Summary Class notes - blok2002

Course
- blok2002
- hoi
- 2016 - 2017
- New York University
- Biomolecular Science (Engineering)
211 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - blok2002

 • 1513638000 hoi

 • Wat is ptyalin?
  een ander woord voor alpha-amylose
 • Wat doet alpha-amylose?
  hydrolyseert starch naar maltose of maltotriose
 • Hoeveel procent van de starch wordt gehydrolyseerd door alpha-amylose?
  30-40%
 • Wat is starch?
  Polymeer van glucose
 • Hoe loopt de reactie aan de rand van het epitheel in de maag?
  H+ + HCO3- > H2CO3 > CO2 + H2O
 • Welke soorten cellen zitten in de maag?
  Parietal (Hal en intrinsieke factor), chief (pepsinogen afscheiden), mucus, stam, epitheel en endocrien
 • Wat doet maagzuur?
  dood bacteriën en denatureert eiwitten
 • Wat doet mucus?
  is viskeus, bestaat uit HCO3-, zorgt voor bescherming
 • Wat is de brush border?
  Dat is in de villi waar enzymen blijven hangen. Dit wordt glycocalyx genoemd. Hier zitten veel peptidases, dissaccharidases en mucus in.
 • Welke enzymen activeert trypsine?
  Trypsinogeen, chymotrypsinogeen, proelastase, procarboxypeptidase A/B
 • Wat scheidt de pancreas uit?
  lipases, amylases, trypsine inhibitor, bicarbonaat en water
 • Wat doen galzouten?
  helpen vetzuren op te lossen voor opnamen en voorkomen vet hervorming (emulsiefactor)
 • Wat is gal?
  Gal is alkalisch en neutraliseert zuur in de dunne darm. Gal transporteert afvalproducten van de lever, zoals: cholesterol, drugs, stergids, vitaminen en bilirubine (afbraak rode bloedcellen)
 • Wat heeft de dikke darm ipv villi?
  crypts
 • wat is proteolytisch en sagrolytische?
  proteolytisch is met eiwitten, sagrolytisch is met vetten
 • Wat zijn pro-biotics?
  niet-verteerbare koolhydraten die, na fermentatie, de darmgezondheid kunnen verbeteren.
 • Naar wat wordt starch omgezet en hoe verloopt het verder?
  Naar maltose, sucrose of lactose. Maltose door maltose naar 2x glucose. Sucrose door sucrase naar 1 glucose en 1 fructose. Lactose door lactase naar 1 glucose en 1 galactose.
 • Wat is iso-maltase?
  tri-maltose
 • Door welk kanaal wordt fructose opgenomen in de darmen?
  GLUT 5
 • Door welk kanaal wordt glucose/galactose opgenomen in de darmen?
  SGLT1-natrium afhankelijke glucose transporter
 • galzuren en fosfolipiden (lecithine) doen?
  verlagen de oppervlakte spanning
 • Wat is colipase?
  Lipjes breekt vetten af tot monoglyceriden en 2 vetzuren maar kan niet door de galzouten heen. Colipase is een co-factor die uitgescheiden wordt door de pancreas. Het verplaatst galzouten zodat lipase naar binnen kan.
 • Hoe worden fosfolipiden verteerd?
  pancreas fosfolipase
 • Hoe wordt cholesterol getransporteerd?
  met energie afhankelijke membraan transporteren (NPC-1L1)
 • Wat zijn chylomicrons?
  triglyceriden met cholesterol
 • wat worden micellen?
  vetzuren, galzouten, mono- en diglyceriden, fosfolipiden en cholesterol
 • Welke twee peptidases breken eiwitten af?
  endopeptidase, vallen peptidebindingen aan in de interoir van het aminozuurketen en breken grote peptiden in kleinere. Exopeptidase, breken peptiden af door het laatste aminozuur er telkens af te halen (aminopeptidase (amizoterminale einde) en carboxypeptidase (carboxyterminale einde).
 • Hoe worden aminozuren geabsorbeerd?
  vrije aminozuren met Na+-afhankelijke co-transport porteins. sommige aminozuren met H+-afhankelijke eiwitten. Di + triglyceriden met oligopeptide transporten (PePT1) die een H+-afhankelijk co-transporter gebruikt.
 • Hoe wordt B12 opgenomen?
  bevat cobalt en kan daarom alleen met een transporten in het kleum geabsorbeerd worden. Kan alleen opgenomen worden met een intrinsieke factor (vanuit parietal cellen)
 • wat is lactose-intolerantie?
  als je een verminderde activiteit van lactase hebt, dan wordt het door bacteriën in de darmen afgebroken en ontstaat CO2 en H2.
 • Wat is dehydratie?
  Er zijn drie vormen van dehydratie: isotoon/hypotoon/hypertoon. Je hebt dan teveel vocht verloren. Door ORS kan je uitdroging voorkomen.
 • Welke cellen zitten in de lever?
  hepatocyten
 • Wat is homeostase?
  Homeostase is de eigenschap van een levende open structuur, om het interne milieu te reguleren (balans). Een constante conditie, door middelen van meerdere dynamische evenwicht veranderingen/aanpassingen (honger & verzadigingssignalen van de darm, adipose signalen van de pancreas en adipose weefsel, intergratie in de hersenen).
 • Wat voor neuronen zijn AgRP/NPY?
  orexigene neuronen (anabool)
 • Geef de volledige namen van AgRP/NPY?
  Agouti-related peptide en Neuropeptide Y
 • Wat zijn POMC/CART voor neuronen?
  anorexigene neuronen
 • Geef de volledige namen van POMC/CART?
  Pro-opiomelanocortine en cocaine en amphetamine regulated transcript
 • Waarom is vetopslag moeilijk te reguleren voor de hersenen?
  De vetopslag kan op veel verschillende plaatsen worden opgeslagen (lever/skeletspieren). Vetcellen hebben geen sensorische neuronen en kunnen alleen met de hersenen communiceren door hormonen waarvoor de hersenen receptoren hebben.
 • Wanneer is het een adipose signaal?
  - het moet circuleren gelijk aan de hoeveelheid opgeslagen vet
  - het moet een interactie aangaan met de hersenen direct door de bloed-hersen-barriere 
  - Veranderingen in het level van activiteit zou voorspellende veranderingen in energie balans geven door de voedselinname en energie expenditure te beïnvloeden
 • Waar zorgt NPY voor?
  - stimuleert voedselinname
  - verminderd energie expenditure
  - veroorzaakt lipogenische enzymen in de level en vetweefsel
  - leidt tot obesitas onder continue stimulatie
 • Waar zorgt POMC voor?
  - melanocortine promoten negatieve energie balans en zijn verbonden aan de POMC precursor
 • Wat activeert POMC?
  - ACTH --> alfa-MSH (melanine synthese, immuunrespons en voedselinname daalt)
  - gamma-lipotropine
  - beta-endorphine
  - fragmenten
 • Waar speelt serotonine een rol in?
  - hedonische systeem
  - regulatie van lichaamstemperatuur
  - slaap, humeur, honger en pijn
  - problemen met serotonine kunnen obsessieve compulsieve disorder, angst disorder en depressie veroorzaken
 • Wat voor effect hebben gastrointestinale peptiden?
  - vrijgelaten van de entree-endocriene cellen van de darm
  - PYY, GLP-1, CCK

  - hebben invloed op honger en verzadiging
  - verhogen voor voedsel en verlagen na voedsel
 • Wat is ghreline en wat doen het?
  - vrijgelaten van de maag
  - cardiovasculair, gastro-intestinal en immuun functie, leren en onthouden en slapen
  - stimuleert voedselinname
 • Wat is PYY?
  - polypeptide YY
  - verzadigingshormoon
  - vrijgelaten van de colon en rectum
  - vrijgelaten na voedselinname
  - vertraagd gastric lening en darm mobiliteit
  - blokkeert NPY neuronen, inhibieert GABA vrijlating en stimuleert POMC
 • Wat is GLP-1?
  - glucagon-like-peptide 1
  - vrijgelaten van de dunne darm op nutriënten

  - verzadigingshormoon
  - stimuleert insuline vrijlating en is daarvoor ook geschikt voor type 2 diabetes
  - inhaleert gastric leging en communiceert door mechanische afferente met de hersenstam
 • Wat neemt bij inspanning toe bij homeostase?
  GLP-1, PYY en CCK
 • Wat is het verschil tussen liking en wanten?
  Liking is de voorkeur voor eten, direct gekoppeld aan de smaak en het fijne van de smaak van het eten. Dit wordt gestimuleerd door opiaten en vindt plaats in de thalamus, visuele cortex en de nucleus caudatus. Waiting is de motivatie om bepaald voedsel te eten, wat gerelateerd is aan de beloning die het eten geeft. Dit wordt gestimuleerd door dopamine en vindt plaats in de thalamus, visuele cortex en nucleus caudatus.
 • Waar vindt warmte regulatie plaats?
  - huid (vooral kou receptoren)
  - lichaam (vasculair, spiere, gastrointestinal tract)
  - hypothalamus:
  - warmte: anterior
  - kou: posterior
  - verwerking: posterior hypothalamic nucleus/ anterior hypothalamic nucleus
  - sensorisch: preoptic area 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat trekt de luchtpijp op en wat houdt de hyoid op zijn plek?
supra hyoid en infra hyoid
Wat is de serosa?
mesotherium = peritoneum visceraal
Wat zijn de bloedvaten van boven naar beneden?
- truncus coeliacus (a. hepatica communis, a. gastrica sinistra, a. lienalis)
- a. mesenterica superior
- a. renalis
- a. ovarica/testicularis
- a. mesenterica inferior
Wat is de grote ader van de lever?
v. portae
Wat zijn de 4 lobus van de lever?
- lobus dexter (zelf rechts)
- lobus sinistra (zelf links)
- lobus quadratura
- lobus caudatus
Wat is de haper?
de lever
Wat is het intestinum crassum?
dikke darm
Wat is het mesocolon transferium?
mesenterium vd dikke darm
slikken spieren?
- musculi styloglossus
- mylohyoid
- geniohyoid
- palato glosshs
Wat is het omentaal foramen?
verbindt greater met lesser