Summary Class notes - Agogiek

154 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Agogiek

 • 1413324000 Agogiek

 • Wat moeten we voor de toets agogiek weten?
  Hoofdstuk 4inleiding Social Work

  Hoofdstuk 4 en 5 Methodisch werken:

  Hoofdfasen:
  Voorbereiding
  Uitvoering
  Afronding
  Positioneren
  Analyse
  Hypothesen

  Probleemstelling

  Methodisch werken, muzisch agogische methodiek (boek)

  Afrondingsfasen:

  Evalueren,
  Verantwoorden,
  Borgen. 
 • Wat is muzisch?
  Afgeleid van Grieks woord mousai: muzen, beschermgodinnen van kunsten en oorspronkelijke wetenschap. In deze context hebben we het over kunstzinnige activiteiten. 
 • Noem voorbeelden van muzisch  werken. 
  Opera bijwonen, genieten van kunst, gebruik maken van speelse creatieve middelen, ideeën en activiteiten waarmee we iets kunnen bereiken bij de doelgroep. 
 • Wat zijn te verwachten effecten van muzisch werken?
  À: Leren uiten en leren vormgeven aan persoonlijke beleving, gedachten, gevoelens. 
  B: bewust worden, verwerken belevingen, gedachten, gevoelens.
  C: ontwikkeling creativiteit en vindingrijkheid op muzisch gebied meestal met gunstig effect bij andere gebieden. 
  D: ontwikkelen persoonlijke identiteit, talenten, voorkeuren, 
  E: sociale ontwikkeling en maatsch. Bewustwording. 
  F: ontspanning, recreatief bezig zijn. 
  G: in beweging brengen van mensen.
  H: inspelen op menselijk vermogen tot verwondering, bezieling, plezier. 
 • Hoe zul je gemotiveerd zijn om muzische methodiek bij een mens toe te passen? 
  Als je mens ziet als een muzisch wezen dat beschikt over expressieve en communicatieve mogelijkheden. Muzischagogische methodiek is daarbij een zinvolle werkwijze om verschillend doelgroepen mee te bereiken. 
 • Welke grensgebieden heeft muzisch agogische methodiek? 
  Bij recreatieve, creatieve, culturele activiteiten kan het zijn dat een muzisch activiteit niet als middel ingezet wordt maar als doel: opzetten van tentoonstellingen, organiseren van poppodia, opzetten cursus aquarelleren.... 
 • Verschillende soorten van muzisch werken, benoem ze alle 6. 
  Beeldend, audiovisueel, muzikaal, dramatisch, taalexpressie, spelend en bewegend. 
 • Tijdens het werken met een groep jongeren merk je dat de sfeer slecht is. Je kunt met ze aan de tafel gaan zitten om alles uitte praten, of je probeert op een muzische manier toegang te krijgen tot de jongeren. Stel je voor dat je het laatste doet, wat voor middelen zet je in op dat moment? Iedereen heeft er een andere motivatie bij, waar ligt dit aan? Hoe heet dit en wat kun je erover vertellen? 
  Appelwaarde: de aantrekkelijkheid van een bepaald materiaal of middel; de een gaat ontmiddelijk aan de slag met een blok klei terwijl de ander er niks mee heeft, al die viezigheid! Mensen verhouden zich tot materiaal doordat ze materiaal kunnen gebruiken en het materiaal verhoud zich tot de mensen die ermee omgaan. 
 • Welke appelwaarden zijn er? Wat zijn de kenmerken van de appelwaarden? 
  Sensopatische appel: direct, zintuigelijk, lichamelijk, omgang materiaal; kneden klei, luisteren muziek, vingerverven. 

  Dimensionale appel: te maken met de ruimte waar je in voortbeweegt, verplaatsen van voorwerpen, rijden met autootjes, bewegen van een potlood over papier, zwemmen, hardlopen, schommelen etc. 

  Thematische appel: uitnodiging op grond van betekenis die activiteiten hebben. 
 • Welke uitgangspunten zijn er voor CMV
  Faciliteiten bieden (ongebouwde bus als mobiel buurtcentrum), ondersteuning (coördinatie Koningsdagactiviteiten), 
  animatie activering participatie
  Organiseren, organisatieontwikkeling 
  Educatie, burgerschapsvorming (cohesie bevorderen door (kunst) activiteiten) 
  Signaleren van Social kwesties (politiek radicale hiphopteksten)
  Initiëren activiteiten, projecten en programma's. (Sociaal cult werker daagt uit jongeren te fantaseren).
 • Waarom kan muzisch werken nauwelijks verkeerd gaan?
  Muzische middelen kiezen een andere invalshoek: niet verbale, cognitieve benadering van het redeneren argumenteren en verwoorden, maar een speelse benadering. 
 • Hoe brengt het mensen tot inzichten?
  Door iets nieuws te doen kan je nieuwe aspecten van jezelf ontdekken. 
 • Noem voorbeelden van muzisch agogische activiteiten
  Gezelschapsspel waarop mevrouw contact krijgt met deelnemers.
  In een verzorgingstehuis is elke dinsdag een creatieve soos waarin geknutseld wordt en de gangen worden behangen met "kunst".
  In een kindertehuis is onrust om naderend sinterklaasfeest. Er wordt een verhaal voorgelezen dat grappig is, ook wordt er gelachen om verlanglijstjes. Op het voorgezet speciaal onderwijs wordt een het thema uiterlijk behandeld; hoe belangrijk het is in de maatschappij; opdrachten als make-up, schmink en kleding komt aan de orde, er worden foto's gemaakt van de meiden en vergeleken met foto's van modellen.
  De club van 100; waarin op de PChooftstraat een actie aan de gang is om mensen te werven die wat voor iemand kunnen betekenen dit in combinatie met een site, tv en radioprogramma. 
   
 • Een voorbeeld van muzisch agogisch werken is generatie gesprekken iun het rijksmuseum. Grootouders praten mt hun kleinkinderen over ervaringen in NL-Indie met foto's en films. Gesprekken worden vanaf 3 camera standpunten opgenomen het materiaal wordt opgeslagen in  het archief. Grootouders vinden het belangrijk dat verhalen gedeeld kunnen worden met kleinkinderen. Kinderen stellen vragen en genieten. Wat levert dit muzisch agogisch op voor grootouders, voor kleinkinderen, vanuit museum? 
  Voor de grootouders: Leren uiten en vormgeven aan persoonlijke beleving en gevoel. 
  Het bewust worden verwerken van bel;evingen, gedachten, gevoel. 

  Voor kleinkinderen: sociale ontwikkeling en maatschappelijke bewustwordeing. 
  In beweging brengen van mensen.
  Inspelen op menselijk vermogen tot verwondering, bezieling, plezier.

  Vanuit museum: 
  Sociale ontwikkeling, amatschappelijke bewustwording
  In beweging brengen van mensen
  bezieling 
  plezier
 • Een voorbeeld van muzisch agogisch werken is generatie gesprekken iun het rijksmuseum. Grootouders praten mt hun kleinkinderen over ervaringen in NL-Indie met foto's en films. Gesprekken worden vanaf 3 camera standpunten opgenomen het materiaal wordt opgeslagen in  het archief. Grootouders vinden het belangrijk dat verhalen gedeeld kunnen worden met kleinkinderen. Kinderen stellen vragen en genieten. WELKE 5 VORMEN VAN MUZISCHE ACTIVITEITEN ZIJN ER?
  beeldends
  audiovisueel
  muzikaal
  dramatisch
  taalexpressie
  spelend en bewegend
 • Welke manieren van muzisch werken zijn er?
  3 RCE

  receptief
  reproductief
  refelctief
  creatief
  expressief
 • Wat is receptief?
  zintuigelijk kijken en luisteren
 • Wat is reproductief?
  reageren door nadoen: imiteren, volgens bouwtekening dino maken
 • refelctief?
  reactie of waardeoordeel geven, persoonlijke situatie toetsen aan criteria
  emanicipatorische  houding ontwikkelen. bewust worden na gaan wat spreekt je aan of niet
 • Creatief?
  Ontwerpen, fantasie aanspreken, ideeën associaties gebruiken, onderzoeken.
 • Expressief
  Emotionele belevingen aanspreken, uitdrukken, een tekening maken van de beleving van eerste stagedag, de angst van de vijand in een oorlog verbeelden met muziek
 • Wat is verbalisme?
  Het gebruikend van woorden zonder de juiste betekenis te kennen.
  ver - ba` lis - me het -woord misbruik of overvloed van woorden, woordenkraam.

  Het met veel omhaal van woorden weinig of niets zeggen over een bepaald onderwerp. Doorgaans wordt het woord in denigrerende zin gebruikt en betekent het zoiets als een zinloze stroom woorden of woordenkraam. Politici krijgen nogal eens het verwijt dat ze in verbalisme vervallen om een rechtstreeks antwoord op een gestelde vraag te ontwijken.
 • Wat is de sensopatische appel?
  Sensopathische appel: uitnodiging tot beleving in directe zintuigelijke of lichamelijke omgang met materiaal (kneden van klei, vingerverven, luisteren naar muziek). 

  Nog meer voorbeelden: - plantjes/ bloemetjes verzorgen; voelen/spelen met de aarde, voelen van de blaadjes, ruiken aan de bloemen, spelen met de gieter vol water etc. 
  spelen met scheerschuim, spelen met klei. koekjes/ brood bakken; voelen en construeren van deeg, ruiken, proeven en beleven. spelen in de zandbak of kleefzand, spelen met rijst/ macaroni/ meel/ bonen etc. spelen en aaien met dieren; op de boerderij voelt alles anders (dieren maar ook hooi etc.), er zijn veel geuren en het wordt echt 'beleefd'.
 • Welke vormen van appelwaarden zijn er?
  sensopatische appel,

  dimensionele appel,

  thematische appel
 • wat is de thematische appel?
  Op grond van betekenis bepaalde activiteiten uitvoeren. Iedereen heeft verschillende associaties.

  Voor de een is zondag een dag voor wandelen, de andere gaat naar de kerk of ligt brak op bed. Het woord is gelijk de betekenis is anders. hetzelfde geld voor instrumenten en materialen, rollen en activiteiten. 

  Thematische appels kun je niet los zijn van andere appels
 • Wat is de dimensionele appel? waar gaat het om? Er zijn 3 vormen te onderscheiden, welke?
  Heeft te maken met de ruimte waarin de activiteit zich afspeelt. 
  Beweging van lichaam: zwemmen, hardlopen, schommelen.

  Gaat niet om resultaat of product maar om de mogelijkheid om je eigen wereld om je heen te scheppen, hanteren of te manipuleren. Omgooien kan net zo leuk zijn als bouwen. 

  Groeperen: Knikkers, lego blokken rangschikken. kleur bij kleur, soort bij soort het praktische nut is niet van belang maar de handeling. Het gaat om de vormen of eigenschappen van materiaal.

  Vormen: zonder plan of bedoeling ontstaat er iets tijdens en door bezig te zijn. Exoperimenteren, improviseren.

  Construeren: 
  Met materialen een nieuw geheel tot stand brengen: toren van blokken bouwen, op het strand een schilderij van schelpen maken. 
 • Wat is materiaal appel? hoe kijk je wat voor appelwaarde materiaal op de persoon heeft?
  Als je een activiteit op het oog hebt, moet je weten wat je er mee kan bereiken en welk materiaal je ervoor gebruikt. Wat is er met het materiaal te bereiken?

  Als je een groep kinderen hebt en een berg met instrumenten; kun je kijken welk kind een basgitaar pakt, welke een tamboerijn, xylofoon, welke een drumstel etc. Ze zullen dit doen uit nieuwsgierigheid of vertrouwdheid bij bepaalde instrumenten. Bij de een zou een drumstel angst opwekken, bij de andere uitdaging om ritmisch en geordend te spelen. 
 • Wat is een appelwaarde?
  Een appelwaarde is persoonsgeboden. Je verwacht dat iemand iets leuks met klei kan maken omdat het een hoog appel op hem doet. 
 • Waar hangt een appelwaarde vaak vanaf?
  Hangt er vaak vanaf of het voor iemand van acceptabel niveau is. Als iets te moeilijk of te makkelijk is dan zal de appelwaarde niet hoog zijn. Als je iemand goed kent en hebt geobserveerd weet je bij iemand wat hij/zij aantrekkelijk, uitdagend vindt. 
 • Wat is agogisch? welke kenmerken heeft agogisch?
  Het begrip agogie wordt gebruikt voor situaties waarin mensen beïnvloed worden door anderen, met de beïnvloeding staat een vast doel ten grondslag; de situatie van cliënt wijzigen zodat hij zich er beter bij voelt bijvoorbeeld. 

  4 kenmerken (dbps):

  doelgericht
  bewust
  procesmatig
  systematisch
 • Wat is doelgerichtheid?
  Op grond van observatie is een diagnose gestel vanuit waar een doel wordt geformuleerd. 

  Er zijn specifieke doelen en algemene doelen.
 • Wat zijn algemene doelen? Noem voor en nadelen in muzische benadering. 
  Het belangrijkste doel, het eind doel, de doelstelling van de instelling bijvoorbeeld of een doelstelling verbonden aan een bepaald handelingsplan. Het uiteindelijke doel dat je samen met de cliënt wilt bereiken. 

  Soms zijn algemene doelen vaag geformuleerd en daardoor niet werkbaar. Het ligt soms ver van de huidige situatie af waardoor het onhaalbaar is. Je kunt verstandiger specifieke doelen stellen aan de hand van algemeene doelen. 
 • wat zijn Specifieke doelen?
  Concrete doelen om stapsgewijs te werken aan het hoofddoel.
 • Wat kunnen hoofddoelen zijn voor de begeleiding van verstandelijk gehandicapten? Wat kan een subdoel zijn?
  Zelfstandigheid creeëren. Cognitieve vaardigheden vergroten. Abstractieniveau verbreden bij cliënt kan een subdoel zijn (om het uiteindelijke hoofddoel te bereiken). 
 • Wat zijn specifieke bedoelingen?
  Een hulpverlener heeft bepaalde bedoelingen, deze worden uitgelegd aan collega's, buitenstaanders, financieringsinstanties, cliënt etc. Het is belangrijk dat de bedoeling goed geexpliceerd wordt, hierdoor wordt het proces controleerbaar. Ze geven richting aan het handelen. 
 • Wat geeft een doel aan?
  Wat je wilt bereiken! je kunt naderhand nagaan of je het hebt bereikt tijdens de evaluatie. 
 • Waar kun je een doel op richten?
  preventie: hoe je een situatie kunt voorkomen.
  observatie: Je gaat na hoe een cliënt zich gedraagd tijdens een activiteit.
  begeleiding en behandeling: Je denkt na over de manier waarom je iemand kan ondersteunen/stimuleren in zijn/haar ontwikkeling. 
 • Wat is behandelen?
  Doorwerken van problemen
  Ondersteunen bij verwerken en leren omgaan met problemen
  Ondersteuning van ontwikkeling
 • Wat is begeleiden?
  Adviseren en voorlichten
  Bieden van ondersteuning, bijstand, structuur, scheppen, bevoorderen veilige woon-, leef- en werkklimaat.
 • Wat is bewustheid? Wat is hierin belangrijk?
  Weten wat je doet en waarom. inzicht hebben in eigen gedachten en gevoel ten opzichte van cliënt. Weten waarom je hulp moet verlenen op dat moment. Weten welk effect het heeft. Je moet kunnen nadenken over jezelf en je handelen. Zelfreflectie en zelfevaluatie is belangrijk! 
 • Waarom is het van belang je sterke en minder sterke kanten en kwetsbaarheden te kennen? 
  Als je je eigen kwetsbaarheden herkent kun je ze herkennen bij de cliënt en benoemen. Daarna kun je een wijze bedenken hoe je ermee omgaat. 
 • Wat is systematiek? Wat is belangrijk aan systematiek?
  Binnen social work wordt systematisch gewerkt. Het proces van verandering wordt niet zomaar even op gang gebracht. Er wordt een planning gemaakt waarin verschillende stappen te onderscheiden zijn.. 
 • Waaraan moet iedere stap verbonden zijn in het systematisch werken met de cliënt? 
  Iedere stap moet verbonden zijn met de situatie van de cliënt en het totale handelingsplan. 
 • Wat is procesmatigheid?
  Als mensen veranderen ontstaat er een proces. Een proces kan een gevolg zijn van andere processen in de groep maar ook andere processen veroorzaken. Er verandert iets in de relatie hulpverlener/deelnemer of andere deelnemers en er verandert iets op de manier waarop iemand deelneemt aan een activiteit. De sociaal werker moet zich hiervan bewust blijven en hier rekening mee houden tijdens het plannen van volgende activiteiten. 
 • Wat moet goed in de gaten worden gehouden bij procesmatigheid? Waar heeft dat rechtstreeks mee te maken?
  de effecten van de ene stap op de andere stap moeten in de gaten worden gehouden. Doelstellingen moeten daarom ook niet heiligverklaard worden. 

  Het heeft te maken met de bewustheid van de social worker. In bezinning op effecten van de hulpverlening en reacties van cliënt wordt geëvalueerd. 
 • implicite hulpvraag
  Niet in staat hulpvraag te verwoorden. Impliciet: stilzwijgend. 
 • Manieren van situatief handelen:
  Imiteren, spiegelen: gedrag nadoen om bewust te maken van gedrag.
  Vergroten of verkleinen: een verhaal overdrijven/opblazen. 
  Omkeren: de rollen omdraaien. 
  Paradoxaal handelen: aanmoedigen in zijn verkeerde gedrag: je bent vergeten je voeten op tafel te leggen! 
  Afleiden: Iets onverwachts doen wat afleid van het beladen onderwerp: verhaal vertellen, liedje zingen om de stroom te doorbreken waar iemand in gevangen is. 
 • Wat is belangrijk bij situatief handelen? 
  Humor: een relativerende begeleidingsmethode! 
 • Wat is een muzische activiteit + agogisch handelen voorbeeld?
  Dramascene waarbij je een nieuw einde verzint.
 • Muzische activiteit + niet agogisch voorbeeld? 
  Spannende film bekijken
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Roos v Leary verdeeld over. 4 benoem gedrag
Leid
Volg
Aanval
Verdedig
Als je bladzijde 69 ziet van methodiesch werken de casus. Welke stappen onderneem je om het probleem te benaderen? 
Wat is het probleem'?  Probleem
Wie ervaart het probleem? Persoon
Wanneer speelt het probleem zich af? Plaats? 

Product? Doelstelling uitgangssituatie. 
Welke benaderingen zijn er? Proces? 

Als dit duidelijk is kun je probleem stelling maken. 

Onderzoeksfase wordt niet definitief afgesloten. 

Werken aan een oplossing. 

Is het probleem oplosbaar? 
Hoe? 
Randvoorwaarden? 
Wat is het verschil tussen waarnemen en observeren? 
Waarnemen is een ingewikkeld proces, waarbij we gebruik maken van al onze zintuigen. We ouderen, interpeteren, selecteren onze waarneming en doen dit op grond van onderstellingen en uitgangspunten. Normen en waarden spelen een belangrijke rol. Het is goed je ervan bewust te zijn. 

Observeren is een bewuste vorm van waarnemen. Het is opzettelijk en doelgericht. Je let op bepaalden punten. 
Waarom is het belangrijk om te weten of de juiste voorwaarden wel aanwezig zijn voor het oplossen van een probleem? 
Soms heeft een instelling niet de juiste expertise om een probleem op te lossen. Zo kan het leger des Heils IS niet bestrijden met F16's. 
Het ligt niet alleen aan de kwaliteit van de werker maar ook aan de kwaliteit van de instelling en de beschikbare middelen.
Werken aan een oplossing. Wat is goe om af tevragen?
Is er wel een oplossing voor het geformuleerde probleem? 
Hoe is het oplosbaar?
Via welke doelstellingen is het oplosbaar?
Zij de noodzakelijke voorwaarden daartoe aanwezig? 
Wat zijn de 5 ws en een h? 
 • Over wie gaat het?
 • Wat is er gebeurd?
 • Wanneer heeft het plaats?
 • Waar heeft het plaats?
 • Waarom is het gebeurd?
Sommige auteurs voegen een zesde vraag, "hoe", aan de lijst, maar "hoe" kan ook worden gedekt door "wat", "wanneer", of "waar": [3]
 • Hoe is het gebeurd?
Hoe kun je tot de kern van eens probleem komen? 
5x w en 1 x h waarom vragen en steeds dieper te gaan. 

 • Over wie gaat het?
 • Wat is er gebeurd?
 • Wanneer heeft het plaats?
 • Waar heeft het plaats?
 • Waarom is het gebeurd?
 • Hoe is het gebeurd?h
Hoe maak je een specifieke probleemstelling? 
Wie stelt het probleem?
Wiens probleem is het?
Wat is het probleem precies en waarom?
Hoe is er onderzoek gedaan?
Wat is verschil tussen probleem en probl. Stelling? 

Een probleem kan een mening zijn alles.. 
Probleemstelling: probleem wordt geformuleerd, in een kader gezet in tijd en ruimte. 

Als je eenglobaal een probleem hebt gesteld zonder uitvoerig ( maar wel globaal) onderzoek te hebben gedaan noem je het een globale probleemstelling. Er is onvoldoende duidelijk wat het echte probleem is. Het is belangrijk om verder onderzoek te doen. Waarom durvend de meisjes  Savonds de straat niet op? 

4 stappen worden onderscheiden: 
het analyseren, 
maken van hypothesen, 
toetsen van hypothesen en het 
formuleren van specifieke probleemstelling. 

Specifieke probleemstelling
Hoe analyseer je wat er aan de hand is? Hoe vind je mogelijkheden hieraan iets te doen? 
Persoon: woe ervaart prob.
Plaats: waar? Wanneer? 
Probleem: wat en waarom? 


Product: wat waartoe (doel)
Proces: hoe kom ik daar?