Summary Class notes - Arbeid en organisatie 2

138 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Arbeid en organisatie 2

 • 1456786800 Hoofdstuk 8

 • Teams vs. groepen
  Alle teams zijn groepen, niet alle groepen teams.
  Teams = gemeenschappelijk doel
  Teams = interdependent = als iemand iets doet beïnvloedt het de ander
  Teams = mutually accountable voor doelen
 • Teams 2 voordelen + waarom + 2 nadelen
  - 1. juiste omstandigheden (vb. goede teamsfeer) --> betere beslissingen, producten en diensten en informatiedeling door diversiteit van perspectives, brede kennis. 2. gemotiveerder want groepsidentiteit, elkaar in de gaten houden en niet willen onder doen aan teamleden + oplossingenprocessen worden meer geaccepteerd.
  - 1. Procesverliezen (verborgen kosten) = tijd en energie voor het in stand houden van een team ipv voor taken. Vooral bij nieuwe mensen toevoegen aan team --> Wet van Brooks = mensen laten aansluiten aan een verlaat proces vertraagt alleen maar meer. 2. Social loafing = minder energie in taak wanneer in team, vooral in grotere teams.
 • Ringelmann effect
  touwtrekken, minder input in groep.
 • Social loafingbestaat uit 2, voorkomen 2 keuzes, 5 methodes.
  motivation loss + coordination loss,
  Individuele productiviteit zichtbaar maken / motivatie vergroten door:
  - kleinere groepen
  - grotere specialisatie van taken (Effect hard werken wordt zichtbaar)
  - meten individuele productiviteit
  - taak interessanter/uitdagender maken
  - gemotiveerde werknemers selecteren
 • Teameffectiviteit 3 + plaatje boek.
  Mate waarin team invloed heeft op organisatie, op teamleden en op het bestaan van het team zelf.
  Organisatie + teamomgeving invloed op team design en team processen. Team design ook invloed op team processen. Team design en team processen invloed op team effectiviteit.
 • Teamomgeving en organisatie model 5 elementen
  - Beloningssytemen
  - Communicatiesystemen
  - Fysieke ruimte
  - Organisatiestructuur = beter met minder lagen in management en meer autonomie.
  - Organisatorisch leiderschap = ondersteuning, coaching, waarde hechten aan teamprestatie vs. individuele prestaties.
 • Team design model 3 elementen
  - Aard van taak. Teams geschikt voor taken met hoge onderlinge afhankelijkheid.
  - Grootte van team. Genoeg leden voor taak + samenhang en effectiviteit.
  - Samenstelling van team. 5 C's model + diversiteit van team = heterogeen gevoeliger voor conflict + langere tijd om te vormen, maar effectiever in situaties met complexe problemen.
 • 3 soorten onderlinge afhankelijkheid
  - Gepoold = zelfstandig werken maar afhankelijk van zelfde werkgever'
  - Sequentieel = de output van 1 medewerker wordt de input van de ander.
  - Wederkerig = afhankelijk van geheel team om uitvoeren van taak te coördineren
 • 5 C's model voor samenstelling team
  - Coörpereren
  - Coördineren = harmonieuze verdeling binnen groep
  - Communiceren
  - Comforting = elkaar steunen voor positieve psychische staat
  - Conflict oplossen
 • Deep level- en surface level diversity
  - verschillen vallen niet gelijk op vs wel.
 • Teamprocessen 3 en beïnvloed door 2
  Vormen van team, rollen en cohesie binnen team. Beïnvloed door omgevingsfactoren en teamdesign.
 • 5 stadia model van ontwikkeling van teams, nadeel
  1. Forming = elkaar leren kennen + voordelen/nadelen team tegen elkaar afwegen.
  2. Storming = competitie voor rollen binnen team (minder beleefd + pro-actiever)
  3. Norming = ontwikkeling 1e gevoel van cohesie = overeenkomstige mentale modellen en zelfde verwachtingen over hoe teamdoelen bereikt worden.
  4. Performing = teamoriëntatie georiënteerd + efficientere coördinatie en conflictoplossing
  5. Adjouring = opheffen/uit elkaar gaan van team  
  - laat niet zien dat teams in sommige fases langer zitten/terugvallen + verbergt ontwikkeling teamidentiteit + cognitieve mappen
 • 4 typen van teambuilding + 4 meest effectief
  1. Goal setting = verhelderen doelen team --> motivatie vergroten + feedbacksystemen ontwikkelen
  2. Role definition = verhelderen rollen teamleden
  3. Interpersonal processes = verbeteren onderlinge relaties + conflictvermindering + opbouwen van vertrouwen binnen teams
  4. Problem solving = verbeteren beslissingsproces en probleemoplossende vaardigheden   
  - trainen op gebied van specifieke teamcompetenties + eerst diagnose van gezondheid vaststellen daarna passende teambuildingsprocedure vaststellen + eenmalig moment van teambuilding niet als lange termijn oplossing + teambuilding koppelen aan werk zelf.
 • 5x Veranderen/voorkomen van dysfunctionele team normen
  - gewenste normen aangeven bij vormen team
  - leden met gewenste normen kiezen
  - counter productive norms bespreken
  - belonen van gedrag wat past bij normen
  - teams ontdoen met dysfunctionele normen
 • Teamcohesie + beïnvloed door 6
  Aantrekkingskracht die leden binnen een team naar elkaar ervaren en die ze motiveert om lid te blijven. Cognitieve en emotionele processen, gerelateerd aan sociale identiteit.
  - 1. overeenkomsten tussen leden, 2. grootte team, 3. interactie tussen leden, 4. moeilijkheidsgraad om teamlidmaatschap te verwerven, 5. succes van team, 6. competitie die een team van buitenaf ondervindt.
 • Team cohesie uitkomsten 5
  - gemotiveerd om lid te blijven
  - wil informatie delen
  - sterke interpersoonlijke banden
  - conflicten effectief oplossen
  - better interpersoonlijke relaties
 • 3 dimensies van vertrouwen binnen teams
  1. calculus based trust = minimaal. verwacht bepaald gedrag omdat er sancties tegenover staan.
  2. knowledge based trust = gebaseerd op voorspelbaarheid van ander. (beter leren kennen = meer vertrouwen)
  3. Identification based-trust = gebaseerd op wederzijds begrip + emotionele banden. (ontstaat doordat waarden en mentale modellen worden gedeeld). Hoe meer je je identiteit ontleent aan het lidmaatschap (social identity).
 • Swift trust
  Mensen die nieuw in een team komen hebben een groot vertrouwen in collega's.
 • SDT's self directed teams succes afhankelijk van 5:
  - verantwoordelijk voor heel product
  - autonoom genoeg
  - werkplaats en technologie ondersteunen coördinatie en communicatie
  - hoge afhankelijkheid in team
  - lage afhankelijkheid met andere teams
 • Virtueel team succesvol wanneer 6:
  - communicatie gemakkelijk
  - teamleden zijn goede zelfleiders
  - leden moeten gevoeliger zijn voor emotionele reacties (want geen persoonlijk contact)
  - gereedschapskist van verschillende communicatiekanalen waar zij zelf uit kunnen kiezen.
  - veel structuur nodig
  - vroeg in ontwikkelingsfase elkaar een keer face to face ontmoeten
 • Team besluitvorming beperkingen 4
  - tijdgebrek --> productieblokkering = vertraging die ontstaat.
  - evaluation apprehension = sommige ideeën niet genoemd door angst voor afkeuring
  - druk om te conformeren = aanpassen aan normen van team --> teamleden onderdrukken eigen afwijkende gedachten   
  - overmoedigheid/groupthink --> minder waakzaam + zoeken minder snel naar oplossingen buiten team + accepteren informatie minder snel
 • 4 technieken voor verbeteren creatieve besluitvorming binnen teams.
  - Brainstorming = geen kritiek, vrijuitspreken, zo veel mogelijk ideeën. (kan wel leiden aan productieblokkering + fixatie + conformiteitseffect.
  - Brainwriting = opschrijven ideeën, vermindert productieblokkering
  - Electronic brainstorming, alle ideeën ingevoerd --> vermindering productieblokkering en evaluatie-angst.
  - Nominale groepstechniek 3 fases. 1. deelnemers zetten ideeën op papier, 2. dragen ideeën voor 3. evalueren gepresenteerde ideeën onafhankelijk. Productie blokkering en evaluatie angst kunnen nog optreden
 • 2 centrale processen in teamontwikkeling
  - team lidmaatschap formatie, zij naar wij + deel van sociale identiteit
  - team competenties ontwikkeling, routines en mentale modellen vormen
 • Individuen vs. teams
  Individuen beter bij brainstormen. Originelere en meer ideeën, feasibility minder.
  Kennis tests beter met teams. Te veel dan niet meer.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

Teams vs. groepen
1
Teams 2 voordelen + waarom + 2 nadelen
1
Teamomgeving en organisatie model 5 elementen
1
Team design model 3 elementen
1
Page 1 of 35