Summary Class notes - Biochemie 3

Course
- Biochemie 2
- Prof. Evelyne Meyer
- 2016 - 2017
- Ugent
- Diergeneeskunde
455 Flashcards & Notes
0 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - Biochemie 3

 • 1487026800 les 1

 • Hoe heet de toxische weg van de aminozuurafbraak?
  ureumcyclus
 • Waar vindt de ureumcyclus plaats?
  in de lever
 • Waar vindt de Coricyclus plaats?
  in de skeletspier
 • Hoe wordt het metabolisme geregeld?
  Door middel van allosterie en covalente modificatie.
 • Wat is allosterie?
  stof bindt op andere plek dan enzym. Zorgt ervoor dat de plek voor enzym veranderd wordt
 • Wat is covalente modificatie?
  bijvoorbeeld met fosforylatie en defosforylatie het molecuul activeren of inhiberen.
 • Eerste boodschapper is meestal een hormoon in de biochemie
 • Welke moleculen worden vaak geinhibeerd of geactiveerd?
  enzymen
 • Wat is de second messenger van de adenylyl cyclase weg?
  cAMP
 • Welke hormonen maken gebruik van de adenylyl cyclase weg?
  insuline, glucagon en adrenaline
 • Hoeveel second messengers heeft de inositol fosfolipiden weg?
  2
 • Welk ion is belangrijk voor de inositol fosfolipiden weg?
  Ca
 • Van welk mechanisme maakt de receptor tyrosine kinase weg gebruik?
  autofosforylatie
 • De hormonale relaxatie van de gladde spier gaat ongecontroleerd
 • Wat is de eerste boodschapper bij de hormonale relaxatie van de gladde spier?
  adrenaline
 • Hoe gaat de signaaltransductie bij de hormonale relaxatie van de gladde spier?
  b-receptor-->adenylyl cyclase weg
 • De activatie van proteïne kinase A inhibeert de contractie van de gladde spiercel
 • Wat is het omgekeerde van kinase?
  fosfatase
 • Hoe zorgt de gladde spier voor contractie?
  kinase+ATP-->myosine fosforylatie-->contractie
 • Hoe zorgt stress voor relaxatie van de gladde spier?
  Door de kinase te inhiberen door covalente modificatie
 • Waarmee eindigt de glycolyse?
  pyruvaat
 • Waarmee eindigt de gluconeogenese?
  glucose
 • Hoe kom je aan pyruvaat?
  lactaat
  glycerol
  alanine
  pensmetabolieten bij herkauwers
 • 1487113200 les 2

 • Welk orgaan heeft altijd een glycogeenvoorraad?
  De lever
 • Waar kan glycogeen voorkomen?
  in de lever en in de spier
 • Waarvan is de capaciteit van glycogeen het hoogst?
  de lever
 • Waar zit absoluut gezien meer glycogeen?
  de spier
 • Hoe gaat de glycolyseregeling in de lever?
  Andere cellen stoppen al met produceren van glucose-6-P bij te veel glucose-6-P. Glucose in lever wordt pas gestopt bij te veel fructose-6-P. galactose en andere hexosen worden wel gestopt bij te veel glucose-6-P. Gluco-kinase wordt niet geremd in de lever.
 • Wat is autoregulatie?
  De stof bepaald zijn eigen aanmaak (bijvoorbeeld bij glucose-6-P
 • Waarom begint de lever aan gluconeogenese?
  te weinig glucose in het bloed
 • Hoe heet de metaboliet die alleen herkauwers gebruiken om glucose van te maken?
  propionaat
 • Wat is de structuurformule van pyruvaat?
  CH3-C-COO-
             =O
 • Hoe wordt melkzuur ook wel genoemd en wat is de structuurformule?
  lactaat
  CH3-CH-COO-
             -OH
 • Wat voor soort omzetting is de omzetting van lactaat naar pyruvaat?
  een oxidatiereactie-->dehydrogenase
 • Welk co-enzym is betrokken bij de omzetting van lactaat naar pyruvaat?
  NADH en H+
 • Wat is de structuurformule van alanine?
  CH3-CH-COO-
            -NH3+
 • Hoe heet de omzetting van alanine naar pyruvaat?
  transaminase
 • Hoe werkt een transaminase?
  aketozuur1 wordt aminozuur1
  aminozuur2 wordt aketozuur2
 • Hoe heet het coenzyme dat helpt bij de omzetting van alanine naar pyruvaat?
  PLP
 • Wat is oxaal-acetaat?
  pyryvaat+CO2
 • Waarvan is oxaal-acetaat het aketozuur?
  aspartaat
 • Wat is de structuurformule van glycerol?
  H2COH
    HCOH
  H2COH
 • Waarin wordt glycerol omgezet?
  di-hydroxyaceton-P
 • Wat moet er gebeuren voordat glycerol kan reageren?
  Het moet geactiveerd worden
 • Wat voor soort reactie is de reactie van glycerol-P naar di-hydroxyaceton-P?
  Oxidatiereactie-->dehydrogenase
 • Waar zit vet meestal niet?
  spier
 • Waar zit vet wel?
  lever en vetcellen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

AcetoacetylcoA is een metaboliet van minstens 3 synthesewegen
Juist
Cholesterolsynthese wordt hormonaal beinvloed
Juist
Statines zijn structuuranalogen van unieke enzymes uit de cholesterolsynthese
Fout, van metabolieten
Cholesterol wordt niet in de mitochondria geproduceerd bij gebrek aan HMG-coA reductase
Juist
Vorming van squaleen vereist NADPH. 
juist
Producten als benecol zijn goed tegen hypocholesterolemie
Fout
De cholesterolsynthese en de lipogenese verbruiken evenveel NADPH
Juist
HMG-coA wordt altijd gesynthetiseerd in het cytosol
Fout
Glycogeen en cholesterol zijn 2 dierlijke producten
Juist
Isopreen en cortisol zijn cholesterol-afgeleiden
Fout, isopreen is de bouwsteen van cholesterol