Summary Class notes - Anatomie deel II

Course
- Anatomie deel II
- Van Miert
285 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - Anatomie deel II

 • 1614207600 Indeling zenuwstelsel

 • Uit welke twee structuren bestaat de anatomische indeling van het zenuwstelsel?
  1. Centraal zenuwstelsel
  2. Perifeer zenuwstelsel
 • Noem de drie hersenstammen
  1. Medulla oblongata 
  2. pons
  3. mesencefalon 
 • Vakterm kleine hersenen
  Cerebellum
 • Vakterm tussenhersenen
  Diencefalon
 • Vakterm grote hersenen
  Cerebrum
 • Waaruit bestaat het Centraal zenuwstelsel
  • Medulla spinalis
  • hersenstam (medulla oblongata, pons, mesencefalon)
  • Cerebellum
  • diencefalon
  • cerebrum
 • Vakterm ruggenmerg
  Medulla spinalis
 • Waaruit bestaat het perifeer zenuwstelsel?
  • 32 paar spinale zenuwen of ruggenmergzenuwen 
  • 12 paar craniale zenuwen of hersenzenuwen
 • Wat bedoelen we met vegetatief autonoom
  = onwillekeurig

  Gebeurt door regulatie en coordinatie van de stelsels 
  1. Orthosympatisch 
  2. parasympaticus    
 • Wat bedoelen we met animaal
  = willekeurig

  Integratie tussen individu en omgeving
 • Hoe heeft het zenuwstelsel zich ontwikkeld tijdens de evolutie?
  • Van laag naar hoog
  • naar meer bewustzijn en controle
  • macht in het Centraal zenuwstelsel neemt toe van ruggenmerg naar grote hersenen 
 • Hoe kunnen de verschillende banen lopen?
  • Afferent van perifeer naar centraal,  stijgende banen; de sensorische neuronen
  • efferent van centraal naar perifeer, dalende banen ; motorische neuronen 
 • 1614639600 Het ruggenmerg

 • Langwerpige groeve of opening
  Fissuur
 • Groeve
  Sulcus
 • Tot waar lopen de uitwendige kenmerken van het ruggenmerg
  In de lengte: van achterhoofdsgat tot onderkant L2 ( cauda equina in canalis sacralis)
 • Op hoeveel plaatsen kunnen spinale zenuwen uittreden?
  Op 32 plaatsen
 • Hoe heet uitstralende pijn vanuit de lage rug naar bepaalde zone van het been
  Ischialgie
 • Ander woord voor gordelroos
  Zona
 • Wat gebeurt er bij waterpokken/Zona
  Het virus varicella-zoster(waterpokken) in spinaal ganglion --> ontsteking van zenuwbanen. Geeft pijn + huidletsels in overeenkomstige zone (rechts of links) Het virus blijft in iemand zijn lichaam, bij verminderde weerstand steekt het de kop weer op
 • Wat zie je bij een dwarse doorsnede van het RM
  1. Grijze stof
  2. witte stof
  3. witte commissuur
  4. wortel (dorsaal en ventraal)
  5. Hoorn (dorsaal, ventraalen lateraal)
  6. Ganglion
 • Waar ligt het cellichaam
  In spinaal ganglion
 • Vakterm sensibele achterwortel
  Radix posterior
 • Vakterm motorische voorwortel
  Radix anterior
 • Welke banen lopen in spinale zenuw
  Spinale zenuw = gemengde zenuw : sensibel & motorisch
 • Vakterm zijhoorn
  Laterale hoorn
 • Wat vind je in de laterale hoorn van de grijze stof?
  1. Cellichamen van de neuronen van het O.S zenuwstelsel
  2. neuriet loopt mee in de voorste wortel
  3. synaps in een ganglion
  4. vezels lopen mee in de spinale zenuw
 • Wat gebeurt er met de prikkels bij homolateraal horizontaal
  De prikkels blijven aan dezelfde kant van het RM
 • Wat gebeurt er met de prikkels bij heterolateraal horizontaal?
  Via schakelneuron naar motorische neuronen in de voorhoorn van de de andere kant. Prikkel ' steekt over' naar andere kant
 • Kenmerken van sensibele baan 11
  1. Zit aan de zijstreng (lateraal)
  2. Hetero lateraal opstijgend
  3. Pijn en temperatuurzin, grove tastzin
 • Kenmerken van sensibel baan 12
  1. Homo lateraal opstijgend
  2. achterste streng (dorsale kolom)
  3. sensibiliteit : fijne tastzin 
  4. Diepe gevoeligheid (vibratiezin, drukzin en proprioceptie)
  5. kruisen op een hoger niveau : dus sensibiliteit is toch gekruist
 • Wat is proprioceptie?
  Vermogen van een organisme om de positie van het eigen lichaam en lichaamsdelen waar te nemen
 • Wat gebeurt er bij een uni laterale aantasting van het ruggenmerg op een bepaald niveau ?
  • Homo laterale uitval van tastzin en diepe gevoeligheid (gevoelsprikkels afkomstig van dezelfde zijde van het lichaam RECHTS)
  • Hetero laterale uitval van pijn en temperatuurzin ( gevoelsprikkels afkomstig van tegenovergestelde zijde van het lichaam LINKS)
 • Hoe ontstaat chronische pijn?
  In de hersenen zijn dingen gewijzigd. Toegenomen respons van het centraal zenuwstelsel, als reactie op zintuigelijke informatie uit de periferie
 • Belangrijk kenmerk van motorische zenuwstelsels
  Dalend cortico- spinale baan
 • Wat doet de piramidale baan
  Bewuste controle van de motorische voorhoorn neuronen: fijne motoriek. Alle bewegingen die we op commando maken
 • Waar is de oorsprong van de piramidale baan?
  In de grote piramidale cellen in de gyrus precentralis (plaats in de hersenen ) Vertrekt in de hersenschors (grijs)
 • Hoe is de verloop van de piramidale baan in de hersenen?
  De capsula interra (wit)
 • Hoe verloopt de controle in de piramidale baan?
  Controle is altijd gekruist
 • Waar gebeurt de kruising van de piramidale baan?
  Meeste vezels: kruizing ter hoogte van het verlengde merg--> HOMO LATERAAL (aan dezelfde zijde als het motorisch voorheur neuron ) dalend= tractus cortico spinalis lateralis = grote piramidale baan
 • Wat is capsula interna?
  Is een belangrijke zone, dat is de plaats waar de piramidale baan passeert (witte stof) Gebied is zeer gevoelig voor zuurstoftekort en beschadiging
 • Wat kan er gebeuren bij O2 tekort of vernietiging van de capsula interna?
  • Verlamming-> aan de andere kant van het letsel (hemiplegie/hemibeeld re of li)
  • Spastische -> motorische voorhoorn neuronen nog onder controle van 
  1. Reflexboog
  2. Extrapiramidale baan , cerebellaire baan 

  Dus de dempende invloed of controle van de grote hersenen is weggevallen
 • Wat is hemiplegie
  Halfzijdige verlamming
 • Wat is peripartale asfyxie?
  Zuurstoftekort bij de geboorte
 • Hoe komt het dat iemand onwillekeurige bewegingen gaat maken bij CVA?
  Vaak bij CVA-> bloeding treedt op in piramide baan. Die van de linkermotorische schors komt is beschadigd. De spieren van de rechterkant van de arm (bijvoorbeeld) worden niet normaal aangestuurd . Wat nog wel werkt is de reflexboog. Dus de controle op willekeurige spierbewegingen vallen weg. We kunnen niet gecontroleerd de spieren gebruiken --> ze zijn verlamd. Spastisch verlamd, omdat de reflexboog nog wel werkt.
 • Wat doe je als iemand CVA heeft?
  FAST

  F: face drooping
  A: arm weakness
  S: speech difficulty
  T: Time to call 112
 • Wat is cerebrale parese?
  Is een verzamelterm : een combinatie van symptomen waarbij het belangrijkste kenmerk is dat er een houdings - en/of bewegingsstoornis is. Het is dus daarmee ook geen ziekte. De basis ligt in een beschadiging van de hersenen die voor het eerste levensjaar is ontstaan. Een voorbeeld hiervan is diplegie
 • Wat is diplegie
  Kind die onderste ledematen niet gebruikt
 • Vakterm volledige verlamming
  Paralyse
 • Vakterm gedeeltelijke verlamming
  Parese
 • Hoe heet dwarsleasie op hoog niveau
  Tetraplegie of quadriplegie
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Hoe kan je de werking van curare opheffen
Door curare gaan we het effect van acetylcholine tegen. Daardoor krijg je algehele spierverlamming. Wanneer we deze willen opheffen, willen we dat de spieren weer samentrekken --> terug geprikkeld worden --> dus weer meer acetylcholine
Noem indicatie anti cholinesterasen inhibitoren de reversibele
Postoperatieve atonie van blaas en darmen
Noem indicatie voor inzetten van choline -esters
Postoperatieve atonie van blaas en darm. Na de operatie zijn blaas en darmen stil gelegd en na de operatie moeten ze de functie hervatten
Noem indicatie voor inzetten van acetylcholine
Paroxysmale tachycardie (ineens aanval zeer snel hartritme)
Benoem de para sympatico mimetica
 • Acetylcholine
 • choline -esters
 • anti cholin ester asen = cholinesterase inhibitoren (deze zijn niet te gebruiken in de geneeskunde wegens een overactiviteit van de PS )
 • de reversibele anti cholinesterasen 
Hoe heten de geneesmiddelen die PS stimuleren
De para sympatico mimetica
Hoe verloopt de beïnvloeding van het autonoom zenuwstelsel
 • Pre synaptisch neuron -> geeft prikkel door aan volgend neuron
 • Neuro -neuronale junctie-> gebeurt door acetylcholine
 • post synaptisch neuron
 • neuro- effector:
 1. PS: acetylcholine 
 2. OS: adrenaline en noradrenaline
Wat is endovasculaire trombectomie?
behandeling wordt het stolsel uit de slagader in de hersenen verwijderd. De arts brengt via de lies een slangetje (katheter) naar het afgesloten bloedvat. Via een verwijderbare stent of een zuiger kan hij ter plekke het stolsel verwijderen.
Wat gebeurt er bij een CVA
Gedeelte hersenen krijgt onvoldoende zuurstof en sterft hierdoor af
Benoem de vascularisatie : veneus
 • Veneuze durasinussen
 • vena jugularis interna
 • vena cava superior