Summary Class notes - Basiskennis ict

Course
- Basiskennis ict
- Willem
- 2019 - 2020
- Inholland Diemen
- Business IT & Management
116 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Basiskennis ict

 • 1572303600 Hoofdstuk 1

 • Bedrijfsmodel
  Een abstractie van wat een onderneming is en hoe de onderneming een product of dienst levert, daarbij tonend hoe de onderneming welvaart creëert
 • Sociotechnisch gezichtspunt
  Bij dit gezichtspunt wordt optimale organisatorische prestatie bereikt door zowel de sociale als de technische systemen die in productie worden gebruikt, te optimaliseren
 • Friendly society
  Een tussenvorm tussen een commercieel bedrijf en een goed doel. Ontvangt zowel overheidssteun als sponsorgelden uit het bedrijfsleven
 • MIS
  Management information systems (bedrijfsinformatiesystemen)
 • Back-end-systemen
  Back-end-systemen zijn bedrijfssystemen die worden gebruikt om een bedrijf te runnen, zoals systemen voor het beheren van bestellingen, inventaris en voorraadverwerking. Back-end-systemen ondersteunen de backoffice van het bedrijf. Dit systeem verzamelt input van gebruikers of andere systemen voor verwerking.
 • Wat zijn Bedrijfsprocessen?
  De unieke manier waarop organisaties werkactiviteiten, informatie en kennis coördineren en organiseren om een product of dienst te produceren.
 • Waar verwijzen bedrijfsprocessen naar?
  Bedrijfsprocessen verwijzen naar de reeks logisch verwante taken en werkwijzen die organisaties in de loop der tijd ontwikkelen om specifieke bedrijfsresultaten te produceren, en naar de unieke manier waarop deze activiteiten georganiseerd en gecoördineerd zijn.
 • Noem 3 voorbeelden van bedrijfsprocessen
  1. Het ontwikkelen van een nieuw product
  2. Het opnemen of verwerken van een bestelling
  3. Of het rekruteren van een nieuwe werknemer
 • Digitale onderneming
  Organisaties die bijna alle belangrijke bedrijfsprocessen en relaties met klanten, leveranciers en werknemers digitaal realiseren en belangrijke bedrijfsmiddelen digitaal beheren. 

  Extra info:
  Het is een onderneming waarbij alle bedrijfsrelaties op digitale wijze mogelijk wordt gemaakt en tot stand gebracht. De centrale bedrijfsprocessen worden uitgevoerd via digitale netwerken die de gehele organisaties omspannen of verschillende organisaties aan elkaar koppelen.

  Digitale ondernemingen kunnen sneller op de omgeving reageren dan traditionele ondernemingen, waardoor ze in tijden van verandering flexibeler kunnen zijn.
 • Time shifting
  Time shifting wilt zeggen dat de bedrijfsvoering niet beperkt blijft tot de duur van de werkdag van 9 tot 5, maar continu doorloopt, 24 uur per dag
 • Space shifting
  Space shifting wilt zeggen dat het werk locatie-onafhankelijk plaatsvindt; het wordt fysiek uitgevoerd op die plek in de wereld waar het op dat moment het best kan worden uitgevoerd.
 • Informatietechnologie (IT)
  Alle hardware (computers, informatiedragers, handhelds) en software (besturingssystemen, kantoor software) die een onderneming nodig heeft om haar bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Informatiesystemen maken gebruik van IT en staan in voor het verzamelen --> verwerken --> opslaan van informatie met het doel om bedrijfsprocessen te ondersteunen
 • Informatiesystemen
  Aan elkaar gerelateerde componenten die samenwerken om informatie te verzamelen (zoeken), verwerken, opslaan en verspreiden ter ondersteuning van besluitvorming, coördinatie, controle, analyse en visualisatie binnen een organisatie.

  Extra info:
  Daarnaast kunnen informatiesystemen managers en werknemers helpen bij het analyseren van problemen, het visualiseren van complexe onderwerpen en het maken van nieuwe producten.

  Informatiesystemen bevatten informatie over werknemers faciliteiten en en bedrijfsmiddelen binnen de organisatie of in de omgeving daarvan.
 • Informatie
  Gegevens die in een vorm zijn gegoten die voor mensen begrijpelijk en bruikbaar zijn
 • Gegevens (of data)
  Stromen onbewerkte feiten die gebeurtenissen vertegenwoordigen die plaatsvinden binnen organisaties of in de fysieke omgeving, voordat ze worden georganiseerd en geordend in een vorm die mensen kunnen begrijpen en gebruiken.

  Voorbeeld:
  Onbewerkte gegevens van een kassa in een supermarkt kunnen worden verwerkt en georganiseerd om betekenisvolle informatie produceren, zoals het totale aantal verkochte flessen van een bepaald afwasmiddel of de totale omzet aan afwasmiddelen in een bepaalde winkel of regio
 • Input
  Het verzamelen van onbewerkte gegevens binnen de organisatie of de externe omgeving voor verwerking in een informatiesysteem
 • Verwerking
  Het omzetten, manipuleren en analyseren van onbewerkte input in een vorm die meer betekent voor mensen
 • Output
  Het distribueren van de verwerkte informatie aan mensen die deze informatie zullen gebruiken of aan de activiteiten waarvoor de informatie nodig is
 • Feedback
  Output die wordt teruggegeven aan de leden van de organisatie die de input daarna kunnen evalueren of corrigeren
 • Welke 5 veranderingen zijn van groot belang bij de technologische, management- en bedrijfsprocessen van een bedrijfsinformatiesysteem?
  1. IT-innovaties
  2. Nieuwe businessmodellen
  3. Uitbreiding E-commerce
  4. Managementveranderingen
  5. Veranderingen in bedrijven en organisaties
 • IT-innovaties
  Er is constant en voortdurend stroom van innovaties op het gebied van informatietechnologie in de traditionele zakenwereld. Als je niet up-to-date bent met de nieuwe innovaties verlagen sommige bedrijven hun concurrentiepositie en vallen daarbij buiten de boot terwijl nieuwe bedrijven een snelle opmars maken

  Voorbeelden:
  Cloud computing, smartphones, business analytics, social media
 • Geef een voorbeeld van een nieuwe businessmodel
  Netflix die via een online streaming-dienst de distributie en creatie van films en series compleet heeft veranderd
 • Uitbreiding E-commerce
  E-commerce is niet alleen het verkopen van fysieke producten, maar ook diensten zoals: Netflix, facebook, youtube, tumblr enz. Zij vertegenwoordigen het nieuwe gezicht van E-commerce in de 21e eeuw
 • Managementveranderingen
  Dankzij de smartphones, supersnelle draadloze wifinetwerken en tablets is het veel makkelijker voor managers om contact te blijven behouden met consumenten en staan voortdurend direct in contact met hun medewerkers.

  Dankzij de groei van bedrijfsinformatiesystemen met rijke data handelen managers niet langer op de tast, maar hebben ze online vrijwel onmiddellijk toegang tot de echt belangrijke informatie die zij nodig hebben om op tijd afgewogen beslissingen te maken
 • Veranderingen in bedrijven en organisaties
  21ste -eeuwse bedrijven leggen minder nadruk op hiërarchie en structuur en meer nadruk op medewerkers, die samen met anderen in teamverband meerdere rollen en taken op zich kunnen nemen in tegenstelling tot industriële organisaties van de vorige eeuw
 • Waarom zijn informatiesystemen vandaag de dag zo essentieel? Waarom investeren bedrijven zo veel in informatiesystemen en -technologieën?
  Informatiesystemen zijn essentieel voor de dagelijkse bedrijfsvoering en het bereiken van strategische bedrijfsdoelstellingen in de meest ontwikkelde landen en realiseren strategische bedrijfsdoelstellingen.
 • Ondernemingen investeren fors in informatiesystemen om zes strategische bedrijfsdoelstellingen te bereiken. Wat zijn de zes strategische doelstellingen?
  1. Operationeel excelleren
  2. Nieuwe producten, diensten en bedrijfsmodellen ontwikkelen
  3. Band tussen klant en leverancier verbeteren
  4. Verbeterde besluitvorming
  5. Concurrentievoordeel
  6. Overleven
 • Welke 3 basisactiviteiten binnen een informatiesysteem zijn nodig om informatie te produceren voor het nemen van beslissingen?
  Input, verwerking en output
 • Waar bestaat informatietechnologie uit?
  1. Computerhardware
  2. Computersoftware
  3. Datamanagementtechnologie
  4. Netwerk en telecommunicatietechnologie
 • Wat zijn de componenten van een informatiesysteem?*
  1. Gegevens (Data)
  2. Software
  3. Hardware
  4. Netwerken
  5. Mensen
 • Bedrijfsinformatiesystemen
  Informatiesystemen op het managementniveau binnen een organisatie die de functies van planning, controle en besluitvorming ondersteunen door overzichten en rapportages van afwijkingen te geven
 • Sociotechnisch gezichtspunt
  Bij dit gezichtspunt wordt optimale organisatorische prestatie bereikt door zowel de sociale als de technische systemen die in productie worden gebruikt, te optimaliseren
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.