Summary Class notes - Beweging en Sturing

Course
- Beweging en Sturing
- -
- 2014 - 2015
- Radboud Nijmegen
- geneeskunde
198 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Beweging en Sturing

 • 1432159200 Deel 1: Centraal zenuwstelsel 1

 • Wat zijn de 5 hersendelen
  Telencephalon, Diencephalon, Mesencephalon, metencephalon, myencephalon (+ruggenmerg)
 • welke hersendelen bevatten welke onderdelen van het ventriculaire holte-systeem?
  Telencephalon - ventricula lateralis, links en rechts, 1 en 2
  Diencephalon - ventriculus tertius, 3e
  mesencephalon - agueductus mesencephali
  metencephalon + myelencephalon - ventriculus quartus, 4e
 • Wat produceert de Plexus choroideus? In welke delen treft men deze structuur aan
  Produceert de cerebrospinale vloeistof (CSF), en men treft deze in alle ventrikels
 • In welke richting stroomt de CSF door het ventriculaire holte-systeem? Waar is dit systeem zeer nauw? Waar verlaat de CSF het ventriculaire systeem? En waar komt het vervolgens terecht? 
  In de ventrikels is de stroomrichting van craniaal naar caudaal.
  In de aqueductus mesencephali ook van craniaal naar caudaal.
  De aqueductus mesencephali is zeer nauw.
  Vanuit Ventrikel 4 via 1 mediaan (Magendie) en 2 laterale (Luschka) foramina naar de (sub)arachnoidale ruimte.
  Dorsaal van het ruggenmerg richting caudaal, ventraal van het ruggenmerg is de stroom craniaal.
  De CSF omspoelt het telencephalon, om vervolgens via de granulationes arachnoideae geresorbeerd te worden in de sinus sagittalis superior.

  S Fig. 551; M figure 7.37.
  Kliniek: Tumoren of (hersenvlies) ontstekingen rondom het aqueduct kunnen tot verstopping van de CSF doorstroom leiden wat weer kan leiden tot bv een hydrocephalus. 
 • Wat is het effectieve gewicht van de hersenen als gevolg van de volledige liquoromhulling?
  (50 g), zeer gering dus. De menselijke hersenen wegen ongeveer 1 tot 1,5 kilo. Het idee is dus dat dit (gewichtsvermindering) een van de functies van de CSF is.
 • Hoeveel lobben onderscheidt men aan één hemisfeer?
  Meestal 4, maar soms wordt de limbische (mediaal) of de insulaire schors (lateraal en diep) als 5e kwab beschreven.
 • globale functies per lob?

  Frontaalkwab: (pre)motorisch. Spraak: motorisch (Broca). Planning en intentie. En nog veel meer.


  Parietaalkwab: somatosensorisch, visuo spatiele integratie.


  Temporaalkwab: auditief. Spraak: sensorisch (Wernicke);


  Occipitaalkwab: visueel.


  Limbic lobe: emoties en geheugen

  Insula: smaak en (deels) pijn.


  Wees er bewust van dat naast duidelijk gelocaliseerde (vooral primaire) functies, het overgrote
  deel van de hersenfuncties door netwerken worden bestuurd, welke verschillende
  hersengebieden met elkaar verbinden als een soort spinneweb.
 • welke lobben?
  Frontaal
  Temporaal
  Parietaal
  Occiptaal
 • Als de rechter somatosensorische hersenschors door bijvoorbeeld een bloeding niet meer functioneert, is het tastgevoel van de linker lichaamshelft gestoord. Hoe kunt u de contralateraliteit van deze tastuitval verklaren?
  Kruising van de opstijgende vezels van de lemniscus medialis in het tegmentum van de hersenstam (gnostische sensibiliteit) 
 • Schakelt visuele en acoustische informatie ook eerst over in de thalamus op weg naar de hersenschors? 
  Ja!Alle sensorische informatie (behalve reuk) schakelt over in de Thalamus (Corpus geniculatum laterale en mediale van de thalamus) voordat het op de schors komt
 • Noem tenslotte enkele functionele aspecten, waarin de linker en de rechter hemisfeer van elkaar verschillen. 
  L: taal, motorische vaardigheden, intellectuele, rationele en analytische functies; R: non-verbale en intuïtieve processen: muzikaliteit, ruimtelijke oriëntatie, interpretatie van complexe visuele patronen, emotionele effecten op bijv. taal. 
 • Welke vezelbanen (pedunculi) verbinden het cerebellum met de hersenstam? (Gevraagd: aantal en benaming)
  3 pedunculi cerebellares: superior, medius en inferior
 • Welke 3 delen kunnen in iedere helft van het cerebellum worden onderscheiden, gebaseerd op de 3 belangrijkste relaties met andere delen van het centrale zenuwstelsel? (dus …..- en …..- en …..-cerebellum). 
  (dus spino-, cerebro- en vestibulo-cerebellum)
 • Hoe heten de cellen in het cerebellum, waarop zich alle informatie concentreert? 
  Purkinje-cellen 
 • Projecteren deze cellen regelrecht met hun axonen naar de hersenstam, of vindt er nog een overschakeling plaats voordat de cerebellaire commando’s het cerebellum verlaten? Zo ja, in welke celgroep? 
  Nee niet direct , overschakeling in diepe cerebellaire kernen, o.a. nucleus dentatus. Zie afbeelding projecties van cerebellum naar schors, ruggenmerg en vestibulaire kerne
 • Aandoeningen van de basale ganglia leiden tot zgn. dyskinesieën of het hypo-kinetisch rigide syndroom (m. Parkinson). Wat verstaat men onder chorea, athetose en (hemi)ballisme? Welke delen van de basale ganglia zijn hierbij aangedaan? 
  Chorea: onwillekeurige, gecoördineerde doelloze bewegingen; putamen Athetose: onwillekeurige, langzame en zinloze bewegingen, vooral van de handen en de vingers; putamen
  Hemiballisme: snelle, ritmische gooi-/slingerbewegingen; Nu. subthalamicus 
 • Bij de ziekte van Parkinson treedt neuronale degeneratie op in een van de basale ganglia. In welke celgroep en welke neurotransmitter wordt in deze celgroep aangemaakt? Welke delen van de basale ganglia worden hierdoor in hun functioneren ernstig aangetast? 
  Substantia nigra;
  dopamine;
  caudatus-putamen
 • Wat is het corpus callosum?
  De hersenbalk, welk de twee hemisferen van het cerebrum verbind
 • Waar bevinden de basale ganglia zich?
  in het telencephalon
 • Corticospinale baan kruist voor 90% in hersenstam naar contralateraal
 • Spinocerebellaire baan, van ruggenmerg naar cerebellum (Kleine hersenen) loopt ipsilateraal
 • Welk functioneel veld ligt op de gyrus precentralis?
  M1, primaire motorcortex
 • Welk functioneel veld ligt op de gyrus postcentralis
  S1, primair sensorisch
 • Basale ganglia

  nucleus caudatus *
  putamen* **
  capsula interna
  globus pallidus**

  * vormen samen het striatum
  ** vormen samen het nucleus lentiformis
 • Coticobulbair - hersenstam
  projecteert 80% zowel contra- als ipsilateraal
 • Corticospinaal - ruggenmerg
  verloopt 90% contralateraal, en 10 % ipsilateraal
 • Bestemmingen van corticobulbaire baan

  Nucleus Ruber - tractus rubrospinalis
  Tectum mesencephali - tectospinalis
  Formatio retucularis - reticulospinalis
  vestibulaire nuclei - vestibulospinalis
 • Drie soorten bewegingen

  Reflexen: houdingsreflex/corneareflex
  ritmische bewegingen: kauwen/lopen
  Willekeurige bewegingen: autorijden/lopen
 • piramidebaan - tractus corticspinalis
  bestaat uit een lateralis en een posterior
 • Laterale systeem geven sturing aan extremiteiten, distale spieren, fijne motoriek (contralateraal) - rubrospinale banen
  mediale systeem geeft sturing aan evenwicht, spiertonus romp, axiale spieren, (ongekruist bilateraal) - reticulo-, vestibulo-, tecto-spinale banen
 • Upper motor neuron syndrome (UMN)
  Spastische parese, positive babinski (voetzoolreflex)
 • Wat is een hypokinetisch rigide syndroom (stoornis basale kern)
  Parkinsonisme
 • Wat is een hyperkinetisch syndroom (Stoornis basale kern)
  Huntington
 • Perifere zenuwafwijking

  Hypotonie
  Hypo (of a-) reflexie
  Fasciculaities
  atrofie
 • Centrale zenuwafwijkingen

  Hypertonie
  Hyperreflexie
  geen fasciculaties
  geen atrofie
 • Wat is de grootste arterietak van de a. caralis interna, via de cirkel van Willis, naar de cerebrale cortex? 
  a. cerebri media 
 • Van welke hersenkwab is de primaire motor cortex onderdeel? 
  Frontaalkwab
 • Welke arteriele input heeft de cirkel van Willis? 
  1 x a. basilaris en 2x a. carotis interna 
 • De witte stof in de hersenen bevat: 
  Axonen 
 • Dopamine wordt geproduceerd door ...
  de substantia nigra

 • kenmerken van Parkinson zijn:
  Dyskinesieën
  : onwillekeurige bewegingen zoals draaiende bewegingen van hoofd;
  Hypo-kinetisch rigide syndroom: hypokinesie
  (moeite initiëring van bewegingen) en stijfheid;
  Tremor: trillingen van ledematen in rust
 • Andere klinische uitingen van defecten aan de basale ganglia zijn:
  Chorea: onwillekeurige, gecoördineerde, doelloze bewegingen door defect in putamen;
  Athetose: langzame, zinloze bewegingen van m.n. handen/vingers door defect in putamen;
  Hemiballisme: snelle, ritmische gooi-en slingerbewegingen door defect in n. subthalamus
 • Er kunnen drie delen van het cerebellum worden onderscheiden, namelijk:
  1.Het spinocerebellum
  Ontvangt en verwerkt informatie van het ruggenmerg over de uitvoering van bewegingen.

  2.Het cerebrocerebellum
  Ontvangt via de pons informatie uit de cortex over de doelen/plannen van bewegingen.

  3.Het vesibulocerebellum
  Ontvangt en verwerkt vestibulaire informatie (betrokken bij het evenwicht dus)


 • Taalstoornissen (Wernicke/Broca) zijn het gevolg van een geblokkeerde mediale cerebrale arterie.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Bij welk dermatoom hoort de bicepsreflex? De bicepsreflex hoort bij ruggenmergsniveau: 
C6
Dopamine wordt geproduceerd door ...
de substantia nigra
Bij een hypofyse tumor wordt vaak het optisch chiasma afgekneld. Dit leidt tot visuele uitvalsverschijnselen in het:1. Nasale blikveld in beide ogen2. Nasale blikveld in het ipilaterale oog en temporale blikveld in het contralaterale oog3. Temporale blikveld in beide ogen4. Temporale blikveld in het ipilaterale oog en nasale blikveld in het contralaterale oog 
3. Temporale blikveld in beide ogen 
Bij een laesie van de linker nervus oculomotorius kan een patiënt onder andere:1. Met het linker oog niet goed meer naar links kijken2. Met het linker oog niet goed meer naar rechts kijken 
2. Met het linker oog niet goed meer naar rechts kijken 
Bij een laesie van de linker nervus abducens kan een patiënt onder andere: .1. Met het linker oog niet goed meer naar links kijken2. Met het linker oog niet goed meer naar rechts kijken 
1. Met het linker oog niet goed meer naar links kijken 
Welk deel, of welke delen van het evenwichtsorgaan worden geactiveerd als op je zijkant liggend van een heuvel afrolt? 1. Alleen de otolietorganen2. Alleen de halfcirkelvormige kanalen3. Zowel halfcirkelvormige kanalen als de otolietorganen 
Zowel halfcirkelvormige kanalen als de otolietorganen 
Welk soort oogbeweging wordt er gemaakt indien iemand met de ogen dicht op een stoel rondjes gaat draaien? 
Vestibule-oculaire reflex 
Ook het bepalen van het sensibele niveau van de dwarslaesie kan helpen bij het bepalen van het niveau van de dwarslaesie. Wanneer er sprake is van een uitval van de sensibiliteit onder de navel en aanwezig zijn van sensibiliteit boven de navel dan ligt het sensibel dwarslaesie op niveau: 
Th 10 
Wanneer de dwarslaesie boven een bepaald niveau komt zal de patiënt niet meer in staat zijn om zelf te ademen. Waar ligt de grens die aangeeft wanneer een patiënt niet meer in staat om zelf te ademen? Deze grens ligt bij ruggenmergssegment: 
C4 
Welke spier zorgt er voor dat de heup gebogen kan worden? Dit is de musculus: 
iliopsoas