Summary Class notes - Chronische aandoeningen

Course
- Chronische aandoeningen
- Geen idee
- 2018 - 2019
- Inholland Haarlem
- Sport en Bewegen
209 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Chronische aandoeningen

 • 1548025200 Les 1

 • de definitie van anatomie houdt in dat de bestudering van inwendige en bijwendinge structuren en de fysieke relaties tussen lichaamsdelen
  nee, namelijk inwendige en uitwendige
 • Kennis van anatomie noodzakelijk om chronische ziekten te begrijpen
  ja
 • wat houdt fysiologie in SNIKKELS?
  studie van de levensfuncties van levend organisme = functioneren van anatomische structuren
 • welke kennis is nodig om een chronische ziekten te begrijpen?
  die van fysiologie
  bijv. longen > COPD
 • Pathologie/ziekteleer:
  Bestuderen van de effecten van ziekte op het functioneren van organen of het lichaam
 • Chronische ziekten houdt in dat irrevesibele aandoeningen zonder uitzicht op volledig herstel en met een relatief lange ziekteduur.
  dit is juist
 • waar gaat chronische ziekten mee gepaard?
  - pijn
  - geestelijke lijden
  - beperkingen in functioneren of andere klachten
 • In Nederland wordt een termijn van een klacht van 6 weken tot 6 jaar gehanteerd?
  Nee, 6 weken tot 6 maanden
 • Levensbedreigende ziekten zijn KANKER, CVA/BEROERTE
  Dit is waar
 • Astma en kanker zijn aandoeningen die leiden tot perodieke terugkerende klachten
  nee, astma en epilepsie
 • Aandoeningen die progressief verslechteren en invaliderend van aard zijn:
  Reumatoide artritis, chronische hartfalen
  ja, dit is waar
 • Chronische psychiaterisch aandoeningen horen niet bij chronische aandoeningen?
  Nee, zo horen er wel bij
 • wat houdt morbiditeit in?
  Ziektecijfer
 • Wat is multi-morbiditeit?
  de algemene term voor het tijdens een bepaalde periode optreden van mer dan een ziekte in een individu
 • toeval is een van de veklaringen voor multi-morbiditeit?
  Yeah
 • welke 4 verklaringen heb je voor multi-morbiditeit?
  - toeval
  - Cluster multi-morbiditeit
  - causale
  - Compliceerde
 • Bij co-morbiditeit wordt ervan uitgegaan dat er een extra aandoening bij mensen die al ziekte hebben
  inderdaad
 • noem verklaringen voor toename chronsiche aandoeningen
  - vergrijzing
  - toenemende aandacht in maatschappij voor chronische ziekten en programma's er zijn om beter te begeleiden
  - effectievere behandeling en langere overleving van mensen met de ziekte
 • ICF staat voor International Classification of Functioning, Disability and Health
  YEAHHHHHHHHHHHHHHHHH
 • welke 3 perspectieven heeft het ICF?
  - van de mens als organisme, als lichaam
  - van het menselijk handelen
  -   Participatie, deelname aan maatschappelijk leven
 • `WHO is een classificatie voor het beschrijven van het functioneren van mensen inclusief de factoren die op dat functioneren van invloed zijn
  ja
 • Noem de anatomische eigenschappen
  - de positie
  - aanwezigheid
  - vorm en continuïteit van onderdelen van het menselijk lichaam
 • wat is een stoornis?
  afwijkingen in of verlies of anatomische eigenschappen
 • anatomische eigenschappen heeft niks te maken met stoornissen
  nee, dat heeft het wel
 • Externe factoren kunne zijn fysieke en sociale omgeving arbeidsomstandigheden, thuissituatie, woonomgeving, beschikbaarheid van hulp of hulpmiddelen
  Ja
 • wat zijn persoonlijke factoren
  geeft iemands individuele achtergrond weer
 • mensen met chronische aandoeningen gebruiken weinig en kort zorg
  nee, juist veel en langdurig
 • klopt het dat mensen met een chronische aandoening hun leven een verminderde kwaliteit heeft
  ja
 • verantwoord bewegen kan het beloop van het aantal chronische ziekten gunstig beinvloeden, en daarmee, de kwaliteit van het leven
  jaaaa
 • Mensen met chronische ziekten bewegen in het algemeen veel
  dit is onjuist
 • PAR-Q staat voor
  PSYSiCAL ACTIVITY READINESS QUASTIONNAIRE
 • Waarom ICF?
  Classifacatie voor het beschrijven van het functioneren van mensen inclusief factoren die op het functioneren invloed hebben
  Belang voor communicatie tussen deskundigen en artsen
 • Wat is het perspectief van lichaam?
  Hoe functioneren gewrichten, hart, bloedvaten, hersenen, zenuwen spieren en longen van een persoon
  zijn ze onbeschadigd
  Hierbij kan ICF de functies als anatomische eigenschappen worden beschreven
 • functies zijn
  fysiologische en mentale eigenschappen van het menselijke organisme
 • Anatomische eigenschappen zijn
  positie, aanwezigheid, vorm , continuteit van onderdelen van menselijk lichaam
 • stoornissen zijn
  afwijkingen in of verlies van functies of anatomische eigenschappen
  wanneer een functies of anatomische eigenschap niet optimaal functioneert is er sprake van een stoornis
 • perspectief menselijk handelen
  beperkingen zijn mogelijkheden/problemen die een mens heeft bij het uitvoeren van een activiteit
 • perspectief participatie
  kan iemand mee doen op alle leventereinen
  VB: deelnemen aan het verkeer
 • participatie problemen zijn
  problemen die iemand heeft met het deelnemen aan het maatschappelijk leven
 • externe en persoonlijke factoren kunnen
  invloed hebben op het individu.
  dit kan zowel positief als negatief zijn
 • externe factoren:
  iemands fysieke en sociale omgeving
 • persoonlijke factoren:
  geeft iemands persoonlijke achtergrond weer
 • Wat kan je met het ICF
  kan gebruikt worden om doelstellingen van een beweegadvies te formuleren
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

3 types ADHD
typ1 = gekenmerkt door onoplettendheid
typ 2 = gekenmerkt door hyperactiviteit
typ 3 = gekenmerkt door een combinatie van 1 en 2
Drempels vanuit kind met kind met sport en adhd
korte spanningsboog
ongepast
minder goede fysiekecoordinatie
specifieke fobie =
Angst voor 1 ding of situatie in het bijzonder
agora fobie =
angst voor bepaalde sociale situaties 
paniek is het openbaar
sociale fobie is
angst op openbaar belachelijk gemaakt te worden
welke soorten fobie bestaan er
sociale
agorable
specifieke
fobie =
een angststoornissen voor dingen, dieren, plaatsen of situaties waar geen aanwijsbaar gevaar voor is
somatische gezondheidszorg is
een stoornis waarvan men de oorsprong lichamelijk kan aanwijzen
gestoord gedrag is
is abnormaal gedrag waaraan mensen zich kunnen storen of hinderen
ab normaal gedraag is ook wel gestoord gedrag
ja