Summary Class notes - Blok 2.3 Klinische Neurologie

141 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Blok 2.3 Klinische Neurologie

 • 1453849200 Week 1: Neuroanatomie en hersenen

 • Wat is de functie van een astrocyt?
  Steuncellen die sommige neurotransmitters verwijderen, ionconcentratie regelen en vorming van geleidende uitlopers.
 • Wat is de functie van microglia?
  Afweercellen, marcofagen van het centrale zenuwstelsel
 • Wat is de functie van oligondendrocyten?
  Ondersteunende cellen van dendriet en axon
 • Wat is de functie van ependymcellen?
  Binnenbekleding van het hersenvocht (endotheelcellen) en produceren liquor cerebrospinalis
 • Welke sulcus scheidt de frontaalkwab van de pariëtaalkwab?
  Sulcus centralis
 • Welke sulcus scheidt de occipitaalkwab van de temporaalkwab?
  Laterale sulcus
 • Waar bevindt zich het limbische systeem?
  Temporaalkwab
 • Waar ligt de thalamus?
  Diencephalon
 • Welke meninges onderscheiden we?
  Dura matar
  Arachnoïdea
  - Subarachnoïdeale ruimte
  Pia matar
 • Wat is vitale sensibiliteit en hoe wordt het getest?
  Sensibele informatie uit de buitenwereld. Wordt getest door:
  - Pijnzin
  - Temperatuurzin
  - Grove tast
 • Wat is gnostische sensibiliteit en hoe wordt het getest?
  Sensibele informatie uit de binnenwereld. Wordt getest door:
  - Bewegingszin
  - Positiezin
  - Vibratiezin
  - Fijne tast
 • Via welke banen verloopt de vitale sensibiliteit?
  Tractus spinothalamicus
 • Via welke banen verloopt de gnostische sensibiliteit?
  De achterstrengen:
  - Fasciculus gracilis
  - Fasciculus cuneatus
 • Waar kruisen de motorische banen? (Piramidebaan)
  Op de overgang van hersenstam naar ruggenmerg
 • Wanneer is er sprake van centrale uitval?
  - Reflexen zijn verhoogd, clonus
  - Abnormale buikhuidreflexen
  - Verhoogde tonus
  - Geen atrofie
  - Verminderde kracht
  - Babinski aanwezig
  - Geen fasciculaties
 • Wanneer is er sprake van perifere uitval?
  - Verlaagde reflexen
  - Verlaagde buikhuidreflexen
  - Verlaagde tonus
  - Atrofie
  - Verminderde kracht    
  - Normaal VZR
  - Fasciculaties aanwezig
 • Waar komt sensorische informatie binnen?
  Dorsale wortel
 • Waar verlaat motorische informatie het ruggenmerg?
  Ventrale wortel
 • Wat zijn veel voorkomende focale uitvalsverschijnselen als er sprake is van een bloeding in de a. cerebri media?
  - Halfzijdige zwakte of gevoelsstoornis van vooral arm en gelaat
  - Afasie
  - Dysartrie
  - Hemianopsie
 • Wat zijn veel voorkomende focale uitvalsverschijnselen als a. cerebri anterior is aangedaan?
  - Halfzijdige zwakte of gevoelsstoornis van vooral het been
  - Soms gedragsstoornis
  - Zelden dysartrie
  - Desoriëntatie of apathie
 • Wat is een veel voorkomend focaal uitvalsverschijnsel als a. cerebri posterior is aangedaan?
  Homonieme uitval van het gezichtsveld
 • Wat zijn veel voorkomende focale uitvalsverschijnselen als a. vertebralis is aangedaan?
  - Bij ischemie cerebellum: halfzijdige coördinatiestoornis
  - Dysartrie
  - Duizeligheid
 • Wat zijn veel voorkomende focale uitvalsverschijnselen als de a. basilaris is aangedaan?
  - Bij ischemie hersenstam: dubbelzien, slikstoornis, dysartrie, duizeligheid
  - Infarcten hersenstam: worden gekenmerkt door uitval van een of meer hersenzenuwen
 • Wat is kenmerkend voor een corticaal infarct?
  - Wigvormige infarcten in het stroomgebied van een of meer takken van de cerebrale of cerebellaire bloedvaten
  - Meestal veroorzaakt door trombo-embolieën uit de a. carotis of a. vertebralis, proximale aorta of het hart door atherosclerotische plaques.
 • Wat is kenmerkend voor een lacunair infarct?
  - Kleine diepe infarcten in het stroomgebied van kleine perforerende bloedvaatjes in de basale kernen, thalamus, capsula interna of hersenstam
  - Meestal veroorzaakt door lipohyalinose, zelden door trombo-emboliën
 • Wat is kenmerkend voor subcorticale infarcten?
  - Grote infarcten in de basale kernen en capsulaire regio
  - Veroorzaakt door afsluiting van de hoofdstam van het voedende vat, met sparen cortex door collateralen
 • Wat is kenmerkend voor waterscheidingsinfarcten?
  - Oppverlakkig in het grensgebied van twee grote cerebrale arteriën of subcorticaal op de grens van diepe en oppervlakkige takken van a. cerebri media
  - Meestal gevolg van sterke bloeddrukdaling
 • Wat is altijd zichtbaar op een CT-scan? Infarct of bloeding?
  Een bloeding
 • Waaruit bestaat het aanvullende onderzoek bij een infarct?
  Bloedonderzoek: glucose, hematocriet, cholesterol, nierfunctie
  ECG
 • Hoe herken je een CVA?
  - Plots optredende symptomen
  - Focaal cerebraal functieverlies
  - Duur > 24 uur
  - Oorzaak heeft een vasculaire origine
 • Waarin kan je een CVA onderverdelen?
  - Herseninfarct (80%)
  - Hersenbloeding (15%)
  - Subarachnoïdale bloeding (15%)
 • Wat is kenmerkend voor een TIA?
  - Voorbijgaand infarct
  - Symptomen < 24 uur
 • Wat zijn focale uitvalsverschijnselen?
  - Hemiparese
  - Afasie
  - Hemianopsie
  - Apraxie (moeite met uitvoeren complexe handelingen)
  - Hemisensorische uitval
  - Ataxie (verstoring evenwicht)
 • Welke verschijnselen horen NIET bij een CVA?
  - Verwardheid
  - Bewustzijnsverlies
  - Braken
 • CT of MRI bij verdenking CVA?
  MRI heeft hogere sensitiviteit voor vroege ischemische afwijkingen, maar is (minder) snel beschikbaar en lastiger in acute fase

  Een vroeg infarct is niet zichtbaar op een CT scan, maar andere oorzaken zoals een bloeding, tumor en trauma kunnen wel uitgesloten worden.
 • Waaruit bestaat acute behandeling CVA?
  Binnen 4,5 uur: intraveneuze trombolyse met rtPA. Dit is stolseloplossend.
  Is contra-indicatie bij bloeding.
  Wanneer te laat trombolyse: trombectomie. Dit kan tot 6 uur na ontstaan plaatsvinden en kan alleen als er een groot vat is afgesloten.
 • Wat zijn veel voorkomende oorzaken van CVA?
  Atherosclerose
  Small vessel disease
  Cardiale emboliebron (AF)
  Dissectie
  Vasculitis
  Stollingsstoornissen
 • Wat zijn risicofactoren voor atherosclerose?
  - Glucose (DM)
  - Roken
  - Cholesterol
  - Bloeddruk
  - Familieanamnese
  - Leeftijd
  - Geslacht (man)
 • Waaruit bestaat secundaire preventie na CVA/TIA?
  - Lifestyle management
  - Medicamenteus
  - Operatief
 • Welke medicatie wordt vaak gebruikt als secundaire behandeling CVA/TIA?
  Cholesterolverlagers
  Antihypertensiva
  (antidiabetica)
  Trombocytenaggregatieremmer   
   - Aspirine
  - Dipyridamol
  - Clopidogrel  
  Atriumfibrilleren
  - Vitamine K-antagonisten 
  - Antistolling (bloedverdunners)
  - Coumarine-derivaten: remmen synthese van stollingsfactoren 2, 7, 9 en 10
 • Wanneer wordt er operatief behandeld na CVA/TIA?
  In geval van een carotis stenose > 50-70%
 • Hoe kan een carotisstenose worden gediagnosticeerd?
  - Duplex-echografie
  - CT-angiografie
  - MR-angiografie
 • Wanneer kan een trombectomie plaatsvinden?
  Als er sprake is van een stolsel in een groot bloedvat in de hersenen en binnen 6 uur na het infarct
 • Wat is de functie van de frontaalkwab?
  Cognitieve functies
  Motorische functies
  Homunculus
  Spraak functie in dominante hemisfeer (Broca)
 • Wat is de functie van de parietaalkwab?
  Primaire sensore cortex
  Association sensory cortices
  Homunculus
 • Hoe ziet de homunculus eruit?
  Tenen en benen midden, hand en gezicht groot
 • Wat is de functie van de occipitaalkwab?
  Primaire visuele cortex
  Geassocieerde visuele cortex
 • Wat is de functie van de temporaalkwab?
  Begrijpen van taal (wernicke)
  Primaire auditore cortex
  Geassocieerde auditore cortex
  Limbisch systeem (emoties)
 • Waar bevindt de substantia nigra zich?
  In het mesencephalon
 • Wat is de functie van het cerebellum?
  Motorische functies
  - Coordinatie
  - Gang
  Cognitieve functie
  - Diepe cerebellaire nuclei
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

Wat is de functie van een astrocyt?
1
Wat is de functie van microglia?
1
Wat is de functie van oligondendrocyten?
1
Wat is de functie van ependymcellen?
1
Page 1 of 36