Summary Class notes - Biological and Cognitive Psychology

Course
- Biological and Cognitive Psychology
- -
- 2019 - 2020
- Vrije Universiteit Amsterdam
- Psychologie
837 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - Biological and Cognitive Psychology

 • 1603666800 H1&2 B&C introduction (Bio&Cog)

 • Wat is de functie van cognitieve psychologie
  Proces modellen uitleggen
 • Wat is de functie van biologische psychologie?
  - Biologische basis van gedachtes
  - Structuur modellen
  - Hoe werken hersengedeeltes samen?
 • Waarom is cognitieve psychologie een jonge studie? (1990)
  -Eerst waren body en mind van elkaar gescheiden in studies.
   - Nieuwe technologie (fmri en PET)
 • Wat is mental chronometry?
  Hoe snel kunnen we denken?
 • Wat voor experiment deed Donders in 1869
  Experiment met lampjes, hoelang duurt het tot een beslissing gemaakt wordt?
 • Wat is een Go/No-Go task?
  Slaan bij Alien A en niet slaan bij Alien B. Dus opdracht waarbij je bij de ene stimulus wel een taak uitvoert en bij de andere stimulus niet.
 • Wat is een Simple RT task?
  Opdracht waarbij je bij het zien van een stimulus altijd een taak uitvoert. Dus slaan bij elke alien.
 • Wat is Donders' subtraction method?
  Simple RT: Detection -> motor
  Go/No-GO: Detection -> duration of stimulus discrimination -> motor
 • Ebbinghaus memory research
  Hij leerde random 'woorden' en wachtte bepaalde tijden en testte vervolgens hoeveel hij van de lijst nog wist. Hoelang duurde het vervolgens op dezelfde lijst weer te leren?
 • Definitie savings
  (Originele leertijd)-(de tijd om een lijst opnieuw te leren)
  Wat weet je nog na de tijd tussen leren en opnieuw toepassen?
 • Savings Curve
  Deze curve laat zien hoeveel je na lange tijd vergeet na het leren.
 • Wat heeft John B Watson opgezet in 1913?
  Behaviorisme, focus op gedrag
 • Classical conditioning (pavlov)
  Conditioned reflex. Elke keer als belletje gaat rinkelen krijgt een hond vlees. Belletje zorgt er uiteindelijk voor dat de hond gaat kwijlen.
 • Operant conditioning (skinner)
  Reinforecement learning, hoe gedrag beinvloed wordt met positieve beloningen zoals eten.
 • Wat is het Edward Tolman experiment?
  Ratten in een doolhof. De rat maakt in hun gedachten een soort kaart van het doolhof om het eten te vinden.
 • Wat is Human as information processor?
  Input -> processing -> output
 • Hoe gaat een stimulus naar een Response?
  Van de retina (via de thamalus) naar de occipital lobe, de informatie wordt gesplitst, de dorsal route (where/how) en de ventral route (what). Interactie met goals en motivatie, wat ga je doen met de informatie (frontal lobe). Beslissing gaat naar de premotor cortex / supplementary motor area. Deze stuurt de primary motor cortex aan. Die stuurt vervolgens een signaal naar je spieren.
 • Wat is een single dissociation?
  De aanwezigheid van een verworven handicap die slechts één gebied van het functioneren beïnvloedt zonder een ander gebied van het functioneren aan te tasten.
 • Wat is een double dissociation?
  Wanneer twee gerelateerde mentale processen onafhankelijk van elkaar blijken te functioneren. Een klassiek voorbeeld is spraak en taalbegrip. Hoewel beide processen betrekking hebben op het gebruik van taal, werken de hersenstructuren die deze processen besturen onafhankelijk van elkaar.
 • Wat is de Broca's area?
  Het is een gedeelte in de linker frontal lobe waar vooral spraak wordt geregeld.
 • Wat is de Wernicke's area?
  Gedeelte van de temporal lobe die vooral bestemd is voor taalbegrip.
 • Wat is EEG?
  Electroencephalography. Hiermee kunnen elektrische signalen van de hersenen worden gemeten.
 • Wat is MEG?
  Magnetoencephalography, kan magnetische signalen meten geproduceert door de hersenen.
 • Wat betekend ERP?
  Event related potentials 
 • Wat is fMRI?
  Functional magnetic resonance imaging. Hiermee kan je zien welke gebieden in de hersenen bloed aantrekken (dus die gedeeltes hebben zuurstof nodig). Je kan zien in de gedeeltes van de hersenen bloed nodig hebben voor een actie.
 • Wat is PET?
  Positron emission tomography, indirecte meting van de hersenactiviteit.
 • Wat is het verschil tussen EEG en fMRI?
  1. EEG heeft een hoge temporal resolution (dus laten zien wanneer iets gebeurd), lage spatial resolution (waar komt de activiteit vandaan?)
  2. fMRI: heeft een lage temporal resolution (dus wanneer is er activiteit?), hoge spatial resolution (dus welk gedeelte van de hersenen?)
 • wat is Temporal resolution?
  Wanneer is er activiteit?
 • Wat is spatial resolution?
  Waar komt de activiteit vandaan?
 • Wat zijn single cell recordings?
  Metingen van activiteit van een paar neuronen bij bijv dieren of mensen tijdens operaties. (hoogste spatial & temporal resolution)
 • Wat is de Grandmother cell theory?
  Dat elke cel in je lichaam een funtie heeft om iets te herkennen. Je hebt bijv een cel voor je keuken, je kleding etc.

 • Hoe specifiek vertegenwoordigen neuronen informatie? Eén persoon één neuron?

  Heel onzeker, want er kunnen meer neuronen zijn die gevoelig zijn voor een voorwerp. Een neuron gevoelig voor kleding kan ook gevoelig zijn voor andere voorwerpen.
 • Hoe kunnen neuronen informatie weergeven?
  De neuronen gebruiken distributed coding. Hierbij werken ze samen als een soort code om iets te herkennen. Voordeel, als een neuron dood gaat zal de herkenning niet volledig verdwijnen.
 • Wat is specificity coding?
  Eén neuron geeft één persoon weer. ('grandmother cell'). Onhandig en kostbaar (je hebt veel neuronen nodig).
 • Wat is population coding?
  Veel neuronen maken samen een code voor elke persoon (een soort qr code van neuronen). Niet kostbaar en meer effectief. (hetzelfde als distribution coding)
 • Wat is sparse coding?
  Kleine groep neuronen vertegenwoordigen een persoon. Meer efficient dan population coding (wel kostbaarder).
 • Wat is een distributed neural network?
  Als je een persoon herkent, herken je verschillende delen  zoals geluid, beweging, kleur, vorm, in verschillende delen van  je hersenen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is neuro-economie?
Dit combineert psychologie, neurowetenschappen en economie om te bestuderen hoe hersenactiviteit gerelateerd is aan het nemen van beslissingen die potentiele winst of verlies hebben als gevolg.
Wat is het framing effect?
Beslissingen worden beinvloed door de wijze waarop de keuzes worden aangegeven
Wat is de strategie van risico's nemen.
Er worden risico's genomen als het gaat om keuzes in termen van verliezen
Wat is de strategie van risicovermijding?
Er wordt risico vermeden als het gaat om keuzes met winst.
Wat is het kadereffect?
Het feit dat besluitvorming wordt beinvloed door de manier waarop keuzes worden gepresenteerd.
Wat is status-quo-bevooroordeeldheid?
Dit verwijst naar de neiging om niets te doen in plaats van een beslissing te nemen.
Wat is een opt-out procedure?
Hierbij volgt er een actie als iemand niks doet. Je bent donor als je niet aangeeft of je donor wilt zijn.
Wat is een opt-in procedure?
Dit vereist dat een persoon actief iets doet. Dus jezelf ergens voor opgeven, hierdoor wordt een actie veroorzaakt.
Wat zijn incidentele emoties?
Deze emoties kunnen gerelateerd zijn aan de aanleg of ervaring van een persoon met de algemene omgeving
Wat is de prospecttheorie?
Dit stelt dat keuzes van mensen beter worden voorspeld door de waarden die ze toekennen aan winst en verlies.