Summary Class notes - bijzondere weefselleer

Course
- bijzondere weefselleer
- Prof. dr. Wim Van den Broeck
- 2017 - 2018
- Ugent
- Diergeneeskunde
658 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - bijzondere weefselleer

 • 1509490800 les 1

 • Wat is dit?
  Grote hersenen kat.
  Het heeft sulci, grijze stof, witte stof
  arachnoidea en pia mater. Arachnoidea is het binnenste hersenvlies, ertussen ligt de subarachnoideale ruimte
  de cortex bestaat uit een moleculaire laag met kleine neuronen, een piramidale laag met piramidevormige neuronen en een multiforme laag met kleine neuronen
  de witte stof bestaat uit gemyeliniseerde axonen en kernen van neurogliacellen en kleine bloedvaatjes met endotheelcellen
 • Wat is dit?
  kleine hersenen hond HE
  centrale witte stof is de arbor vitae, daarrond zit de grijze stof en de hersenvliezen
  bovenaan is het verlengde merg=medulla oblongata     en de pons 
  in de pons liggen nucei=concentraties van neuronen
  hersenvliezen zijn weer van buiten de arachnoidea en dan de subarachnoideale ruimte en dan de pia mater
  craniaal ligt het velum medullare rostrale, aftakking van witte stof van de pons
  caudaal ligt het velum medullare caudale, ontstaat uit de pia mater
  ruimte tussen deze vliezen is het 4e hersenventrikel, dat is afgelijnd door 1 laag kubische ependymcellen. Hierin is de plexus choroïdeus te zien
  in de plexus liggen kleine bloedvaatjes=tela choroïdea, met daarrond kubische ependymcellen=lamina epithelialis
  arbor vitae bestaat uit gemyeliniseerde axonen en neurogliacellen
  cortex bestaat uit 3 lagen
  - moleculaire laag met kleine neuronen en veel zenuwvezels
  - ganglionaire laag 1 rij grote neuronen=Purkinjecellen, ze hebben een duidelijk dendrietengewei en een grote kern
  - korrellaag, kleine neuronen en eosinofiele zones=glomeruli cerebelli
 • 1509577200 les 2

 • Wat is dit?
  tonsilla palatina hond HE
  tonsil met dwarsgestreepte spieren aan de ene kant en muceuze klieren aan de andere kant. de afvoerwegen van de muceuze klieren hebben een 2lagig epitheel.
  Een slijmvliesplooi bedekt de tonsil en vormt een sinus tonsillaris, hierin zitten lymfocyten, afgeschilferde epitheelcellen en celdebris.
  In de tonsil zitten lymfefollikels met ertussen diffuus lymfoïd weefel
  centraal zit de bindweefselas met trabekels naar de lymfefollikels
  aan 1 zijde zit het meerlagig, zeer licht verhoornde plavei-epitheel van de mondholte, hier in de buurt zitten veel lymfocyten
 • Wat is dit?
  peyerse plaat dunne darm hond HE
  De lagen zijn: tunica serosa, tunica muscularis (longitudinaal en circulair), tunica submucosa, tunica mucosa (lamina muscularis mucosae, lamina propria, lamina epithelialis)
  In tunica mucosa zitten de peyerse platen, dit zijn grote lymfefollikels. Lymfefollikel bestaat uit lymfocyten met soms kleine donkere kernen die in mitose kunnen zijn of granulocyt zijn
  In de lamina propria zitten de klieren van Lieberkühn
  Lamina epithelialis bestaat uit slijmbekercellen en enterocyten
 • Wat is dit?
  Thymus kat HE
  De thymus bestaat uit verschillende lobuli omgeven door een bindweefselkapsel. Vanuit het kapsel vertrekken trabekels tussen de lobuli
  In elke lobulus zit een donkere cortex en een blekere mergzone
  De cortex bestaat uit lymfocyten=thymocyten
  De mergzone heeft minder lymfocyten en bleke ovale kernen van reticulumcellen. ER zijn ook de eosinofiele lichaampjes van Hassall
 • Wat is dit?
  Lymfeknoop hond HE
  Het is omgeven door een (collageen bindweefsel) kapsel, trabekels vertrekken hieruit
  Er is een donkere cortex en een blekere mergzone  
  In de cortex zijn er primaire en secundaire lymfefollikels. In het reactiecentrum van de secundaire follikels zijn mitosen
  Op de overgang van cortex naar merg zijn er paracorticale velden
  In het merg zitten mergstrengen en mergsinussen met ertussen bindweefseltrabekels
  de mergstreng bestaat uit hetzelfde weefsel als de cortex. De mergsinus bestaat uit reticulair bindweefsel, gevormd door reticulumcellen. In de sinussen komen lymfocyten voor
 • 1509663600 les 3

 • Wat is dit?
  milt kat HE
  Het kapsel bestaat uit bindweefsel en glad spierweefsel en is afgelijnd door het peritoneum. In de bindweefseltrabekels liggen grote bloedvaten..
  miltpulpa bestaat uit rode en witte miltpulpa
  witte miltpulpa bestaat uit lichaampjes van Malpighi = secundaire lymfofollikels met een bleek centrum en donkere corona. Zijn opgebouwd uit lymfocyten en in centrum zitten ook lymfoblasten. In de corona zitten arteriae centrales. Wanneer deze arterie een ophoping van lymfocyten om zich heen heeft, is het een periarteriolaire lymfocytenschede
  marginale zone is de overgang tussen rode en witte miltpulpa    
  De rode miltpulpa bevat bindweefseltrabekels, miltsinusoïden, miltsinussen en hulsarteries
 • Wat is dit?
  Uitgespoelde milt van de hond HE
  Er is een miltkapsel (met glad spierweefsel en bindweefsel) met trabekels, witte miltpulpa en rode miltpulpa
  In de rode miltpulpa zitten miltsinusoïden (veneuze ruimte omgeven door endotheel en gevuld met rode bloedcellen lopen vaak uit in een trabekelvene) en miltsinussen (wordt gevormd door reticulumcellen) 
  In de miltsinus zitten rode bloedcellen, lymfocyten en granulocyten
  een hulsarterie heeft geen zichtbaar lumen en is omgeven door hulscellen
  roestbruine vlekken zijn resten van hemosiderine
 • Wat is dit?
  Uitgespoelde milt hond FE
  kernen zijn rood, rode bloedcellen kleuren lichtrood tot geelbruin
  In de rode miltpulpa zitten macrofagen die blauw aankleuren.
  als ze hemosiderine bevatten zijn de donkerblauw, als ze ferritine bevatten zijn ze lichtblauw
 • Wat is dit?
  Milt pony HE
  Een pony heeft een stapelmilt. Het kapsel heeft zware trabekels. De binnenzijde van het kapsel en de trabekels hebben veel glad spierweefsel. De buitenzijde is bedekt met peritoneum
  De witte miltpulpa zijn weer de lichaampjes van Malpighi. In de corona zitten de arteriae centrales.
  De rode miltpulpa zitten veel rode bloedcellen, lymfocyten en granulocyten en bij deze pony veel eosinofiele granulocyten
 • Wat is dit?
  Kapsel en trabekels kleuren zwak. De witte miltpulpa heeft veel rood vanwege de vele kernen. De rode miltpulpa is vlekkerig blauw door de macrofagen.
  lichtblauw=ferritine
  donkerblauw=hemosiderine
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Welke klieren behoren tot de speekselklieren?
Glandula parotis
Glandula mandibularis
Glandula sublingualis
Wat bevat de zona reticularis van de bijnier?
Geslachtssteroïden, arm aan lipoïden, veel lipofuscine
Wat bevat de zona fasciculata van de bijnier?
Glucocorticoïden, ze zijn bleekmen sponsachtig = spongiocyten
Wat bevat de zona arcuata van de bijnier?
Mineralocorticoïden zoals aldosteron
Hoe werkt de thyrocyt?
1. Iodide wordt binnengepompt en doorgesluisd naar colloïd
2. Tyrosine wordt binnengepompt en geïncorporeerd in RER

Dan wordt thyroglobuline gemaakt
3. Ook peroxidase wordt gemaakt en vrijgesteld

In het colloïd wordt jodide omgezet naar hypoiodiet via thyroperoxidase en dat wordt omgezet naar MIT en DIT
mIT en DIT wordt omgezet naar T3/T4
Waarvoor zijn feromonen belangrijk?
Seksuele aantrekking
Moeder-kind herkenning
Wat is tonotopografie?
Verschillende geluidsgolvrn doen op een bepaalde plaats de lamina basillaris trillen. Aan de basis is de snaar het kortst, voor hoge tonen. De hevigheid van de trilling is de geluidssterkte
Hoe werkt het trillen in het oor?
Stap 1. Geluidsgolf vibreert het trommelvlies
Stap 2. Via de gehoorsbeentjes trilt het foramen ovale->drukgolf in de perilymfe. Een deel van de drukgolf ebt weg naar het vestibulair apparaat, het andere deel gaat door het scala vestibuli over helicotrema en keert dan terug via het scala tympani. Via het foramen rotundum en aqueaductus cocleae verdwijnen de overtollige trillingen
Stap 3: deze perilymfetrillingen worden via de membraan van Reissner en via de basaalmembraan doorgegeven aan de endolymfe. Maar de membrana basillaris trilt naargelang zijn lengte 
Stap 4: wanneer de membrana basillaris trilt, zullen de stereociliën van de haarcellen bewegen ten opzichte van de grote massa waar ze inzitten->depolarisatie en hyperpolarisatie
Stap 5: de zenuwuitlopers worden gebundeld in de tunnel van Corti en verlopen dan allemaal samen naar het gll spinale
Stap 6: de axonen van het ggl spinale en het ggl vestibulare vormen samen de n. Vestibulocochlearis (achtste kopzenuw)
Hoe ziet het neuro-epitheel in het slakkenhuis eruit?
Steuncellen zijn de falanxcellen en de peilercellen, ze bormen een membrana reticularis
Haarcrllen->enkel contact met onderliggende steuncellen aan hun basis. Hun stereociliën penetreren hetb plateau in v of u patroon. Uitlopers van buitenste 3 rijen haarcellen zitten in de massa, die van de binnenste rij zitten er net tegenaan
Hoe ziet het detail van het slakkenhuis eruit?
3. Membrana basillaris is steeds strak aangespannen. De lengte ervan varieert naargelang men in de basis of de top van het slakkenhuis kijkt. De lamina ossea spiralis is langer aan de basis, dus daar is de membraan korter
4. Gemodificeerd epitheel tot neuro-epitheel