Summary Class notes - Cambridge Engels

Course
- Cambridge Engels
- Stan Nizet
- 2018 - 2019
- Eckartcollege (Eindhoven)
526 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Cambridge Engels

 • 1535752800 EVU 1; Study and Academic Work; A


 • Heel hard leren, drillen
  Study in a very concentrated way for a short time

  To cram

 • Genie
  An exeptionally clever person
  Genius

 • Het teruglezen van oude stukken uit eerdere jaren
  Do some revision
 • Herzien en vervolgens verbeteren
  Revise

 • Oude overhoringen
  Exam Papers from previous years
  Past papers
 • Uit het hoofd geleerd
  Memorised
 • Uit je hoofd leren, stampen
  To learn off by heart

 • Leren door enkel te herhalen
  Learning purely by repetition
  Rote-learning
 • Ezelsbruggetjes
  Mnemonics
 • De maximale tijd benutten om te studeren
  Bury yourself in the books
 • Op een heel gefocuste manier
  Intensively
 • Het heel goed kennen
  Know the subject inside out
 • 1538344800 EVU 1; Study and Academic Work; B

 • 50-100 woorden, vaak voor school
  Compostition
 • Langer dan een composition, serieuzer, honderden of duizenden woorden
  Essay
 • Een lange essay, meestal deel van een lessenreeks, meestal een paar duizend woorden
  Assignment
 • Ongeveer hetzelfde als een assignment, maar de student mag zijn eigen onderwerp kiezen
  Project
 • Een verzameling van verschillende stukken werk
  Portfolio
 • Een lang, op onderzoek gebaseerd werk, 10.000-15.000 woorden voor een diploma
  Dissertation
 • Een heel lang, eigen op onderzoek gebaseerd werk, 80.000-100.000 woorden voor een hogere titel (PhD)
  Thesis

 • Mindmap
  Diagram that lays out ideas for a topic and how they are connected to one another
  Mind map
 • Kladversie
  First draft
 • Opschrijven
  Writing up
 • Plagiaat
  Plagiarism

 • Bronnen lijst
  Plagiarism form
 • Erkennen (dat iemand anders het heeft geschreven)
  Acknowledge
 • Datum voor welke je uiterlijk mag inleveren
  Deadline
 • Inleveren (Formeel)
  Hand in / Submitted
 • Geëvalueerd en beoordeeld
  Assessed
 • Comentaar van de leraar
  Feedback
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Prepare by collecting information from several sources
Put together the report
Feel relaxed and happy
Settle in
Start doing something with great energy
Throw yourself into
Cancelled
Called off
Stopped employing
Lay off staff
Improve knowledge of something already learnt but partly forgotten
Brush up on
Continued in a determeined way (on)
Pressed on
Encouraging (on)
Urging on
Talking at length (on)
Going on
Become popular (on)
Catch on