Summary Class notes - Anatomie Vic

Course
- Anatomie Vic
- 2021 - 2022
668 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - Anatomie Vic

 • 1615762800 Introductie Anatomie

 • Integumentum
  Huid, haar & nagels, zweetklieren, nagels
  Functie; Bescherming of Afscherming
 • Oesofagus
  Slokdarm
 • Cardiovasculair systeem
  Hart en vaten stelsel
 • Ureteren
  Urine leider tussen de nier en de blaas
 • Urethra
  Plasbuis van blaas naar buiten
 • Condylus
  Knokkel
 • Meniscus
  Maanvormig/ halfrond
 • Van femur (bovenbeen)
  Femoris
 • Van tibia (onderbeen)
  Tibiae
 • Naar het midden
  Medialis
 • Aan de zijkant
  Lateralis
 • Frontaal
  Van voren
 • Coronaal
  Plakje van frontaal aanzicht
 • Sagittaal en midsagittaal
  Van zijkant plakjes
 • Lateraal
  Zijaanzicht
 • Horizontaal
  Is transversaal
 • Superior of craniaal
  Naar boven
 • Inferior of caudaal
  Naar onder
 • Lateraal en medial
  Lateraal naar zijkant, mediaal naar het midden
 • Anterior of ventraal
  Van voren
 • Posterior of dorsaal
  Van achteren
 • 1615849200 Anatomie Lichaamswand en Luchtwegen

 • Door wat wordt Thorax begrensd?
  Caudaal begrens door apertura tharacis inferior 
  en het diafragma
 • M. Pectoralis major
  Grote bortspier
  ontspringt van bortsbeen
  Hecht aan humereus
  geeft adductie en endoratie
 • Waar ontspringrt M. Pectoralis minor en hecht hij aan
  Rib 3- 5 en hecht aan op scapula
 • Wat is de functie van M. Pectoralis minor
  Laat scapula zakken
 • Sternum
  Borstbeen is verbinding van ribben en clavicula
 • Wat is incisura jugularis
  Groeve van sternum
 • Angulus
  Bobbel van sternum
 • Manubrium, corpus, proccessus xiphoïdeus
  3 delen van onder naar boven van Sternum
 • Articulatio sternocostalis
  Verbinding tussen sternum en costa (Rib)
 • Costae verea
  Rib I-VI, ware ribben
 • Costae spuriae
  VIII - X
  Valse ribben
 • Costae fkuctuantes
  Rib XI- XII
 • Articulatio costoverbralis
  Thoracale wervel
  Tussen costa en vertebra 
  Twee ribben 1 wervel
 • Osteoporose
  Botontkalking
 • 3 oorzaken van osteoporose
  - te weinig botgroei
  - te hoge afbraak 
  - te weinig aanmaak
 • Apertura thoracicis superior
  Bovenste opening
  Bevat trachea en oesophagus
 • Apertura thoracicis inferior
  Bevat aorta en vena cava
 • Spatium intercostale
  Ruimte tussen ribben 
  Bevat spieren, zenuwen en vaten
 • M. Intercostalis externus
  Hecht lateraal superior aan en loopt mediaal inferior
  --> helpt bij inademen, dor thorax omhoog te duwen
 • M. Intercostalis internus
  Thorax naar beneden, helpt bij uitademEn
   --> Hecht mediaal superior naar lateraal inferior
 • Welke rib spier helpt bij inademen en welke bij uitademen?
  M. Intercostalis externus- inademen 
  M. Intercosatlis internus - Uitademen
 • M.transversus thoracicis
  Ontspringen van rib 2-6
  Hechten aan sternum 
  Kleine rol bij expiratie
 • M. Obliquus externus abdominis
  Buikspier, loopt V, ontspringt rib 5 t/m 12
  Hecht aan linea alba (bindweefsel), os pubis (schaambeen), Crista iliaca (bekkenkam)
 • Linea alba
  Bindweefsel
 • Os pubis
  Schaambeen
 • Cista iliaca
  Bekkenkam
 • M. Obliquees internus abdominus
  Loopt A
  Onstpringt peesblad rug en bekken 
  Hechten aan rib 10 t/m 12, linea alba
 • Welke bewegingen kunnen de m. Obliquues internus abdominis en externus apart en samen maken
  Apart; lateraal flexie torso, rotatie naar tegengestelde kant
  Samen: Lateraalflexie torso
 • M. Rectus abdominis
  Ontspringt van os pubis, hecht aan xiphoid rib 5 t/m 7 
  helpt bij uitademen 
  -> flexie torso
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

QRS is zowel ... Van atria en ... Van ventrikels
Repolarisatie van atria en depolarisatie van ventrikels
T-top
Repolarisatie van ventrikels
Tweede harttoon =
Aorta klep sluiten en pulmosiate
gaat dicht zodat bloed niet terug naar de ventrikels stroomt 
QRS complex
Depolarisatie van ventrikels dus de druk gaat omhoog, kleppen sluiten
Wat hoor je bij de 1e harttoon
AV kleppen => ventrikel depolariseren 
sluiten door druk verschil 
Druk in ventrikels wordt hoger dan in atria
De kleppen sluiten niet maar je hoort dat er bloed tegen aanstroomt
Waarom kan eicard niet lang gedepoliseerd zijn?
Want kransslagaders kunnen niet lang zonder bloed zijn want als er een zuurstof te kort is, sterft een deel van het hart af
White coat effect
Als je iets ziet wordt je al banger
Hoelang duur 1 hartslag in ms?
Van R-top tot R-top = RR interval
Wat is de duur van het QT-interval? Waar is dit een maat voor?
 • —> 30-40 ms, de QT-interval geeft aan hoe lang het duurt tot de ventrikels zijn gerepolariseerd en dus weer klaar zijn voor een nieuwe hartslag.
Wat is de duur van PQ-interval? Waar is dit een maat voor?
12-20 m, de PQ-interval geeft aan het snel electrsich signaal door de AV knoop wordt doorgegeven van de atria naar de ventrikels.