Summary Class notes - Alles

145 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Alles

 • 1413756000 toetsmatrijs

 • Wat is de samenstelling van plaque?
  •  70% uit bacteriën. 
  • Bacteriële producten
 • Wat valt er onder bacteriele producten? ( in de samenstelling van plaque)

  -Polysachariden (zetmeel)
  - Speekseleiwitten            
  - elektrolyten (uit de voeding opgeloste stoffen
  - Water
  - Dode epitheel en bloedcellen
 • Wat is pellicle?
  Het is een dun laagje speekseleiwitten. Het beschermt tegen zuren, slijtage, diffusie en selectieve hechtingen aan de gebitselementen.
 • Waaruit bestaat pellicle?
  Uit een dun laagje speekseleiwitten = glycoproteïnen en uit geadsorbeerde eiwitten
 • Wat is de functie van pellicle bij de plaqueopbouw?
  Glycoproteïnen uit het speeksel vormen pellicle. Aan pellicle hechten zich bacteriën. Hierdoor ontstaat tandplak. 
 • Hoe hecht plaque aan een gebitselement?
  Op de tanden zit een laagje, glycoproteïnen (aquired pellicle) die negatief geladen is en hecht aan de positieve Ca++ ionen van het tandoppervlak. Bepaalde mond bacteriën kunnen zich hechten aan deze pellicle, waardoor ze koloniën vormen en er een laagje plak ontstaat.
 • Waarom is plaque schadelijk voor de mondgezondheid?
  Omdat het tot tandbederf kan lijden. Zorgt voor tandsteen, gingivitis en cariës.
 • Wat is de rol van plaque in het cariës proces?
  Tandplak/zuurproductie/demineralisatie/cariës. Cariës treedt op wanneer bacteriën uit de tandplak suikers omzetten in zuren. Deze suikeromzetting zorgt voor energie om in leven te blijven en zich te vermeerderen. De pH veranderd waardoor het glazuur oplost en dit veroorzaakt laesies. 
 • Welke mondhygiënische middelen bestaan er?
  • Floss
  • Tandzijde
  • Ragers
  • Stokers
  • Tandenborste;
  • Schoenveter/gaasverband
  • Single tufted borstel
 • Benoem de bass-methode:
  De tandenborstel wordt schuin tegen het tandvlees gezet. in een hoek van 45 graden. Er worden dan kleine trillende bewegingen in voor- achterwaartse richting gemaakt. bij het front linguaal en palatinaal, wordt de borstel verticaal geplaatst. De occlusale vlakken worden met korte schrobbende bewegingen gereinigd. 
 • Benoem de roll-methode:
  Bij de roll-methode wordt de steel evenwijdig aan het element gehouden. de haren worden ineen hoek van 45 graden tegen het tandvlees geplaatst.  Met draaiende beweging wordt de borstel naar het occlusale vrlak bewogen
 • Benoem de circulaire methode:
   De borstelharen worden loodrecht op de elementen geplaatst, zowel linguaal als buccaal. Met de borstel worden vervolgens kleine cirkelvormige bewegingen gemaakt. Bij het onderfront en het bovenfront staat de tandenborstelsteel verticaal. Occlusaal wordt weer geschrobd.
 • Benoem de schrob methode:
  Tandenborstel loodrecht op de elementen. Korte voor- achterwaartse bewegingen maken. geschikt voor kinderen tot ongeveer 12 jaar.
 • Hoe gebruik je de houten stoker:
  -Houten stokers: Driehoekvormig. Eerst natmaken in de mond. platte kant tegen het tandvlees
 • Hoe en wanneer gebruik je floss of tape
  -          Floss of tape: Superfloss gebruik je bij een brug of een spalkje. Je gebruikt ze alle twee als er weinig ruimte is tussen de tanden.
 • hoe en wanneer gebruik je interdentale ragers


  -          Interdentale  borstels/ragers: Gebruik je bij grote interdentale ruimten, twee soorten ragers: Cilindrische vorm of conische vorm.
  tussen duim en wijsvinger. zagende bewegingen
 • wanneer gebruik je de single tufted borstel
  -          Single tufted borstel: Dat gebruik je als iemand een diastemen/spleetje heeft of bij de m3’s en bij kokhalseffect.
 • wanneer gebruik je gaas / schoenveter
  -          Gaas/ schoenveter: Gebruik je voor grote diastemen of vrijstaande elementen. Vooral heel goed bij het reinigen van implantaten.
 • Beschrijf de Plaque - Index:
  Het vaststellen van het niveau van de mondhygiëne door middel van een plaquescore: tandplaque wordt aangekleurd op alle aanwezige gebitselementen en de locaties met plaque worden genoteerd
 • Waar vindt het scoren van plaque plaatst bij de PI?
   het scoren vindt plaats op zes vlakken per element, namelijk

  • mesiobuccaal
  • distobuccaal 
  • midbuccaal 
  • Mesiolinguaal
  • distolinguaal
  • midlinguaal
 • Hoe bereken je de plaque score bij de PI
  het aantal locaties met plaque x  100% gedeeld door het totale aantal locaties.
 • Beschrijf de Plaque control record
  De aanwezigheid van plaque op de gebitselementen wordt gemeten zodat de veranderingen in de mondhygiëne inzichtelijk gemaakt kunnen worden voor de behandelaar en de patiënt
 • Wat wordt er gebruikt bij de Plaque control Record om de plaque te detecteren?
  Disclosing vloeistof
 • Wordt er bij de plaque control record onderscheid gemaakt tussen veel en weinig plaque?
  Nee
 • Op hoeveel en welke vlakken wordt tandplaque genoteerd bij de plaque control record?
  De tandplaque wordt op zes vlakken per element genoteerd, namelijk

  • mesiobuccaal 
  • distobuccaal 
  • midbuccaal 
  • Mesiolinguaal/palatinaal
  • distolinguaal / palatinaal
  • midbuccal/ palatinaal
 • Hoe wordt bij de plaque control record het percentage vlakken met plaque berekend?
  Aantal vakken met plaque x 100% gedeeld door het totale aantal vlakken = percentage vlakken met plaque.
 • Naar welk plaque percentage wordt er gestreefd bij de plaque control record?
   In de parodontale therapie wordt gestreefd naar een plaquescore van minder dan 10% 
 • Beschrijf de plaque free score
  De Plaque free score is een meetinstrument waarmee de aanwezigheid van plaque op de gebitselementen gemeten wordt zodat individuele motivatie en instructie inzichtelijk gemaakt kunnen worden voor de behandelaar en de patiënt. Ook kan bloeding worden gedocumenteerd. 
 • Waar wordt bij de plaque free score gebruik van gemaakt om de plaque te detecteren?
  Om de plaque te detecteren wordt er gebruik gemaakt van disclosingvloeistof.
 • Op welke elementen wordt de plaque gemeten bij de plaque free score?
   De plaque wordt op alle aanwezige gebitselementen gemeten.
 • Benoem de belangrijkste aftakking van de nervus facialis:
  De chorda tympani 
 • Hoe loopt de chorda tympani?
  Hij splits zich al vroeg af van de N. VII, loopt dan door het middenoor en voegt zich uiteindelijk bij de n. mandibularis ( derde tak van de N.V)
 • Wat zijn de innervaties van de chorda tympani?
  Innerveert:
  • Voorste 2/3 deel van de tong 
  • Via parasympaische vezels blijven de glandula submandibularis en de glandula sublingualis voortdurend speeksel produceren. 
 • Leg in eigen woorden uit door welke structuren de nervus facialis loopt:
  De N. VII komt uit het foramen stylomastïdeum en loopt daarna door de glandula parotis. Hij splits zich als een sensibele tak; de n. chorda tympani. deze tak is sensibel en innerveert de voorste 2/3 deel van de tong --> smaak
 • Wat zijn de innervaties van de nervus facialis?
  • Alle mimische spieren
  • M. Digastricus venter posterior
  • M. Stylohyoideus
 • Wat is de M.orbicularis oris?
  Kringspier van de mond
 • Wat is de musculus levator labii superioris?
  Het is een spier die tussen de musculus orbicularis oris (mondspier) en de de onderste ooglid.
 • Wat is de musculus levator anguli oris?
  Het is een spier onder de foramen infra orbitale, "naast" de m. levator labii superioris
 • Wat is de musculus zygomaticus minor?
  De kleine jukspier
 • Wat is de musculus zygomaticus major?
  De grote jukspier, loopt naar de hoek van de mond
 • Wat is de musculus risorius?
  De lachspier, zit thv de mondhoek
 • Wat is de musculus depressor anguli oris?
  De driehoekige kinspier
 • Wat is de musculus depressor labii inferior?
  Deze spier loopt van de onder kaak tot de onderlip
 • Wat is de musculus mentalis?
  De kinspier
 • Wat is de musculus platysma?
  De huidspier van de hals
 • Wat is de musculus buccinator?
  De trompettespier, Het is een dunne vierkantige spier gelegen in de ruimte tussen bovenkaak(maxilla) en onderkaak (mandibula), aan de kant van de wangen.
 • Wat is de musculus orbicularis oculi?
  Oogkringspier, sluitspier van de oog
 • Wat is de origo, insertie, innervatie en functie van de m. orbicularis oris?
  • Origo: Heb je niet 
  • Insertie: Heb je niet
  • Innervatie: N.VII -> Nervus Facialis
  • Functie: Sluiten van de lippen
 • Wat is de origo, insertie, innervatie en functie van de m. buccinator?
  • Origo: Raphe pterygomandibularis
  • Insertie: Vezels van de m. orbicularis oris
  • Innervatie: N. VII -> Nervus Facialis
  • Functie: Terugduwen van het voedsel tussen de kiezen tijdens het eten. De wangspier is ook actief tijdens het blazen
 • Benoem de 2 suprahyoidale spieren die geïnnerveerd worden door de nervus facialis:
  1. De M. digastricus venter posterior
  2. De m. stylohyoideus
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

Wat is de samenstelling van plaque?
1
Wat valt er onder bacteriele producten? ( in de samenstelling van plaque)
1
Wat is pellicle?
1
Waaruit bestaat pellicle?
1
Page 1 of 37