Summary Class notes - Cariologie en harde tandweefsels

Course
- Cariologie en harde tandweefsels
- M.D. Lagerweij
- 2015 - 2016
- Vrije Universiteit Amsterdam
- Tandheelkunde
463 Flashcards & Notes
14 Students
  • This summary

  • +380.000 other summaries

  • A unique study tool

  • A rehearsal system for this summary

  • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Be the first one to add content
Discover the Study Smart Package

Latest added flashcards

Wat is cariësincidentie?
De hoeveelheid nieuwe gevallen die er per tijdseenheid bijkomen.
Wat is cariësprevalentie?
Het percentage van de bevolking dat aangedaan is
Wat houdt de SIC in?
De SIC is de severity index of cariës. Dit getal beschrijft de gebitstoestand van de slechtste 30%.
Wat houdt de verzorgingsgraad in en hoe kan deze worden berekend?
De verzorgingsgraad is het aantal tanden dat gevuld is, ten opzichte van het aantal tanden dat gevuld had moeten worden.

Dit getal wordt berekend door: {F:(D+F)}x100%.
Wat houdt het DMF-S (dmf-s) getal in?
Het aantal aangetaste, missende of gevulde vlakken ten gevolge van cariës, aangegeven per aantal vlakken.
Wat houdt het DMF-T (dmf-t) getal in?
Het aantal aangetaste, missende of gevulde elementen ten gevolge van cariës, aangegeven per aantal elementen. In hoofdletters betreft dit het blijvende gebit en in kleine letters gaat het om het melkgebit.
Wat is analytische epidemiologie?
Het trachten factoren en mechanismen te ontdekken, die een relatie hebben met de verspreiding en toe- en afname van ziekten of afwijkingen.
Wat is descriptieve epidemiologie?
Verzamelen van gegevens en verslag doen over de verspreiding en verdeling van ziekte of situatie in populaties
Wat is een syndemie?
Als twee endemiëen in een 
Wat is een epidemie?
De verspreiding van ziekten onder het volk