Summary Class notes - AWL

Course
- AWL
- Professor Van den Broeck
- 2020 - 2021
- Rijks Universiteit Gent
- Bachelor dgk
409 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - AWL

 • 1579647600 Epitheel

 • Waar zijn microvilli uit opgebouwd?
  Actinebundels (actinefilamenten)
 • Wat is de functie van myosine 1 bij microvilli?
  Vverbinding tussen actinebundel en celmembraan (celmembr strak gespannen over de microvilli)
 • Mmicrovilli kunnen zelf niet actief bewegen, leg uit hoe toch beweging mogelijk is.
  Actinebundels middels spectrine veranderd in het TW, het TW is opgebouwd uit actine en myosine 2: kan dus contraheren.
  Bij een contractie van het TW, zullen dus de microvilli, passief, meebewegen.
 • Functie van de microvilli
  Opp vergroting.
 • Wat is het gevolg van afwezigheid van myosine 2 in het TW voor de microvilli?
  Kunnen niet meer (passief) bewegen, omdat het TW niet meer kan contraheren.
 • Wat zijn kinocillien? En wat is hun functie?
  Trilharen.
  Transport van stoffen/deeltjes in het lumen.
 • Waar uit zijn kinocillien opgebouwd?
  Microtubuli: 9x2+2 structuur.

  De microtubuli zijn verbonden met elkaar via nexines en dynines.
  Zitten verankerd in de basaalkorrellijn: 9x3-structuur.
 • Waar komen kinocillien precies voor?
  Eileider en ademhalingsstelsel.
 • Stereocillien, waaruit zijn ze opgebouwd en wat is hun functie?
  Bestaan uit actinefilamenten (bundels), met elkaar verbonden door fimbrine, verankerd in het TW, middels alfa-actinine en verbonden met de celmembraan middels ernzin.
  Functie: opp vergroting, interactie aangaan met de inhoud van het lumen.
 • Waar komen stereocillien voor?
  Thv de bijbal en het binnenoor (evenwichtsorgaan)
 • Verschillen tussen kino-en stereocillien:
  Kino:
  Microtubuli
  Actief bewegen

  Stereo:
  Actinefilamenten/microfilamenten
  Niet actief bewegen.
 • Wat is de crusta?
  Is een amicale cel modificatie van het epitheelweefsel, enkel thv het overgangsepitheel: urine blaas, urethra’s en ureter.
 • Functie crusta
  Volume vergroting
 • Hoe wordt de crusta gevormd?
  ENoel te zien bij een ontspannen epitheel (lege blaas) => elektronen dense zones bij de paraplucellen, die bij een gespannen epitheel als 1 donkere lijn te zien zijn.
 • De sterkste cel-cel verbinding is de:
  Mactual adherens
 • Een andere naam voor de macula adherens is:
  Desmosoom
 • Welke transmembranaire eiwitten spelen een belangrijke rol bij de zonula occludens verbinding?
  Occludine en claudine
 • Met welk onderdeel van het cytoskelet is de zonula occludens verbonden?
  Met de microfilamaneten (actinefilamenten)
 • Wat is een typische eigenschap van de zonula occludens?
  Is een zeer sluitende, maar niet stevige, cel-cel verbinding die als een riem rondom rond de cel loopt.
 • Welk(e) transmembranair(e) eiwit(ten) speelt/spelen een rol bij de zonula adherens verbinding?
  E-cadherine (afhankelijk van Calcium!!)
 • Welk(e) verbindingseiwit(ten) speelt/spelen een belangrijke rol bij de zonula adherens verbinding?
  Casinine
  Vinculine
  Alfa-actinine
 • Met welk onderdeel van het cytoskelet is de zonula adherens verbonden?
  MIcrofilamenten (actinefilamenten)
 • Welk(e) verbindingseiwit(ten) speelt/spelen een belangrijke rol bij de macula adherens verbinding?
  Desmoplakine en plakoglobine
 • Welk(e) transmembranaire eiwit(ten) speelt/spelen een rol bij de macula adherens verbinding?
  Cadherine (desmogleine en desmocolline)
 • Wat verstaat men onder het sluitbandennetwerk?
  De zonula occludens, zonula adherens en macula adherens samen.
 • Wat is een typisch kenmerk voor de nexus verbinding?
  Het maakt transport van kleine moleculen toe, tussen cellen
 • Bik welk type weefsel komen er veel nexus verbindingen voor?
  Hart-en glad spierweefsel (prikkelgeleiding!!)
 • Waaruit zijn nexus verbinden opgebouwd?
  2 connexons (die tegenover elkaar liggen 1 van 1 cel en 1 van de andere cel)
  Elk Connexon bestaat weer uit 6 connexines (water en vet oplosbare transmembranaire eiwitten)
 • Wat is een typisch kenmerk van connexines?
  Het zijn transmembranaire eiwitten die zowel vet als water oplosbaar zijn en zo dus transport mogelijk maken.
 • Uit welke lagen is de basaalmembraan precies opgebouwd?
  LL (integrines—> epitheel)
  LD (Coll 4 netwerk + laminine netwerk —> epitheellcellen)
  LR (reticuline (coll 3) netwerk —> bdwcellen)
  Verbindingseiwitten: coll 7
 • Wat is het gevolg van de afwezigheid van entactine voor de BM?
  Entactine is een eiwit dat de 2 netwerken van de LD met elkaar verbindt, dus de LD zal minder stevig zijn.
 • Wat zou het gevolg zijn voor de BM bij een afwezigheid van integrines?
  INettribes vormen de verbinding tussen de BM en het epitheelweefsel, dus zijn ze er niet dat zal het epitheel loskomen van de BM.
 • Hoe komt het dat het epitheelweefsel zo sterk vastzit op de BM?
  Door de aanwezigheid van integrines, die weer verbonden zijn met hemidesmosomen.
 • Wat zou het gevolg zijn voor de BM bij afwezigheid van Coll 7?
  Coplagen type 7 vormt een verbinding tussen de LD en LR, dus bij afwezigheid van coll 7 zal de BM scheuren thv de LD/LR.
 • Door welke cellen wordt heparansulfaat geproduceerd?
  Epitheelcellen.
 • Met welke kleuringen kan je de LD en de LR goed zien?
  LD: PAS-kl (suikers van de LD kleuren PAS+)
  LR: reticuline-kl
 • Wat is de functie van die BM?
  Fysische barrière en polariteiten van het epitheel.
 • Wat is een hemidesmosoom?
  Een halve macula adherens, is geen cel-cel, maar een cel-matrix verbinding.
  Via integrines (transmembr eiwit) en desmoplakine-like (linker eiwit), gelinkt aan het cytoskelet: intermediaire filamenten
 • De lagen van onverhoornd plavei-epitheel:
  Stratum basale (hoge mitotische activiteit)
  Stratum intermedium (dochtercellen van ST B)
  Stratum superficialis
 • De cornea is een vorm van....
  Onverhoornd plavei-epitheel
 • De lagen van meerlagig verhoornde plavei-epitheel:
  Stratum Basale
  Stratum Spinosum (dochtercellen van STB, gaan stoffen produceren en verpakken in granules)
  Stratum Granulosum (cellen vol met granules)
  Stratum Corneum (afgestorven cellen + secreet granules)
  Stratum Disjunctum (huidschilfers)
 • Wat zijn myo-epitheliale cellen?
  Epitheelcellen die kunnen contraheren en liggen tussen de kliercellen en BM
 • Een mucuuse kliercel kleurt.....
  PAS+
 • Verschil tussen een slijmnap-en slijmbekercel:
  SLijmnap: basale kern, mucuus wordt constant vrijgegeven.
  Slijmbeker: duidelijk verdrukte kern naar perifeer, slijm wordt opgestapeld alvorens het wordt gedecreteerd, kan na secretie weer slijm gaan produceren.
 • Samengestelde vs gemengde klieren:
  Samengesteld: meerder kliertjes die een gemeenschappelijke afvoergang hebben.
  Gemengd: sereuze + muceuze klier bv.
 • Exocriene secretie vs endocriene secretie:
  Exo: naar buiten (het weefsel) dus in een lumen... Afvoerwegen....
  Endo: naar binnen (in het weefsel dus) uitgescheiden, opgenomen door het bloed.
 • Merocriene vs apocriene vs holocriene secretie:
  Mero: zowel endo-als exocrien: Endocrien: enkel secreet uitscheiden, komt in de bloedbaan. Exocrien: granules, met enkel secreet, dus geen cytoplasma wordt uitgescheiden.
  Apocrien: ook granules, maar niet enkel secreet, ook cytoplasma en evt ook organellen...)
  Holocrien: Cel produceert veel secreet, kern wordt verdrukt, cel komt los van de BM en wordt verdrukt door de omliggende cellen, cel sterft volledig af en secreet komt vrij.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is geen fixatief?A)    FormaldehydeB)    AlcoholC)    OsO4D)    Eosine
D
De lichaamsholtes worden bekleedt door een........membraan
Sereus
Als we 6pg hebben in de S fase, hoeveel hebben we er in de M fase?
6pg
In welke fase liggen de chromosomen equatoriaal?
Meta
Secretie waarbij het apicale celgedeelte wordt afgesnoerd als secretieproduct is…A)   Merocriene secretieB)    Holocriene secretieC)    Apocriene secretieD)   Endocriene secretie
C
Radioactief gemerkte thymidine wordt aan  een proefdier worden toegediend. Na enkel uren wordt het dier ingeslapen en worden stalen van de darm verder verwerkt voor autoradiografisch onderzoek. Wat kan hiermee aangetoond worden?
Mitose
Er wordt een zenuwcel aangemaakt dat geen insnoering van Schmidt - Lanterman bevat, wat gebeurt er dan? A)     Voeding van axon komt in het gedrang.B)     Myelineschede verdwijnt.
A
Men ontwikkelt een spiercel waarbij het TnC eiwit niet voorkomt, wat gebeurt er dan met de spiercel?A)   Spier kan nog normaal contrageren want TnC heeft alleen maar een structurele functie.B)   Spier kan niet meer contraheren want het is nodig voor de actine-myosine binding te bekomen.
B
1.Een microscoop heeft een oculair van 10x en objectief van 40x en geeft een microscopisch beeld van 0.2 mm aan, wat is de echte grootte van het deeltje? A)    0.5 micrometer B)80 micrometer C)    40 micrometer 
(10 x 40 = 400; 0,2 mm / 400 = 0,0005 mm)

A
Welke componenten spelen een rol bij de celdeling? A)  Microtubuline en microtubuli motors. B) Actine en myosine. C) Microtubuli, microtbuli motors, actine en myosine. 
C