Summary Class notes - Casemanagement

Course
- Casemanagement
- -
- 2019 - 2020
- Fontys Hogescholen (Fontys Hogescholen Eindhoven, Eindhoven)
- Human Resource Management
125 Flashcards & Notes
0 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - Casemanagement

 • 1572562800 Hoorcollege 1

 • Waarom heeft werk een dubbel moraal?
  1. Voorwaarde voor geluk
  2. je kan er ziek van worden
 • Wat houdt het begrip verzuim in?
  Afwezigheid van het werk met als gevolg van ziekte
 • Op hoeveel % ligt het gemiddelde ziekteverzuim in Nederland?
  4% hoger dan de rest van Europa (3%)
 • Wat zijn de 5 kosten van ziekteverzuim?
  1. Loonkosten
  2. vervangingskosten
  3. interventiekosten
  4. arbokosten
  5. uitstroomkosten
 • Wat kost ziekteverzuim gemiddeld in % en euro's
  Tussen 150%- 200% van het brutosalaris en is 250 incl. Extra kosten
 • Welke soorten verzuim zijn er?
  Zwart, grijs, wit en roze
 • Welke 2 verzuim soorten kunnen worden gezien als vermijdbaar verzuim?
  Grijs en zwart
 • Wat is zwart, grijs, wit en roze verzuim?
  • Zwart: niet ziek (dagje weg)
  • Grijs: wel ziek maar niet aantoonbaar (hoofdpijn)
  • Wit: echt ziek en aantoonbaar (hernia)
  • Roze: aanwezig maar voert niks uit
 • Welke soorten verzuim zijn er op basis van tijd?
  1. Langdurig verzuim
  2. kortdurend verzuim
  3. (kort) frequent verzuim
 • Wat houdt langdurig verzuim in?
  • 8 of meer weken ziek --> WVP treedt in werking
 • Wat houdt kortdurend verzuim in?
  1 of meerdere dagen ziek vanwege griep, nek klachten
 • Wat houdt (kort) frequent verzuim in?
  3 x of meer binnen 12 maanden afmelden op werk vanwege ziekte --> geen juridisch kader maar frequent verzuimgesprek voeren
 • Bij welk verzuim is het voornamelijk van belang om de oorzaak te achterhalen?
  Bij (kort) frequent verzuim, vaak voorspeller van langdurig verzuim
 • Wat kunnen oorzaken zijn van kort en frequent verzuim?
  1. Demografische factoren: leeftijd, geslacht.
  2. cultuur: mentaliteit, sociale omgeving
  3. verzuimbeleid: een verzuimbeleid dat werkt
  4. kwaliteit van arbeid: 4A's
 • Wat zijn de 4A's
  1. Arbeidsinhoud
  2. Arbeidsomstandigheden
  3. Arbeidsvoorwaarden
  4. Arbeidsverhoudingen
 • Wat is het doel van de WVP (wet verbetering poortwachter)
  Wg & wn samen met de arbodienst/ gecertificeerde arboarts inspannen om wn weer aan het werk te krijgen
 • Waar moet een verzuimbeleid aan voldoen?
  • Wetten en regels
  • richten op preventie, snelle re-integratie en regie over eigen verzuim
  • belangrijk aspect = verzuimprotocol+ lg
 • Welke 3/4 soorten ziekteverzuimbeleid zijn er?
  1. Preventief 
  2. drempelverhogend
  3. curatief
  4. integraal
 • Wat is een casemanager?
  Helpt bij het in kaart brengen van 'het probleem' en coördineert ondersteuning vanuit diverse betrokkenen
 • Wat is demedicaliseren?
  Niet als eerst een arts over verzuimcasus, maar eerst oplossing buiten medisch circuit --> manager belangrijkste persoon
 • Waar is de directe lg verantwoordelijk voor binnen ziekteverzuim?
  Uitvoering verzuim en re-integratiebeleid en voert daarin regie
 • wat houdt een preventief beleid in?
  • Verbeteren belasting en belastbaarheid
  • taakverschuiving; RI&E en PMO
  • open spreekuren bedrijfsarts
  • leidinggevende trainen in verzuimgesprekken voeren
 • Wat houdt drempelverhogend beleid in?
  Alle maatregelen die worden getroffen om onnodige ziekmeldingen te voorkomen
 • Op welke 2 manieren kan je de verzuimdrempel optimaliseren bij 'drempelverhogend beleid'?
  1. Repressief: de verzuimgelegenheid verkleinen
  2. positief: verzuimbehoefte verminderen
 • Wat houdt curatief beleid in ?
  Verzuimgevallen zo kort mogelijk laten duren; verlagen van de hervattingsdrempel --> aandacht; contact met zieke en tijden aanpassen
 • Wat houdt integraal beleid in?
  Preventief beleid, drempelverhogend beleid en curatief beleid samen --> effectief op alle 3 richten
 • Welke 3 modellen m.b.t. Ziekteverzuim heb je?
  1. Medisch model
  2. belasting en belastbaarheidsmodel
  3. gedragsmodel
 • Wat houdt het gedragsmodel in?
  • Keuzeproces
  • sociale omgeving, motivatie
  • beheersen door: beïnvloeding van de verzuimkeuze
  • rol: management (direct leidinggevende)
 • Wat betekent het begrip 'Post vacational motivational deficit (PVMD)' binnen demedicaliseren?
  Het ervaren van een gebrek aan motivatie om werk te hervatten na een vakantieperiode
 • Wat is de centrale rol van de lg binnen het gedragsmodel?
  oog voor preventie, re-integratie: geen focus ziekte maar inzetbaarheid
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.