Summary Class notes - Business for creatives

Course
- Business for creatives
- Mark
- 2019 - 2020
- Saxion (Saxion Enschede, Enschede)
- Media, Informatie en Communicatie
149 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Business for creatives

 • 1570485600 (1) Waarde

 • Wat is de regel van geld?
  Geld is hetgeen mensen accepteren in ruil voor goederen en diensten
 • Guilt & Debt, Morel & Financiële schuld. Wat houden ze in?
  Morele: schuldig voelen. Financiële: echt geld.
 • Je kan geld verdienen door:
  Arbeid. Personeel in dienst nemen. Iets ontwikkelen.
 • (Business model Canvas) Wat is de waardepropositie?
  Geeft antwoord op de vraag waarom de klant voor kiest ipv de concurrent.
 • Noem een aantal business model stromen
  Unbundling, Lon tail, Multi sides platforms, Free en Open business models.
 • Wat houdt de business model stroom "Long tail" in?
  Je biedt alles aan, aan zo'n groot mogelijke doelgroep. Dan is er altijd wel iemand in dat specialisme interesse heeft.
 • Wat houdt de business model stroom "Open businessmodel" in?
  Gaat over bedrijven, zij hebben zelf geen eigendom, ze faciliteren alleen maar. Bijv. FB creëert zelf niet de content.
 • 1570658400 (2) Structuur

 • Benoem de 3 begrippen waar het over gaat.
  Organisatie. Bedrijf. Onderneming.
 • Wat is bedrijfskunde en bedrijfseconomie?
  Bedrijfskunde: uitgebreid, verschillende beroepen. Bedrijfseconomie: de cijfertjes.
 • Betekenis organisatie
  Menselijke samenwerking met blijvend doel (samenwerkingsverbanden). Geen winstoogmerk
 • Wat zijn statuten?
  Bepalingen en grondregels van een organisatie die vastgelegd worden bij de notaris.
 • Wat is een bedrijf zonder winst? En wat is een bedrijf met winst?
  Zonder winst: bedrijf. Met winst: onderneming
 • Wat is het doel van een onderneming?
  Onderneming wil winst maken.
 • Wat is bedrijfskunde multidisciplinaire vorm?
  Verschillende vakgebieden omvattend, het bevat alle pijlers.
 • Bedrijfskunde interdisciplinaire vorm
  Verschillende vakgebieden verbinden, met elkaar in contact brengen. Valt tussen de pijlers.
 • Iedere organisatie heeft STO, wat houdt dit in?
  Strategisch, Tactisch, Operationeel.
 • Als je kijkt naar de piramide, wat is dan de volgorde?
  Top-managment (confrontatie & strategie), Midden-managent (marketingmix), Operationeel-management (activiteitenplan)
 • Iedere onderneming heeft op strategisch niveau een...
  Ondernemingsdoel
 • Wat is bedrijfscontinuïteit?
  Succesvol voortzetten van je bedrijfsactiviteiten
 • Waarvoor heb je structuur nodig?
  Dit heb je nodig om een bedrijfsdoel te bereiken
 • Structuur moet o.a passen bij: (SOOAP)
  Strategie, Omgeving, Omvang, Activiteiten, Personeel
 • Welke begrippen horen bij structuur?
  Span of control, Depth of control, Scope of control
 • Wat houdt span of control in?
  Geeft aan hoeveel ondergeschikten een manager moet leidinggeven
 • Wat houdt depth of control in?
  Alle medewerkers aan wie je direct leiding geeft, of de lagen daaronder indirect leiding geeft.
 • Wat houdt de informele organisatie in?
  De sociale structuur van werknemers, die het werk en de gedragscodes met elkaar afstemmen.
 • Wat houdt de formele organisatie in?
  Het geheel van de officieel vastgestelde procedures en gezagsverhoudingen
 • Wat is een ander woord voor coördinatie?
  Afstemming.
 • Wat heeft Mintzberg onderzocht?
  Hoe werken organisaties? In iedere organisatie een coördinatiemechanisme.
 • Wat is volgens Mintberg een coördinatiemechanisme?
  De manier waarop je in een bedrijf de taakuitvoering van de medewerkers op elkaar afstemt.
 • Volgens Mintberg is er altijd een dominant organisatiedeel, wat houdt dit in?
  In elk van de organisatiemodellen, is 1 van de organisatiedelen het belangrijkst (dominant).
 • Wat zegt Mintzberg over het primaire coördinatiemechanisme?
  In elk van de organisatiemodellen, is 1 coördinatiemechanisme primair (het belangrijkst)
 • Wanneer spreek je van een juiste configuratie volgens Mintzberg?
  "Structuur & Coördinatiemechanisme" moeten op de juiste manier samengesteld en op elkaar afgestemd zijn.
 • Wat is een innovatieve organisatie?
  Creatieve, op innovatief gericht.
 • Wat is Agile?
  Niet op 1 specifieke methode, maar verzameling hiervan
 • Wat is Scrum?
  Zellfsturend en betrekt ieder teamlid bij een project, eveneens, de klant gebruiker en opdrachtgever.
 • Wat zijn organisaties die goederen/diensten voortbrengen?
  Dit zijn bedrijven.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.