe moet je ontslag aanvragen bij de kantonrechter?
  Erheen om ontbinding van de arbeidsovereenkomst aan te vragen
 • Bij zowel het UWV als bij de kantonrechter moet je een goede reden kunnen aantonen/ bewijzen. Wat is hierbij de kern van ontbinden?
  Goed dossier
 • Wanneer de wg een ontslagvergunning heeft ontvangen van het UWV dan moet de wg nog een opzeggingshandeling doen namelijk?
  De gekregen ontslagvergunning nog schriftelijk opzeggen binnen 4 weken (geldigheidsduur van de ontslagvergunning)
 • Mag de opzegtermijn van de wg worden verkort?
  Ja, de proceduretijd mag er worden afgehaald maar er moet 1 maand overblijven (let op wel einde maand)
 • Wat kunnen redenen zijn om ontslag aan te vragen
  1. Bedrijfseconomische redenen
  2. na 2 jaar ziekte/ arbeidsongeschiktheid
  3. regelmatig uitval ziekte/ gebreken
  4. disfunctioneren
  5. verwijtbaar handelen werknemer
  6. weigeren arbeid ivm gewetensbezwaar
  7. duurzaam verstoorde arbeidsrelatie
  8. andere gronden
  9. cumulatiegrond (i- grond)
 • Wat moet je doen als je als werkgever het niet eens bent met de beslissing van het UWV?
  Naar de kantonrechter
 • Welke acties kan de werknemer ondernemen tegen ontslag?
  • 681: nietig/ geld --> handelen in strijd met de wet (nooit bestaan)
  • 682: herstel --> wg verkeerd gehandeld --> onregelmatig ontslag (even uit dienst)
  • 682: hoger beroep
 • De werkgever zegt op zonder vergunning/ ontbinding wg zegt wel op met een opzegverbod. Wat kan de werknemer doen?
  Beroepen op 681: nietig/ geld --> dan pas naar de kantonrechter
 • De werkgever zegt op met een vergunning/ontbinding en geen opzegverboden. Werknemer denkt dat wg een fout heeft gemaakt. Wat kan de werknemer doen?
  Beroepen op 682: onregelmatig ontslag = loon vorderen over opzegtermijn
 • Werkgever hanteert geen/ te korte opzegtermijn. Ontslag vernietigen want ism de wet?
  Nee, ontslag blijft stand maar is onregelmatig dus loon vorderen over rechtsgeldige opzegtermijn
 • De werkgever zegt de arbeidsovereenkomst op zonder ontslagvergunning wat kan de werknemer doen?
  Binnen 2 maanden na dag waarop aov eindigt vernietiging of billijke vergoeding
 • Werkgever heeft opzegt zoals het hoort, maar de werknemer is ziek. Wat kan de werknemer doen?
  Vernietiging of billijke vergoeding binnen 2 maanden waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd moet vordering bij de rechter aanhangig maken
 • Bij een hoeveel maanden contract hoef je pas aan te zeggen?
  Bij een 6 maanden contract
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Max meldt zich ziek en moet vervolgens naar de bedrijfsarts. De bedrijfsarts zegt dat Max inderdaad ziek is en de komende 4 weken niet kan werken. De werkgever gelooft hier niets van. Wat kan de werkgever nu nog doen?
Een deskundigenoordeel aanvragen. Maar de werknemer is niet verplicht daaraan mee te werken
Wanneer moet een werkgever re-integratie tweede spoor inzetten en hoe kan hij dat beste vormgeven?
Zodra duidelijk is dat er geen reïntegratie mogelijk is bij de eigen werkgever en in ieder geval na eerste jaar = ‘opschudjaar
Welke maatregelen heeft de overheid genomen om het voor een werkgever aantrekkelijk te maken een werknemer tweede spoor in dienst te nemen?
 •  korting op de te betalen WIA premie 
 • beroep no-risk polis: eerste 5 jaar  uitvalt wegens ziekte geen loon hoeft door te betalen. 
4 componenten bij afvloeien
 1. Bedrijfseconomische reden aannemelijk maken
 2. afspiegelingsbeginsel toepassen
 3. onderbouwen geen verbetering binnen 26 weken
 4. herplaatsing aantonen al dan niet behulp scholing
Sanne is volledig arbeidsongeschikt en het is de werkgever niet gelukt om Sanne te herplaatsen via eerste e/o tweede spoor. Na twee jaar stopt de werkgever met het betalen van het loon. Sanne vraagt een WIA uitkering aan en krijgt die ook. Een jaar later knapt Sanne op en meldt zich weer bij haar werkgever. De werkgever is verbaasd en zegt dat Sanne niet meer in dienst is en dat hij geen werk voor haar heeft. Sanne zegt: ik ben weer hersteld en kan mijn oude functie weer uitoefenen. Wat is hier aan de hand?
Hier is sprake van en slapend dienstverband. De werkgever mag na 2 j. stoppen met loon doorbetalen MAAR dit betekent niet dat het dienstverband is geeïndigd.
Is de bedrijfsarts verplicht deze interventieperiode voor te schrijven als hij meent dat er sprake is van een arbeidsconflict?
Nee. Op grond van de STECR moet de bedrijfsarts zelfs terughoudend zijn
Wat is een interventieperiode?
periode waarin de werknemer niet hoeft te werken om aan de oplossing van het conflict te werken
Mag de bedrijfsarts de werkgever ook informeren over Jozef zijn mening ten aanzien van het arbeidsconflict?
 • • Nee, alleen als de werknemer uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven
Jozef vertelt aan zijn bedrijfsarts dat hij een conflict heeft met zijn leidinggevende. Mag de BA dit terugkoppelen naar de werkgever? 
Ja, volgens STECR géén toestemming van de werknemer nodig!
Maar let op! Als Jozef zich niet had ziek gemeld en gewoon een gesprek met de bedrijfsarts had gevraagd dan had de bedrijfsarts wel uitdrukkelijke (schriftelijke) toestemming van Jozef moeten hebben alvorens contact met de werkgever of derden op te nemen om over het conflict te praten! 
Wat zijn voorbeelden van constructief meewerken?
Werkgever biedt gesprekken, scholing, begeleiding, mediation aan