Summary Class notes - anatomie hond/kat

Course
- anatomie hond/kat
- prof. Paul Simoens
- 2016 - 2017
- Ugent
- Diergeneeskunde
806 Flashcards & Notes
5 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - anatomie hond/kat

 • 1518390000 les 1 schouder

 • Wat is OCD?
  OCD is de afkorting van osteochondrosis dissecans. Hierbij is een fragment kraakbeen met bot losgekomen ter hoogte van een gewricht
 • Hoe wordt bot gevormd?
  Bot ontstaat door hyalien kraakbeen, dat avasculair is, waarin verkalkte kraakbeenbalkjes komen die uiteindelijk uithollen. Dit gebeurt van binnen naar buiten. De epifyse draagt hierbij het gewrichtskraakbeen. Bloedvaten groeien secundair in de epifyse. Dit is nodig omdat er nog geen bloedvaten in zaten en diffusie vanuit de synoviale ruimte niet meer voldoende is om de boel te voeden
 • Wat is de oorzaak van OCD?
  Een stukje van de epifyse wordt niet ingegroeid door bloedvaten. De voeding van dit stukje is zo te moeilijk, waardoor het afsterft en los komt van de rest van het bot. Het stukje is vaak terug te vinden in de caudale uitzakking van het gewricht wanneer het over de schouder gaat.
 • Hoe kun je zien of je met C6 of met C7 te doen hebt?
  C6 heeft een lamina ventralis, dat heeft C7 niet.
  tussen C7 en T1 begint de eerste rib
 • Wat is dit?
  Chip die in de linkervoorpoot zit
 • Wat is 1?
  tuberculum majus
 • Wat is 2?
  tuberositas supraglenoidale
 • Waar staat het pijltje bij?
  a. circumflexa humeri cranialis
 • Welke spier is dit?
  m. supraspinatus
 • Welke spier is dit?
  m. biceps brachii
 • Wat is er mis met deze hond?
  bij het optrekken van de poot, gaat de poot ook naar opzij. Dit komt door een contractie van de m. infraspinatus
 • Wat is 1?
  m. omotransversarius
 • Wat is 2?
  m. deltoideus pars scapularis
 • Wat is 3?
  m. deltoideus pars acromialis
 • Wat is 1?
  m. supraspinatus
 • Wat is 2?
  m. infraspinatus
 • Wat is 3?
  m. teres minor
 • Wat is 4?
  a.v. circumflexa humeri caudalis
 • Wat is 5?
  m. triceps caput accessorium
 • Wat is 6?
  m. brachialis
 • Wat is 7?
  n. suprascapularis
 • Hoe heet de vene die oppervlakkig loopt over de schouder bij de hond?
  v. omobrachialis
 • Wat is 1?
  v. omobrachialis
 • Wat is 2?
  v. axillobrachialis
 • Wat is 1?
  m. deltoideus pas scapularis
 • Wat is 2?
  m. triceps brachii caput longum
 • Wat is 3?
  m. triceps caput laterale
 • Wat is 4?
  m. deltoideus pars acromialis
 • Welke spier zie je wanneer je de m. deltoideus pars scapularis aan de kant schuift?
  de m. triceps caput accessorium
 • caput longum van de m. triceps brachii is aan de kant gedrukt. Welke zenuw zie je nu?
  n. axillaris
 • Wat is 1?
  acromion
 • Wat is 2?
  m. deltoideus pars acromialis
 • Wat is 3?
  v. cephalica
 • Wat is de vene die niet aangeduid is?
  v. axillobrachialis
 • Wat is 4?
  m. brachiocephalicus
 • Wat is 5?
  v. omobrachialis
 • Wat is 6?
  m. supraspinatus
 • Wat is 1?
  m. pectoralis profundus=m. pectoralis ascendens
 • Wat is 2?
  m. pectoralis transversus
 • Wat is 3?
  m. pectoralis descendens
 • Wat is 1?
  m. coracobrachialis
 • Wat is 2?
  m. biceps brachii
 • Wat is 1?
  retinaculum transversum
 • Wat is 2?
  m. biceps brachii
 • Wat is 3?
  m. coracobrachialis
 • Wat is 4?
  m. subscapularis
 • Hoe heten de verstevigende ligamenten van de schouder?
  ligg. glenohumeralia
 • Wat is 1?
  cavitas glenoidalis
 • Wat is 2?
  acromion
 • Wat is 3?
  trachea
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.