Summary Class notes - Biologie van dieren

Course
- Biologie van dieren
- de wolff
- 2017 - 2018
- Universiteit Utrecht
- biologie
214 Flashcards & Notes
4 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Biologie van dieren

 • 1544137200 Ademhaling en Gaswisseling

 • Wat is het verschil tussen ademhaling en gaswisseling?
  • Ademhaling is het hele proces waarbij gaswisseling plaats vindt. (respiratie)
  • Gaswisseling is het verwisselen van zuurstof en koolstof over een dun epitheel (ventilatie)
 • Wat zijn de belangrijkste kenmerken van het ademhalingsoppervlak?
  • Groot
  • Dun 

  Eenlagig plat epitheel
  • Partiele druk

  Verschil in partiele druk (diffusie)
  • Vochting

  Nadelig voor gaswisseling maar nodig om cellen in leven te houden
 • Is er altijd een circulatiesysteem nodig?
  Afhankelijk van omvang/grootte
  • Platwormen niet
  • Vertebraten wel 

  Afhankelijk van type ademhalingssysteem
  • insecten hebben een open ademhalingssysteem tracheen
 • Wat is de verdeling van gassen in de atmosfeer ongeveer?
  • Stikstof 79%
  • Zuurstof 21%
  • Koolstofdioxide 0,03%
  • waterdamp heel klein
 • Hoe wordt de totale druk gedefinieerd? En wat is de druk van stikstof in kwikdruk?
  1 atmosfeer(100%) =760 mm Hg (kwikdruk) 
  Dus stikstof = 760* 0.79 = 600 mm Hg
 • Hoeveel verandert de totale luchtdruk door het vochtige epitheel?
  760-47 =713 mm Hg
  Dus N2 = 713 * 0,79 in de lucht
 • Hoe verschilt de hoeveelheid zuurstof opgelost in water in vergelijking met de atmosfeer en waarom?
  210ml/L in atmosfeer
  Concentratie = Druk * oplosbaarheid 
  oplosbaarheid zuurstof is 24ml/L neemt af bij meer zout of hogere T
  Dus 160 (21%760)/760 *24ml = 5ml (Heel weinig maar 0,5%)
 • HOe kan zuurstof ondanks lage oplosbaarheid toch in hoge mate vervoerd worden?
  hemoglibine
 • Welke vijf respiratoire systemen zijn er?
  1. diffusie
  2. oppervlakte vergroting door kieuwen (axotyl)
  3. Tracheen stelsel 
  4. Huid + (longen kikkers)
  5. Longen
 • Hoe zit een kieuwstructuur eruit?
  Kieuwboog met kieuwfilamenten waar uiteindelijk in de kieuwlamel de gaswisseling plaatsvindt.
 • Hoe werkt de gaswisseling bij kieuwen?
  countercurrent exchange: tegenstroomprincipe
  • Bloed stroomt tegen de water richting in
  • Water geeft zuurstof af door partiele druk 
 • Hoe werkt de gaswisseling bij tracheen?
  1. Een onderdruk wordt door een luchtzak gecreerd door groter te worden.
  2. Lucht stroomt door openingen genaamd de stigmata naar binnen
  3. Via tracheen wordt de zuurstof tot vlakbij de mitochondrien geleverd.
  4. Via samenknijpen luchtzak 
  5. lucht gaat via stigmata naar buiten.
 • Waarvan zijn de tracheen gemaakt?
  chitine
 • Welke respiratiesystemen hebben parapodia, slakken, Kreeften, zeesterren, spinnen?
  1. Parapodia hebben poten voor oppervlakte vergroting
  2. Kreeften hebben kieuwen
  3. slakken hebben een mantelholte
  4. Zeesterren hebben een papula
  5. Spinnen hebben boeklongen
 • Welke onderdelen bevinden zich in de ademhalingsruimte bij de mens
  1. Neusholte
  2. mond
  3. esphagus (klepje wat er voor zorgt dat er geen eten binnenkomt
  4. Trachea (luchtpijp met kraakbeenringen)
  5. Bronchien (vertakking trachea)
  6. Brionchiolen (verdere vertakkingen)
  7. Diafragma (middenrif)
  8. Longen
  9. Alveoli
 • Welke twee vliezen zitten er om de longen heen en hoe zorgen die er voor dat er lucht de longen in komt?
  Viscerale pleura tegen de borst kas aan - vloeistof - Parietale pleura
  De viscerale pleura wordt door de borst kas naar voren getrokken en neemt parietale pleura mee, dit veroorzaakt een onderdruk die er voor zorgt dat lucht de longen in stroomt.
 • Wat voor epitheel zitten er op de tracheen en bronchien
  Trilhaarepitheel cellen , die muscus maken die deeltjes die niet in de longen horen naar buiten krijgen.
 • Hoe loopt de longarterie om de alveoli en bronchiole mee?
  De longarterie volgt de bronchiole precies en gaat dan om de geheel om de alveoli heen zitten.
 • Wat zijn de gevolgen van roken op alveoli?
  Verliest zijn elasticiteit,
 • Welke 3 cellen zitten er in de longen en wat doen ze?
  Alveoli type 1: plat epitheel voor diffusie
  Alveoli type 2: Maakt longsurfactant, een fosfolipide geladen kop gaat in het water en lipide zijketens steken uit, hierdoor klappen de alveoli niet in.
  Macrofagen: immuun
 • Welke 4 krachten vinden plaats tijdens ademhaling?
  Elasticiteit Longen (willen inklappen)
  Elasticiteit borstkas (wil naar buiten)  
  Oppervlakte spanning (alveoli water wil dicht maar longsurfactant voorkomt dit)
  Luchtweerstand (kleine diameter versus grote buis)
 • Wat gebeurt er met de longblaasjes als een baby te vroeg geboren wordt?
  nog niet klaar om longsurfactant te maken en alveoli klappen in.
 • Hoe werkt de zogenoemde positive pressure breathing bij amfibien? 3 stappen
  1. Lucht wordt via de neus in een keelholte opgeslagen.
  2. De longen worden afgesloten door een glottis
  3. De glottis gaat open de neus dicht en de keelholte omhoog, hierdoor wordt er lucht in de longen geduwd.
 • c02 wordt voornamelijk door de huid losgelaten bij amfibien
 • Hoe werkt inspiratie bij de mens? negatieve pressure breathing
  1. Contractie middenrif en contractie tussenribspieren
  2. partiele pleura en viscerale pleura rekken longen uit
  3. Druk wordt iets lager dan buiten druk (758)
  4. lucht stroom naar binnen
 • HOe werkt expiratie?
  ontspannen spieren en postive pressure duwt lucht naar buiten.
 • Wat zijn de functies van interne tussenribspieren?
  borstkas naar beneden drukken en extra onderdruk te creeren voor praten of zingen
 • Welke termen heb je bij en spirogram?
  Teugvolume (TV) = Langzaam in en uit ademen
  Inspiratoire restvolume (IRV) = Totale volume boven het TV wat een persoon nog kan inademen.
  Expiratoire restvolume (ERV) = volume onder TV wat een p. nog kan uitademen
  Restvolume (RV) = Blijft altijd in je longen
  insparitoire capiciteit  = TV + IRV
  Functionele rest capiciteit (FRC)= RV + ERV
  Vitale capiciteit (VC) = Totaal -RV
  Totale long volume (TLC) = totaal
 • wat is longemfyseem?
  De longen zijn mindjer elastisch dus groter restvolume
 • Wat is astma?
  De longen zijn krijgen niet alle lucht eruit door samentrekken bronchien en trachea
 • HOeveel dode ruimte is er? en waar zit ie?
  150 ml alle niet longblaasjes
  De ingeademde dode lucht adem je opnieuw in.
 • Waarom in het inademen van de dode ruimte minder efficient?
  Doordat er meer Co2 in de dode ruimte zit is er relatief minder nodig zuurstof in dode ruimte lucht.
 • Hoe bereken je het ademminuutvolume en hoe de alveolaire ventilatie?
  amv = TV * Frequentie
  avv = Frequentie * (TV - Doderuimtevolume)
 • Hoe kun je Alveolaire ventilatie vergroten?
  vaker en dieper ademhalen(meestal dieper bij mens)
 • Hoe kan het dat vogels veel efficienter hun lucht verversen?
  Vogels hebben een parabronchien systeem waar in ze lucht opslaan in luchtzaken, hierdoor kunnen ze timen wanneer verse lucht binnenkomt en gebruikte lucht naar buiten gaat.
 • OP welke manier wordt C02 door het bloed vervoert?
  10% wordt opgelost
  30% bindt aan hemoglobine
  60% via HCO3-
 • Wat is de reactie om HCO3- te vormen en welk enzym wordt er gebruikt?
  CO2 + H20 --> H2CO3 --> H+ + HC03- 
  Dit gaat via koolzuuranhydrase
 • Wat is het Bohr-effect
  Het Bohr effect is dat zuurstof makkelijker bindt aan hemoglibine als PH hoog is en dus Pco2 laag is. en andersom
 • Hoe diffundeert Co2 van bloed naar longen
  HCO3- (GAAT IN DE BLOEDCEL) + H+ (VANUIT HEMOGLIBINE) --> H2C03 --> H20 + CO2
 • Hoe vindt Ph homeostase plaats tussen (7,38 en 7,42)
  Aanvoer: Eten, vetzuren en aminozuren
  Metabolisme: C02, lactaat en ketozuren
  Afvoer: C02 afvoer waarbij de H+ wordt omgezet in water, h+ afvoer van de nieren.
 • welke 4 buffers voor ph homeostase zijn er?
  1. HCO3-
  2. ammoniak
  3. Hemoglobine
  4. Eiwitten
 • Hoe zorgen de hersenen ervoor dat je ademt?
  1. De hogere hersencentra geven signalen af aan
  2. De Pons regulatoire systeem (PRG) 
  3. Die geeft signalen aan de dorsaal regel systeem Medulla (DRG) alleen voor inspiratoire spieren en het ventraal regelsysteem medulla (VRG) zowel inspiratoire als expiratoire systemen.
  4. Centrale en perifere chemoreceptoren checken pO2 EN Pco2. en geven signalen door aan DRG
 • In welke stappen vindt de natuurlijke ademregelkring plaats?
  1. Hersenschors
  2. geeft signaal aan pons
  3. naar medulla
  4. naar motorneuronen
  5. naar middenrif en tussenribspieren
  6. Ademhalingsbewegingen
  7. Rekreceptoren en irritatiereceptoren geven signaal door aan medulla
 • Hoe kan je bewust je ademhaling aanpassen?
  Door middel van cortocospinale direct de motorneuron van het ademhalingssysteem aan te passen.
 • Wat meten de centrale chemoreceptoren?
  H+
 • In welke 2 zijn de perifere chemoreceptoren op te delen en hoe meten ze?
  Glomus Caroticum: Zit rond de slag ader
  Glomus aorticum: kranslagaders en aorta
  Deze meten pCO2 en H+ en pO2 in zeer lage concentraties.
 • Hoe meten de centrale chemoreceptoren H+
  1. CO2 diffundeert door de bloedhersen barriere in cerebrospinale vloeistof
  2. Co2 reageert CO2 + H20 --> H2CO3 --> H+ + HCO3-
  3. H+ wordt gemeten door receptro
  4. doorgegeven aan medulla
  5. meer ademhalen (bij meer H+)
 • Hoe werkt de signalering van het perifere chemoreceptoren?
  1. 1. Lage p02 
  2. 2 k+ gaat dicht
  3.  deporalisatie cle
  4. Ca2+ kanalen open
  5. Ca2+ influx
  6. Exocytose dopamine
  7. Binding dopamine
  8. signala naar medulla 
 • Hoe ontstaat duikersziekte/caissonziekte?
  Druk wordt per 10m 2x zo hoog
  N2 lost op in bloed
  Gaat in gewrichten en hersenen zitten(niet goed nadenken)
  snel naar boven n2 zet uit in gewrichten Pijn
 • Wat zijn de gevaren van eerst even hyperventileren en dan duiken?
  Met hyperventileren breng je de CO2 heel ver omlaag, hierdoor onstaat de kans dat je eerst je O2 prikkel krijgt ipv een CO2 prikkel.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

wat is intelligentie?
Het vermogen tot succesvol aanpassen aan gedrag aan nieuwe en onverwachte situaties in de mogeving
wat is denken?
proces dat leidt tot oplossen van nieuwe problemen via inzicht via trail en erro
Wat is cognitie
proccessen die in de hersenen plaatsvindt
wat er gebeurt er met wanting van cocaine?
dopamine van het nucleus accumbens haalt dopamine niet meer weg
Hoe werkt het beloningssyteem/mesolimbische dopamine systeem
 1. Ventraal tegmentaal 
 2. nucleus accumbens geeft dopamine af en leidt tot wanting
 3. prefrontale cortex
Hoe werkt emotioneel leren
 1. stimuli
 2. leren geheugen
 3. belong/straf in het limbisch systeem
Wat zijn 3 straffen?
 1. angst
 2. pijn
 3. alles wat verder van de homeostase afgaat
Wat zijn 5 beloningen?
 1. water
 2. voedsel 
 3. sociale reinforcer
 4. alles wat het verschil tussen streefwaarde en actuele waarde kleiner maakt
 5. paringspartner
Hoe leren zang van vogels?
 • deels onder ontwikkeld
 • imprinting door ouders
 • trail and error en zelfhoring in adulte fase
wat is imprinting?
vooral bij moeders en nestvlieders die snel kunnen weg lopen leren direct hun moeder en andersom elkaar kennen, erg belangrijk want het is in de eerste uren en relatief irreversibel.