Summary Class notes - business gedreven ink

Course
- business gedreven ink
- Galle
- 2019 - 2020
- Hogeschool Rotterdam
- Bedrijfskunde MER
194 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - business gedreven ink

 • 1577055600 Nieuwe lessen

 • Inkoopleiderschap bouwstenen (strategisch)
  1. Essentie van de CPO
  2. Samenwerking met de business
  3. De eerste 100 dagen
  4. Kenmerken van de leiderschap
  5. Veranderen , verbeteren, vernieuwen
 • Leadership, talent en intelligente (betekenis)
  Vormen de ingrediënten die een organisatie nodig heeft om inkoop een volwaardige rol te geven in de business processen van de organisatie
 • Inkoopagenda op executive niveau
  • Review van de CPO en zijn opdracht 
  • financiële business impact 
  • relatie inkoopstrategie en business model
  • besturing en samenwerking kernleveranciers 
 • Financiële impact (lage prijzen)
  • Financieringskosten 
  • kapitaalbeslag
  • belastingdruk 
  • subsidies 
 • Business impact (Goede producten)
  • Verspilling 
  • inspanning 
  • complexiteit 
  • flexibiliteit 
 • Besturing en samenwerking kernleveranciers
  Contractmanagement is voor meer grip

  leveranciersmanagement is voor meer groei
 • Leveranciers hebben
  1. Business impact 
  2. financiële impact 
 • Verbeteren, veranderen, vernieuwen (4 generaties van evalueren)
  1. Meten 
  2. beschrijven
  3. beoordelen
  4. onderhandelen 
 • Talentmanagement Bouwstenen
  1. HR-strategie 
  2. competitie 
  3. aantrekken van talent 
  4. opleiding en ontwikkeling 
  5. behouden van talenten
 • Competities
  Zaakgericht
  • pakketkennis
  • onderhandelingservaring
  • zakelijk

  Mensgericht
  • samenwerkingsgericht 
  • marktkennis
  • inlevingsvermogen
 • Inkoopintellegence (bouwstenen)
  1. Planning en control - Inkoopplanning 
  2. Marktkennis 
  3. vakkennis
  4. contextuele kennis 
  5. kennismanagement 
 • Het businessmodel en uitbesteden
  Inkoop als pijler van het businessmodel
 • Factoren die het resultaat van uitbesteden bepalen
  Resultaat van de uitbesteding 
  =
  uit te besteden activiteiten 
  x
  motief voor uitbesteden 
  x
  wijze van uitbesteden 

  keuze van de leverancier
 • Businessgedreven inkoopmarkt
  • Controlling capabilities - (regie over de keten)
  • Distinctivecapabilities (onderscheidende kerntaak)
  • Kritische taken (impact op eigen organisatie)
  • Imperfecte inkoopmarkt (belemmerde marktwerking)
  • Corporate values (normen en waarden)
 • Strategic alignment (bouwstenen)
  1. Synchronisatie
  2. proces strategie uitlijning 
  3. waarde creatie 
  4. financiële impact 
  5. business impact 
 • Strategic alignment betekenis

  Directe en expliciete koppeling tussen inkoopstrategie en strategische doelstellingen van de organisatie
 • Proces strategische uitlijning (b2) (strategisch alignement)
  • Inventarisatie doelstellingen
  • bijdrage inkoopmarkt
  • inkoopstrategie
 • Businessdoelstellingen te bereiken door?
  Inkoop te bedrijven
 • Stramien inkoopplan (b2)
  1. Achterhaal de business doelstelling 
  2. wat zit de realisatie in de weg?
  3. is er een oorzaak?
  4. welke oplossingen
  5. welke te ondernemen activiteiten 
 • Waarde creatie B3

  • Operationeel excellence 
  • corporate values 
 • Strategic alignment
  1. Speelruimte van inkoop
  2. scope van inkoop
  3. structureren van inkoop
  4. operatingmodel van inkoop
  5. inkoopgovernance 
 • Speelruimte van inkoop factoren B1 (strategic alignment)
  • Bestuur
  • resultaten uit het verleden
  • druk
  • identiteit
 • Scope B2 (strategic alignment)
  Belangrijke overwegingen zijn
  • beschikbare inkoopcapaciteit
  • niet groter dan speelruimte
  • indirect/direct inkopen 
 • Structureren van de inkoop B3 (strategic alignment)
  Belangrijke overwegingen zijn:
  • inkoopvolwassenheid
  • structuur inkoopmarkt
  • speelruimte
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen 3P's
  Rekening houden met het effect van onze organisatie op het milieu en de mensen binnen en buiten de organisatie

  1. people
  2. planet
  3. profit  
 • Voordelen MVO
  • Meer aandacht voor mens en milieu en positieve werksfeer
  • levert meer winst op door bezuinigingen
  • betere reputatie en imago 
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen
  • Visie op duurzame bedrijfsvoering 
  • houdt rekening met stakeholders
 • Wat beteken mvo voor de inkoper?
  • Waarde creatie
  • risicoreductie 
  • duurzaamheid 
 • Circulaire inkoop
  De essentie van circulair inkopen is dat de inkoper borgt dat de producent (of een andere verwerkende partij) de producten of materialen aan het einde van de levensduur of de gebruiksfase, weer (optimaal) in een nieuwe cyclus kan inzetten.
 • Vormen van circulaire inkoop
  Lineaire economie 
  Grondstof- productie-gebruik- restaval 

  keteneconomie   
  restafval kan opnieuw gebruikt worden  

  Circulaire economie 
  duurzame productie- duurzaam gebruik- recycling
 • Strategische voordelen van circulair inkoop
  1. Toekomstbestendiger 
  2. opdrachtgevers vragen op circulaire oplossingen 
  3. stimuleren circulaire economie 
 • Maatschappelijke voordelen van circulaire economie
  1. Minimaliseren giftige afvalstoffen 
  2. verminderen van materiaalaanvraag 
  3. reductie afval 
 • Financiële voordelen
  1. Minder noodzaak tot investeren
  2. langere levensduur op lange termijn 
  3. prikkelt om een product te ontwerpen dat een langere levensduur heeft
 • Kosten circulaire inkoop
  • Total cost use 
  • total cost ownership 


  Men rekent dan met de performance en de impact van het product of dienst gedurende de levensduur.  
 • Inkoop accountmanagement
  Bedrijf 
  volwassenheid inkoop
  samenwerking 

  Inkoop     
  profiel 
  gedrag

  Markt 
  overeenkomsten
  costumer of choice
 • Inkoopteam
  Relatie intern - hartziel team 
  we doen alles voor de klant 

  Relatie extern - harmonie 
  Meer gezelligheid 

  Taak intern - doe maar gwn team
  Eerst taak dan relatie 

  Taak extern - cowboy    
  Privé laat je thuis
 • Doel inkoopaccountmanagement
  • Totale grip krijgen op de totale uitgaven van de organisatie
  • goede verbinding met de organisatie 
 • Model inkoopaccountmanagement
  Meer toegevoegde waarde richting interne klanten en beheersing uitgaven richting leveranciers
 • 4 niveaus van inkoopaccountmanagement
  1. Analyseren 
  2. realiseren 
  3. integreren 
  4. strategie en cultuur 
 • 5 Dimensies van het inkoopaccountmanagement
  1. oplossingen 
  2. mensen 
  3. meten 
  4. management
  5. strategieën 

  Causaal verband tussen de dimensies; ook voor de groei in niveaus -> eerste op alle dimensies niveaus één, daarna verder
 • Waarde van inkoop accountmanagement
  • Klanten tevredenheid 
  • inzicht interne processen
  • markt verbetering 
  • resultaten voor inkoop
 • Samenwerkingsdriehoek bij projecten
         Management 
  inkoper   projectleider
 • Best value procurement betekenis
  Is een inkoopmethodiek waarbij de inschrijvingen worden gewaardeerd volgens het principe dat de meeste waarde moet worden verkregen voor de laagste prijs
 • Best value uitgangspunt
  • Marktpartij is expert (bestaansrecht ontlenen)
  • selecteren op expertise 
  • marktpartijen concurreren op expertise 
 • Samenwerken bij best value
  • Waarde staat centraal het niet het contract 
  • opdrachtgever laat opdracht nemer expertrol uitvoeren
  • gaat niet om vertrouwen maar om aantoonbare prestatie 
 • Categorie management
  • Gericht op toevoegen van waarde 
  • steun en sturing van topmanagement 
  • sterk geïntegreerd met de business 
 • Essentie van categoriemanagement
  • Tactieken per inkoop pakket die realisatie sturen 
 • Bouwstenen categoriemanagement
  • Inrichten 
  • segmentatie van de leveranciers 
  • demand management 
  • risicomanagement 
  • categorisatie 
 • Inrichten B1 (categoriemanagement)
  Categorie map
  categorie manager
  categorie team
  categorie plan
 • Categorie manager / team
  Manager
  verantwoordelijk voor uitgaven in categorie  

  team
  relevante competities voor de categorie
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wanneer SRM en wanneer niet
Niet
 • wanneer er vechtrelaties zijn 
 • inkoopdoelen niet vereen komen met de business 


Wel
 • beide partijen de relatie willen versteken 
 • verleiden van de leverancier 
Betekenis SRM
Activiteiten en processen gericht op het managen van interacties met kernleveranciers 

uitgangspunten
 • verbeteren van businessdoel
 • verbeteren strategische doelen   
Supplier relationship management bouwstenen
 1. Betekenis doel
 2. business cases 
 3. inhoud en vorm geven 
 4. performance management 
 5. ketenmanagement 
Risicomanagement 4 categorieën
Product intern
 • impact 
 • schaarste
 • technologie


product extern 
 • mens 
 • milieu
 • dier


organisatie intern
 • continuïteit 
 • afhankelijkheid 
 • gedrag


organisatie extern 
 • juridisch 
 • financieel 
Risicomanagement B4 (SM)
Productrisico - hangt samen met de productie
intern = gebruik van goederen en diensten
extern = kijken meer naar de productie van goederen

Organisatierisico - de manier hoe inkoop tot stand is gekomen en met wie je zaken doet
intern = juridisch en financieel 
extern = betrouwbaarheid en continuïteit
Demand management B3
Wat kan inkoop doen om de vraag naar producten en diensten uit de organisatie te optimaliseren 

het doel is afnamen van de producten zo goed mogelijk voorspellen
Segmentaties van de leveranciers B2 (CM)
Inkoopportfolio 
in kaart brengen van de leveranciers 

Accountmanagement 
hoe kijkt de leverancier naar zijn klanten
Categorie manager / team
Manager
verantwoordelijk voor de uitgaven

Team
competenties voor de categorie
Inrichten B1 (CM)
Categorie map
Categorie manager 
Categorie team
Categorie plan
Bouwstenen categorie management
 1. Inrichten
 2. segmentatie van de leveranciers 
 3. demand management 
 4. risicomanagement 
 5. categorisatie