Summary Class notes - Anatomie en fysiologie

111 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Anatomie en fysiologie

 • 1432245600 week a

 • wat is anatomie
  Anatomie is de kennis van de bouw van het menselijk lichaam, de letterlijke betekenis is ontleedkunde.
 • wat zijn de 2 verschillende systematieken van ontleding (anatomie)
  topografisch: waar ligt alles en hoe is het opgebouwd, functioneel: wat is de functie/ werking van (onderdelen) v h menselijk lichaam. (functioneel: anatomie en fysiologie samen)
 • fysiologie
  is de wetenschap die het functioneren van levende organismen bestudeert, (wat doet de lever bv)
 • animale fysiologie
  niet primaire behoeftes van het menselijk lichaam zoals voortplanting, bewegen en psychische processen.zintuigen/contact met de omgeving (willekeurig) uitwisseling van informatie
 • vegetatieve fysiologie
  onwillekeurig, nodig om te overleven, uitwisseling van materie zoals zuurstof Stofwisseling, ademhaling, warmtehuishouding, uitscheiding, transport (O2).
 • pathalogie
  is wetenschap die zich bezighoudt met ziektes en aandoeningen
 • oorzaken van ziektes noem je
  etiologie
 • ontstaanswijze van ziekten
  pathogenese
 • epidemiologie
  De epidemiologie is de wetenschappelijke studie van het vóórkomen en de verspreiding van ziekten onder de bevolking.
 • gezondheid definitie
  een subjectieve of persoonlijke beleving, bv niet gezond zijn maar er geen last van hebben. een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk, en maatschappelijk welbevinden
 • Leg compenseren en decompenseren uit

  —Het lichaam probeert altijd eerst schadelijke invloeden te compenseren
  —Als dat niet meer lukt, dan decompensatie en wordt een mens dus ziek
  —Je kunt zeggen dat de draaglast in dat geval groter is dan de draagkracht
 • leg homeostase uit
  lichaam probeert alle lichaamsfuncties in evenwicht te houden, verstoring van homeostase veroorzaakt ziektes. Via aanpassingsmechanismen probeert het lichaam een nieuw evenwicht te bereiken
 • belangrijke homeostatische aanpassingsmechanismen zijn:
  -water- en zouthuishouding, regeling lichaamstemperatuur, hormonale functies, bloedsomloop, ademhaling, uitscheiding afvalstoffen
 • ziekte oorzaken, endogeen en exogeen. leg uit:
  endogeen is van binnenuit (erfelijk) exogeen van buitenaf (omgevingsfactoren)
 • hoeveel chromosomen heeft een mens, leg uit: autosomaal en geslachtsgebonden
  een mens heeft 46 chromosonen, 23 paren, 22 zijn autosomaal, 1 paar is geslachtsgebonden, XX is meisje, XY is jongen, de Y bepaalt dat het een jongen is, verder leeg aan informatie.
 • geslachtsgebonden en recessief
  foutje in X chromosoom, kan gecompenseerd worden door andere X, daardoor alleen draagster, X met foutje kan niet gecompenseerd worden door lege Y, daardoor jongen ziek ipv drager.
 • autosomaal recessieve aandoening
  1 chromosoom met foutje=niet ziek. beide chromosomen moeten dezelfde fout bevatten om ziek te worden.
 • autosomaal dominante aandoening
  1 foutje op chromosoom is genoeg om ziek te worden..
 • chronisch ziek
  langdurig, vaak sluipend begin, beloop vaank wisselend beloop met exacerbaties (toename in hevigheid) en remissies (afname ziektesymptonen)
 • recidief ziektebeloop
  heroptreden van ziekte na ziektevrije interval
 • progressief ziekteverkoop
  steeds in ernst toenemend
 • complicatie ziektebeloop
  ongunstige verwikkeling in beloop, extra ziekte bij bv door infectie na operatie
 • verstoring van gezondheid kunnen zijn:
  psychisch, somatisch (lichamelijk) sociaal en/of combi zoals psychosomatisch.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

exoratie
draaiende beweging naar buiten
endoratie
draaiende beweging naar binnen
extensie
strekking
flexie elleboog
naar je toe
perifeer
aan oppervlakte liggend
centraal
in het binnenste
caudaal
meer naar staartzijde, beneden
craniaal
schedelzijde
ventraal
buikzijde
dorsaal
rugzuide