Summary Class notes - AIS Procesmanagement Theorie T

Course
- AIS Procesmanagement Theorie T
- Ankie van Delden
- 2019 - 2020
- Hogeschool Utrecht (Hogeschool Utrecht, Utrecht)
- Bedrijfseconomie
126 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - AIS Procesmanagement Theorie T

 • 1573426800 Les 1

 • Wat waren de belangrijkste kenmerken van ERP system?  PP
  1. Strategische informatie ( d.m.v. Kan je zien hoe het met de bedrijf gaat en wat er te wachten staat)
  2. Centrale database
  3. Standaardpakket, modulair opgebouwd 
  4. Geïntegreerd    (functioneel boekhoudkundig )
 • Indeling van typologie
  Afnemende maten van de interne beheersing en interne control hoe lager je ziet hoe moeilijker het wordt.
 • Waardenkringloop
  1. Welke 4 processen? Inkoop, verkoop, betalingen, incasso 
  2. Welke 4 balansposten? Debiteuren, Crediteuren, voorraad en Liquide middelen. 
  3. Foto van een waardenkringloop. 
 • Beschikkende functie zorgt voor contact met derden.
  Information is act option, data is fact
 • Wat is een beperkte functie van de AO?
  Er is geen controle bij hoge functies
 • CTS Controle technische functiescheiding
  1. Beschikken ( inkoper)
  2. bewaren (kassiere of debiteurenadministratie) 
  3. uitvoeren 
  4. registeren 
  5. controleren     
 • Wat is de rol van verkoop?
  • Vaststelling van verkoopprijs 
  • vaststelling korting, opslagen etc  ( Grote Risico's)
  • Accepteren van order (kredietwaardigheid en leverbaarheid)  
 • Welke normen zijn voor het accepteren van een order
  Tree way match 
   de procedure van kredietwaardigheid 
  degene die procedure beschikt, bepaald
 • De Beta formule bekendste verbandcontrole
  Beginvoorraad- eindvoorraad+toevoegingen=
 • Verschil tussen dicht en open magazijn
  Bij Dicht magazijn mag je alleen iets uithalen als je afgiften bon hebt 
  en bij open magazijn is dat niet het geval
 • Ao elementen Paur gereedschap
  Typologie 
  processen 
  functiescheiding 
  automatisering = invoercontrol 
  richtlijnen / procedures / werkinstructies 
  begroting    
  verbandcontrole  (BETA)
  Specifieke instrumenten 
   -standenregister = crediteurenadministratie vaak ervoor gebruikt
   -capaciteitscontrole
   - Quasi goederenbeweging = toegangskaartjes 
  managementinformatie: KSF's en KPI's!
  KPI hoe ga ik mij omzet meten?
  KSF is dan de omzet en de KPI is het verschil die je wilt maken
 • 1573513200 les 2

 • Operations gaan over de 4 processen van waarden kringloop
 • Waar gaat het om bij BIV
  Het treffen van maatregelen voor het waarborgen:
  - volledige verantwoording van de opbrengsten 
  - juiste en tijdige facturering 
  - voorkomen van onnodige extra kosten
 • Het verschil tussen interne en externe accountant
  Externe accountant 
  Jaarverslaggoedkeuring 
  toegang tot financiële borgen 

  interne accountant 
  management control
  interne beheersing
  de doelen van de organisatie bereiken
 • Wat is een organisatie
  Een organisatie is een samenwerkingsverband
  van mensen die met behulp van inzet van middelen input 
  een bepaalde presentatie output leveren.

  Om daarmee een doelstelling te bereiken!
 • Definitie van AO
  Het complex van maatregelen dat leidt tot het systematische verzamelen, vastleggen, verwerken en versterken van informatie (data ) ten behoeven van besturen en doen functioneren van huishouding en doen werken
 • Interne controle is iedereen controle door of names het management van een organisatie op activiteiten va leden van de organisatie

  -normen = KPI
  - informatie over de uitvoering 
  - toetsing uitvoering met normen
 • Strategische niveau bepaling van beleid en doelen van de organisatie
  Tactisch niveau:  budgetteren in meetbare planingen normen: Tijd

  Operationele niveau spelt in de uitvoering van organisatiedoelen en beleid zich af in  de primaire processen 

  Organisatie beslissingsniveau
 • Welke primaire processen ken je?
  Inkoop, verkoop, productie, magazijn/voorraad en financiële verwerking
 • Welke secondaire processen  ken je ?
  Juridische zaken 
  HRM
  Marketing 
  ICT
 • Functies van Budgetteren
  1. Gekwantificeerd overzicht : van toekomstige activiteiten organisatie 
  2. Taakstellende beleidsoverdracht naar organisatiemedewerkers
  3. Machtigend: voor uitgaven en of aangaan van verplichtingen 
  4. coordineren : van de beleidsuitvoering 
  5. verantwoordingsmiddel: Van gedelegeerde bevoegdheden
  6. controle instrument       
 • Procesbeschrijving, goederen geld en informatie 

  risico investeren en analyseren 
  waar zitten de knelpunten, attentiepunten bedreigingen KSF en KPI
 • Welke vormen producten onderscheiden wij?
  Homogeen  massaproductie 
  hetrogeen  massaproductie 
  seriesstukproductie 
  stukproductie
 • 10.3 tentamenvraag
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.