Summary Class notes - Antieke Bronnen en Materiële cultuur van de Grieks/Romeinse Oudheid

Course
- Antieke Bronnen en Materiële cultuur van de Grieks/Romeinse Oudheid
- Scheerink/Naerebout/Halbertsma
- 2017 - 2018
- Universiteit Leiden (Universiteit Leiden, Leiden)
- Griekse en Latijnse Taal en Cultuur
212 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Antieke Bronnen en Materiële cultuur van de Grieks/Romeinse Oudheid

 • 1486335600 Papyrologie College 1

 • Wat is de definitie van de wetenschap papyrologie?
  Wetenschap die zich bezichoudt met het ontcijferen en bestuderen van alle teksten die op papyrus geschreven staan.
 • Hoe wordt papyrus gemaakt?
  Van de papyrusplant die zich bevindt in de Nijldata van Egypte.
 • Wat is een papyrusrol?
  Een aaneenkoppeling van papyrusbladen. Men dient de rol aan een kant uit te rollen en aan de andere kant op te rollen.
 • Hoe wordt een papyrusrol beschreven?
  De papyrus wordt beschreven met de vezels mee en in kolommen.
 • Waarom gaf men op een gegeven moment de voorkeur aan een codex i.p.v. aan een papyrusrol?
  Een codex was makkelijker om te lezen en makkelijker om dingen in op te zoeken. Dit was een voornamelijke reden binnen Christelijke milieus om over te gaan op de codex. Daarnaast was een codex ook nog een stuk goedkoper om te maken dan een papyrusrol.
 • Wat bedoelen we met de termen recto en verso?
  Recto gebruikt men om de voorkant van en papyrusrol aan te duiden. Verso wordt gebruikt om de achterkant van een papyrusrol aan te duiden.
 • Waar worden papyri voornamelijk teruggevonden?
  In de Egyptische woestijn, met name op vuilnisbelten, in verlaten dorpen en steden of in een mummiecartonage.
 • Wat is typerend voor teruggevonden papyri?
  Het is vaak informatie die men niet langer relevant achtte en om deze reden heeft weggegooid.
 • Hoe ziet de geografische verdeling van de vindplaatsen van de papyri eruit?
  Egypte, vanwege de droogte van de woestijn. Herculaneum, vanwege de vulkaanuitbarsting van de Vesuvius. Sporadisch ook in Griekenland, Israël, Dura-Europos, Arabië, Libië en Engeland.
 • Zeggen de vindplaatsen ook iets over waar de papyri gebruikt werden?
  Ja en nee, de gebieden waar ze teruggevonden zijn, zijn zekere gebieden waar papyri gebruikt werden. Maar overal werd papyri gebruikt. Da papyri die wij teruggevonden hebben konden alleen overleven door speciale weersomstandigheden.
 • Wat voor materiaal was er allemaal ter beschikking naast papyrus in de oudheid om op te schrijven?
  Een ostracon (=een potscherf), hout (mummi-etiketten, wastabletten, dunne plankjes), linnen, lood en perkament.
 • De talen van de gevonden papyri in Egypte kennen een grote verscheidenheid. Welke talen zijn er zoal gevonden?
  Egyptische varianten van hun eigen taal, Aramees, Grieks (vanaf 332 v.Chr.), Latijn (vanaf 31 v.Chr), Koptisch (vanaf 394 v.Chr.) en Arabisch (vanaf 640 v.Chr.)
 • Welke twee soorten teksten zijn er teruggevonden op de papyri?
  1. Documentaire teksten (brieven, contracten, edicten, rekeningen, boodschappenlijstjes, etc.)
  2. (para)literaire teksten
 • Het Grieks van de gevonden papyri is vooral koinè-Grieks, ingevoerd na Alexander de Grote. Wat verandert er aan de taal en wat zijn de gevolgen?
  Er komen nieuwe woorden, de taal vereenvoudigt en de uitspraak verandert (iotacisme) . Door deze verandering van uitspraak volgen er meer schrijffouten.
 • We onderscheiden vier periodes van de gevonden papyri. Welke zijn dit?
  332-31 v.Chr.: Ptolemaeëntijd
  31-284 n.Chr.: Romeinse tijd. Uit deze periode zijn de meeste papyri teruggevonden.
  284-640 n.Chr.: Byzantijnse tijd
  640-800  n.Chr.: Arabische tijd
 • We onderscheiden drie periodes van de ontwikkeling van het vak papyrologie. Welke drie zijn dit?
  1. Vroege periode (tot ca. 1820): toevallige aankopen
  2. Periode van opbouw (ca. 1820-1888): eerste edities en collecties
  3.  Periode van bloei (ca. 1888-heden) edities, woordenboeken, berichtigungsliste, nieuwe ontwikkelingen: archieven, tweetaligheid, interdiscipliner, online
 • Op welke manier wordt een papyrus in een editie opgenomen?
  Eerst een uiterlijke beschrijving, onder andere over het handschrift. Een datering (vaak op basis van het handschrift), een Griekse transcriptie, een vertaling, commentaar en interpretatie van de papyrus.
 • Het "Leidener Klammersysteem" is een systeem om notaties weer te geven bij het maken van Griekse transcripties. Hier volgen een aantal notaties.
 • Wat betekent '...'?
  Sporen van letters.
 • Wat betekent '.' onder een letter?
  Onzeker gelezen letter.
 • Wat betekent '[ ]'?
  Verloren gegane letters.
 • Wat betekent '< >'?
  Volgens uitgever vergeten letters.
 • Wat betent '( )'?
  Door de uitgever voluit geschreven afkortingen en symbolen.
 • Wat beteken '{ }'?
  Volgens uitgever te verwijderen letters.
 • Wat betekent '[[ ]]'?
  Door antieke schrijvers doorgehaalde letters.
 • Wat beteken '   ' ?
  Door antieke schrijvers boven de regel toegevoegde letters.
 • Waar kan een papyrus worden gepubliceerd?
  1. In een boek: corpus, of editie
  2. In een tijdschrift of bundel (vervolgens wordt na publicatie de papyrus ook gepubliceerd in de Sammelbuch
  3. Online (met datering, soms vertaling of verwijzing naar andere vertalingen. Zonder commentaar en interpretatie)
 • Waar worden correcties van papyri gepubliceerd?
  In de Berichtigungsliste.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Keizer Constantijn wil op dezelfde manier verhevenheid uitdragen als Keizer Augustus. Hoe doet hij dit?
Hij laat een camee van zich maken.
Op welke manier laat Keizer Constantijn zich afbeelden?
Zoals Alexander de Grote: Fulgor Oculorum, hemelwaarts gerichte blik en gladgeschoren gezicht.
Hoe worden de Tetrarchen afgebeeld?
Allemaal hetzelfde. Er wordt naar gestreefd om een harmonieus geheel weer te geven.
Diocletianus maakt een einde aan de chaos van de derde eeuw. Welke verandering brengt hij in?
Hij deelt het rijk op in vier delen. Er komen dus vier heersers.
Twee Augusti voor de twee belangrijkste delen en twee Caesari voor de twee minder belangrijke delen. De Caesari nemen het stokje over van de Augusti over wanneer ze aftreden en kiezen vervolgens weer twee nieuwe Caesari.
Welke keizer is dit en op welke manier is hij afgebeeld?
Dit is keizer Hadrianus. Hij was een kosmopoliet en een philhelleen. Om deze reden is hij afgebeeld als een Griekse filosoof.
Wat is hier afgebeeld en op welke manier zijn de afbeeldingen op dit bouwwerk afgebeeld?
Niet realistisch. Het gaat hier om de boodschap. De mensen zijn hier uit proportie afgebeeld. Het gaat niet om het realisme, maar om het verhaal.
Welke keizer is hier afgebeeld en op welke manier? Wat is hiervoor vermoedelijk de reden?
Dit is keizer Vespasianus, realistisch afgebeeld. De verhevenheid is niet langer zichtbaar. Dit is vermoedelijk om aan de breuk aan te geven tussen de Flavische en de Julius-Claudiusdynastie.
Welke vrouw is hier afgebeeld?
Livia.
Wat is een tropaion?
Dit is een langgerekte stok waaraan de wapenrusting van de vijand werd gehangen. Hij werd gedragen als een trofee, wat zijn naam ook ontleent aan tropaion.
Wat is er te zien op een Camee?
De Keizer die triomfeert over langgelokte barbaren. Vaak is ook de volgende dynastie afgebeeld.