Summary Class notes - Business 5

Course
- Business 5
- De Waal
- 2019 - 2020
- De Haagse Hogeschool (De Haagse Hogeschool, Den Haag)
- Facility Management
117 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Business 5

 • 1572476400 Herhalingsopgaven

 • Hoe heet de manier van doorberekenen van indirecte kosten
  Primitieve of enkelvoudige opslagmethode
 • Rentekosten berekenen over het totaal gemiddeld geïnvesteerd vermogen
  (A+R)/2 x rente %
 • Kosten van DPM
  Afschrijvingskosten
  Rentekosten
  Complementaire kosten
  Dit allemaal bij elkaar optellen van kosten van duurzaam productiemiddel word gevraagd
 • Kostprijs berekenen
  C/N+V/W
  wanneer het normaal aantal klanten per dag word gegeven moet je eerst x365 doen ander is het niet gelijk om te delen door de constante kosten
 • Break even punt
  C / (P-V)
  Bij P de verkoopprijs aanhouden en niet de kostprijs
 • Veiligheidsmarge berekening
  (werkelijk - BEA of BEO) / werkelijke afzet of omzet x 100%
 • Verkoopresultaat
  Verwachte afzet x (verkoopprijs - integrale kostprijs)
 • Bezettingsresultaat
  (W - N) x C/N
  Erbij schrijven of het antwoord positief of negatief is
 • Bedrijfsresultaat berekenen manier 1
  Verkoopprijs per stuk x werkelijk aantal verkocht = omzet
  - integrale kostprijs per stuk x verwacht (werkelijk) aantal verkocht = kostprijs van de omzet
  omzet - kostprijs van de omzet = verkoopresultaat
  Bezettingsresultaat berekenen = (W-N) x C/N
  Verkoopresultaat + bezettingsresultaat = bedrijfsresultaat manier 
  wanneer het bezettingsresultaat NEGATIEF is dan DOE JE HET - VERKOOPRESULTAAT
 • Bedrijfsresultaat berekenen manier 2
  Omzet
  Variabele kosten = aantal x variabele kosten
  Dekkingsbijdrage = omzet - variabele kosten
  - constante kosten
  = bedrijfsresultaat 
 • Break even omzet
  C / (verkoopprijs per stuk - variabele kosten per stuk) =aantal
  aantal x verkoopprijs = break even omzet
 • Break even afzet
  C/ (verkoopprijs per stuk - variabele kostprijs per stuk)
 • Wat word er bedoeld met de dekkingsbijdrage
  Omzet min de variabele kosten = dekkingsbijdrage dit moet voldoende zijn om de constante kosten te dekken
 • 1573858800 Kostenplaatsenmethode

 • Invullen kostenplaatsenmethode
  Een - zetten bij het doorbelasten van de desbetreffende afdeling
  alleen bij de hoofdkostenplaatsen helemaal onderaan het totaal + invullen
 • Machine uurtarief berekenen van een hoofdkostenplaats (bijvoorbeeld fabricage)
  Het antwoord helemaal onderaan de hoofdkostenplaats/aantal machine uren in het jaar
 • Percentage berekenen van de verkoopprijs van een hoofdkostenplaats
  Het bedrag van de hoofdkostenplaats/omzet x 100%
 • Kostprijs berekenen producten
  1. Alle directe kosten van het product bij elkaar optellen= antwoord 1
  2. het aantal minuten / 60 x 100 = antwoord 2
  3. Het bedrag van het product x het percentage van de verkoopprijs van de hoofdkostenplaats
 • Tarieven voor hoofdkostenplaatsen berekenen
  • Tarief machine uren Bedrag onderaan bij hoofdkostenplaats bij aantal machine uren is dat aantal bij productie/gemiddeld aantal machine uren
  • Tarief verkoopkosten = bedrag onderaan bij verkoop/omzet x 100%
 • Berekenen bij 40 min
  40 min is 2/3 uur x bedrag van tarief machine in een uur
 • Indien de nettowinst op 15% van de omzet wordt gesteld bereken dan de verkoopprijs van genoemd onderdeel
  100% is de verkoopprijs 
  100 - 15% = 75
  120 was de prijs / 75 x 100 = 160
 • Variabele kosten per maand berekenen
  Moet je het aantal uren nemen x het bedrag
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.