Summary Class notes - Angst en Depressie bij Kinderen en Adolescenten

Course
- Angst en Depressie bij Kinderen en Adolescenten
- Dr. Nikki Lee
- 2021 - 2022
- Vrije Universiteit Amsterdam
- Psychologie
359 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - Angst en Depressie bij Kinderen en Adolescenten

 • 1612220400 inleiding

 • Angst is in heel veel gevallen normaal en nuttig 
  angst kan ervoor zorgen dat je alert bent
 • Wat wordt er bedoelt met fear
  Een kortdurende angst, een fight or flight response op iets wat nu gebeurd
 • Wat wordt er bedoelt met anxiety?
  Een langdurige angst, een angst voor iets wat nog moet gebeuren
 • Kinderen en volwassen hebben een cognitieve bias voor angst
  > je zag in een onderzoek dat kinderen sneller reageren op een "gevaarlijke" stimuli
 • (jonge) kinderen en volwassen zijn sneller in het herkennen van slangen dan bloemen, kikkers en rupsen
 • Welke zorgen en angsten zijn normaal voor een kind van 0 - 12 maanden
  Harde geluiden, opdoemende objecten, scheiding opvoeder, vreemden
 • Welke zorgen en angsten zijn normaal voor een kind van 12 - 24 maanden?
  Scheiding opvoeder, vreemden, verwondingen
 • Welke zorgen en angsten zijn normaal voor een kind van 24 - 36 maanden?
  Scheiding opvoeder, onweer, vuur, donker, nachtmerries, dieren
 • Welke zorgen en angsten zijn normaal voor een kind van 4 -5 jaar
  Scheiding opvoeder, de dood, gewond raken (zelf en anderen), donker
 • Welke zorgen en angsten zijn normaal voor een kind van 5 - 7 jaar
  Fantasiewezens, ziekte, traumatische gebeurtenissen
 • Welke zorgen en angsten zijn normaal voor een kind van 5 - 11 jaar
  Falen (op school), voor gek gezet worden, afgewezen worden door uiterlijk
 • Welke zorgen en angsten zijn normaal voor een kind van 12 -18 jaar
  Sociaal falen, afwijzing door leeftijdsgenoten, oorlog, rampen, toekomst (klimaat)
 • Hoeveel procent van de peuters zijn angstig
  71%
 • Van normaal naar afwijkend
  adaptief > problematisch > pathologisch 
  • intensiteit
  • onaangepastheid
  • volhardendheid 
  • controleverlies 
 • Wanneer wordt angst een probleem?
  • Is de angst buitensporig in relatie tot de eisen vanuit de omgeving van het kind?
  • Is het mogelijk afdoende uitleg te geven of via redenaties de angst bij het kind weg te krijgen? 
  • Kan het kind de angst niet meer zelf onder controle houden? 
  • Blijft de angstige reactie hetzelfde over langere tijd? 
 • Wanneer wordt angst een probleem? 
  • Leidt de angst tot vermijding van de situatie? 
  • Is de angst onaangepast? 
  • Is de angst passend bij de leeftijd of de ontwikkelingsfase?
  • Interfereert de angst met het sociale, emotionele en academische functioneren van het kind? 
 • Symptomen in angst zijn in te delen in:
  1. Gedragsmatig
  2. cognitief
  3. fysiologisch
  4. sociaal 
 • Symptomen van angst 
  • gedragsmatig
   • vermijding 
   • vastklampen 
   • huilen 
  • cognitief
   • concentratieproblemen
   • verhoogde aandacht voor situaties die angst oproepen 
  • fysiologisch 
   • duizeligheid
   • misselijkheid 
   • zweten 
   • hartkloppingen 
  • sociaal 
   • weinig aansluiten bij leeftijdsgenoten
   • schooluitval  
 • Angststoornissen in DSM-5
  • gegeneraliseerde angststoornis (GAD)
  • specifieke fobieën (SF)
  • Sociale angststoornis (SP)
  • Separatie-angststoornis (SAD): < 18 jaar
 • Separatie-angststoornis 
  niet bij de ontwikkeling passende en overdreven angst om gescheiden te worden van huis of diegenen aan wie het kind gehecht is. Minstens 4 weken bij kinderen/adolescenten, 6 maanden bij volwassen?
 • Hoe lang moeten de symptomen van een separatie-angststoornis aanwezig zijn bij kinderen/adolescenten?
  4 weken
 • Hoeveel symptomen moet je hebben om aan SAD te voldoen?
  3 of meer
 • Wat is de meest voorkomende angststoornis bij jonge kinderen?
  SAD (4 - 10%)
 • Separatie-angststoornis: feiten 
  • Een van de meest voorkomende angststoornissen bij jonge kinderen (4 - 10%)
  • jonge onset (7 - 8 jaar) 
  • vaak na een traumatische gebeurtenis 
  • geuit als
   • overmatig piekeren over mogelijk gevaar 
   • somatische klachten
   • opeisen aandacht verzorgers
   • belangrijk: effect op dagelijks functioneren
  • hoge comorbiditeit (66 %) met angststoornissen en depressie
  • Minst stabiele stoornis, hoge herstelratio 
 • Specifieke fobie 
  Duidelijke en aanhoudende angst die uitgelokt wordt door de aanwezigheid van of het anticiperen op een specifieke prikkel of situatie (dier, natuur, bloed, injectie, verwonding, situationeel  en overig)
 • Wat zijn de categorieën van een specifieke stoornis?
  • dier
  • natuurlijke omgeving (zoals hoogste, stormen)
  • bloed-injecties-verwonding 
  • situationeel (zoals vliegtuigen, liften)
  • overige (zoals verslikken, harde geluiden, gekostumeerde personen) 
 • Waar hebben kinderen vaak een angst voor?
  Dieren
 • Wanneer is er een piek voor specifieke fobieën?
  Rond 10-13 jaar
 • Specifieke fobie: feiten 
  • angst verbonden aan zowel anticipatie als situatie van specifieke prikkel. 
  • Kinderen vaak angst voor dieren 
  • Ook hoge lifetime prevalentie (20%) maar weinig in behandeling.
  • Iets meer meisjes
  • piek rond 10-13 jaar 
  • school fobie
 • Sociale fobie/angststoornis 
  Duidelijk en aanhoudende angst voor situaties waar men sociaal moet functioneren of moet presteren en waarbij men blootgesteld staat aan onbekenden of een mogelijke kritische beoordeling door anderen
 • Wat is relevant voor de diagnse sociale-angststoornis bij kinderen?
  • Angst voor zowel leeftijdsgenoten als volwassenen. Moeten wel sociale vaardigheden ontwikkeld hebben. 
  • Hoeven de angst niet als buitensporig te ervaren 
  • invloed op sociaal-emotionele ontwikkeling. 
 • Sociale angststoornis: feiten 
  • onset vooral tijdens (vroege) adolescentie, bijna nooit < 10 jaar 
  • lifetime prevalentie is 6 - 12% 
  • meisjes: jongens ratio = 2:1
  • hoge comorbiditeit (66%), vooral met GAD, vaak secundaire diagnose
 • Gegeneraliseerde angststoornis 
  Buitensporige angst en bezorgdheid (bange voorgevoelens) over een aantal gebeurtenissen of activiteiten (zoals werk of schoolprestaties)
 • Wat is het criteria om te voldoen aan een gegeneraliseerde angststoornis?
  Excessieve angst en bezorgdheid gaan samen met een of meer van de andere symptomen
 • Wat zijn de 6 andere symptomen van een een angststoornis?
  1. Rusteloosheid
  2. snel vermoeid raken
  3. moeite met concentreren, of ergens niet op kunnen komen 
  4. prikkelbaarheid
  5. spierspanning
  6. slaapstoornis
 • Hoelang moet de symptomen van GAD aanwezig zijn?
  6 maanden enkele symptomen vaker wel dan niet aanwezig
 • GAD: feiten 
  • vaan fysieke component, meest voorkomend  is rusteloosheid 
  • lage prevalentie (2.2%), maar meeste verwijzingen (37%)
  • piekeren vaak dezelfde rol als vermijding bij andere angststoornissen 
  • Onset vaak (vroege) adolescentie (10-13 jaar), vaak persistent
  • hoge comorbiditeit (87%) 
 • Prevalentie van angststoornissen 
  • lifetime prevalentie (een angststoornis of angstklachten gehad ) = 32%
   • hiervan had 8% ernstige klachten 
  • rond 6/7 jaar begint het echt toe te nemen, dit is bij depressie rond 13 jaar
 • Er is een hoge comorbiditeit tussen angststoornissen 
  • dit komt door gedeelde risicofactoren  
 • Begint GAD eerder bij jongens of bij meisjes?
  Bij meisjes
 • Welke stoornis begint bijna altijd voor het 12e levensjaar?
  Separatie stoornis
 • Zie je sociale fobie vooral bij jonge kinderen?
  Nee
 • Welke stoornis hangt vooral samen met schoolweigering
  Alle stoornissen kunnen hiermee samenhangen
 • Is separatie angst de meest stabiele stoornis?
  Nee
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

"treatment-based" prevention
Door huidige behandeling van symptomen gericht op preventie van problemen in een latere ontwikkelingsfase, evt in de vorm van andere stoornissen
Preventie: geïndiceerd/tertiair, wat?
Gericht op het voorkomen van de ontwikkeling van een diagnosticeerbare stoornis
Preventie: geïndiceerd/tertiair, wie?
risicogroep met eerste symptomen van een stoornis
Preventie: selectief/secundair, wat?
Gericht op het voorkomen van de ontwikkeling van eerste symptomen/ een stoornis
Preventie: selectief/secundair, wie?
Risicogroep obv biologische, psychologische of sociale risicofactoren
Preventie universeel/primair, wat?
Gericht op behalen van ontwikkelingstaken > niet behalen is risico op problemen met zelfwaardering, emotieregulatie, sociale vaardigheden, probleem oplossen
Preventie universeel/primair, wie?
Algehele populatie
Wat is hetrotypische continuïteit?
Het hebben van een stoornis zorgt later voor een verhoogde andere stoornis
Wat is homotypische continuïteit
Het hebben van een stoornis verhoogt de kans om later weer die stoornis te krijgen
Hoe kan vermijding er bij jonge kinderen uitzien?
Huilen, schreeuwen, vastklampen