Summary Class notes - Biologie

459 Flashcards & Notes
0 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - Biologie

 • 1414188000 Planten hfst 2

 • Hoe doe je een proef?
  1. Wat wil ik onderzoeken? (schrijf de onderzoeksvraag op;bv wat hebben zaadjes nodig om te kiemen?)
  2. Wat verwacht ik? (hypothese) begint met " ik verwacht dat..."
  3. Wat heb ik nodig? (al het materiaal opschrijven)
  4. Wat is het resultaat? ( geef een korte beschrijving, zet de gegevens in een tabel of grafiek)
  5. Welke conclusie kan ik trekken? ( Wat is het antwoord op de onderzoeksvraag? Klopte mijn verwachting?)
  6. Wat ga ik doen?
 • Een bruine boon is een zaad. Wat is de levenscyclus van een bruine boon?
  De Kieming:
  • De bruine boon neemt water op,vooral door het poortje
  • De zaadhuid barst open
  • Het worteltje komt naar buiten door het poortje
  • Het stengeltje komt naar buiten
  • De zaadlobben zijn de eerste paar bladeren
  • Het reservevoedsel in de zaadlobben wordt verbruikt


  Kiemplant:

  • Het tweede paar bladeren groeit uit
  • De zaadlobben verschrompelen en vallen af


  Volwassen plant:

  • Aan de boonplant groeien bloemen
  • In de bloemen ontwikkelen zich zaden (bruine bonen)
  • De zaden zitten in vruchten
 • Waarom zouden de zaadjes niet kiemen?
  Omdat ze geen vocht krijgen
 • Waarom ligt er op een schoteltje niet 1 maar meerdere zaadjes?
  Omdat je dan meer kans hebt dat er een zaadje groeit
 • Waarom moeten de zaadjes evenveel licht, lucht en warmte krijgen?
  Anders groeit de ene sneller als de ander
 • Welk type wortelstelsel heeft een tuinkers?
  een hoofdwortel
 • welke 3 functies hebben wortels van een plant?
  1. water
  2. voedingsstoffen
  3. reserve voedsel
 • Welk type wortel heeft een paardebloem?
  Zijwortels
 • Wat is een penwortel?
  Een wortel die recht naar beneden groeit
 • Waar aan een wortel zitten wortelharen?
  Aan de zijwortels
 • Wat is de functie van wortelharen?
  De opname van water en voedingsstoffen
 • Hoe komt het dat een paardebloem s'winters in leven kan blijven?
  Door het reserve voedsel
 • Waaraan kun je zien hoe oud een boom is?
  aan de jaarringen
 • Waarom kun je soms niet precies zeggen hoe oud een boom is geworden?
  Omdat de jaarringen soms heel onduidelijk zijn
 • Door welke oorzaak kan een boom slecht groeien?
  Door milieu vervuiling
 • Wat voor functie heeft de stengel van een bloem?
  Het vervoeren van stoffen naar boven.
 • Waaruit bestaat een vaatbundel?
  Die bestaat uit een heleboel kleine buisjes
 • Van waar tot waar lopen de vaatbuisjes in een plant?
  Van de wortels tot in de nerven van een blad
 • Wat is de functie van de vaatbundels in een plant?
  Het vervoeren van water en voedingsstoffen naar de bladeren
 • Uit welke 2 delen bestaat een blad?
  Uit een bladsteel en een bladschijf
 • Welke 2 functies hebben de nerven in een blad?
  Stevigheid geven aan het blad en het vervoeren van water met voedingsstoffen
 • Wat is het bladmoes?
  Het zachte gedeelte tussen de nerven in een blad
 • Wat is een bladskelet?
  Een blad zonder bladmoes, met alleen maar de nerven. 
 • Wat rot het snelst weg in de herfst, het bladmoes of de nerven? En hoe komt dit?
  Het bladmoes, omdat dit zacht is. De nerven bevatten veel vezels en die rotten moeilijk weg.
 • Waar vindt in de bladeren fotosynthese plaats?
  In alle groene delen van een plant
 • Welke stof wordt bij fotosynthese gevormd?
  Glucose
 • Waarvoor gebruiken planten glucose, die bij de fotosynthese is gemaakt?
  Dit wordt gebruikt als voedsel voor de plant en voor het maken van allerlei andere stoffen
 • Als je vlees eet van een koe, waar komt dan uiteindelijk dit voedsel vandaan?
  De energie in vlees is afkomstig van het gras en de energie in het gras komt oorspronkelijk van de zon fotosynthese.
 • wat is een knoop
  De plaats waar een blad aan de stengel wast zit
 • wat is een lid
  het stuk stengel tussen twee knopen
 • Wat is een bladoksel
  de bovenste hoek tussen de stengel en het blad
 • Wat is een okselknop
  Daar kan volgend jaar een zijstengel uitkomen met bladeren.
 • Wat is een eindknop
  Het zit aan het einde van de stengel en er groeit volgend jaar een nieuw stuk stengel met bladeren.
 • Wat voor soorten zijn bomen en struiken
  Houtachtige planten 
 • De andere planten bevatten geen hout, hoe heten die?
  Kruidachtige planten
 • In een stengel lopen lange dunne buisjes, hoe heten die?
  Vaten
 • Hoe heet een groepje vaten
  een vaatbundel
 • Waar zorgen vaatbundels voor
  transport
 • Waar bestaat een blad uit
  een bladsteel en een bladschijf
 • Waar liggen de nerven van een bladschijf in
  In een vaatbundel
 • Waar loopt de hoofdnerf
  in het midden van het blad
 • Hoe heten de aftakkingen van het hoofdnerf
  De zijnerven
 • Wat is een bladmoes
  Alles wat tussen de nerven ligt
 • Waar geen bladmoes meer in zit , noem je een?
  bladskelet
 • Wat wordt er van fotosynthese gemaakt
  Glucose
 • Waarvoor gebruiken planten glucose, die bij de fotosynthese is gemaakt?
  Dit wordt gebruikt als voedsel voor de plant en voor het maken van allerlei andere stoffen
 • Als je vlees eet van een koe, waar komt dan uiteindelijk dit voedsel vandaan?
  De energie van vlees is afkomstig van het gras en de energie in het gras komt oorspronkelijk van de zon door fotosynthese.
 • Waarom is fotosynthese ook voor mensen en dieren belangrijk?
  Het levert voedsel (energie) en zuurstof  voor mensen en dieren.
 • Welk gas uit de lucht is nodig voor fotosynthese?
  Koolstofdioxide
 • Welke stof uit de bodem is nodig voor fotosynthese?
  Water
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

Hoe doe je een proef?
1
Waarom zouden de zaadjes niet kiemen?
1
Waarom ligt er op een schoteltje niet 1 maar meerdere zaadjes?
1
Waarom moeten de zaadjes evenveel licht, lucht en warmte krijgen?
1
Page 1 of 94