Summary Class notes - Comfort & Milieu woningbouw nieuw

Course
- Comfort & Milieu woningbouw nieuw
- S.H. van der Meulen
- 2014 - 2015
- haagse hogeschool
- Bouwkunde
196 Flashcards & Notes
7 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - Comfort & Milieu woningbouw nieuw

 • 1430344800 Instalaties Les 1

 • Men wilt een duurzame omgeving omdat
  - Grondstoffen raken op
  - Kosten van energie worden hoger
  - Afhankelijkheid onstabiele regio's (landen)
  - Klimaatverandering
 • Waar staat MB voor?
  Milieubelasting
 • Wat is de beredenering van de milieubelasting
  B*W*M
 • Waar staat EPN voor?
  Energie prestatie norm
 • Waar staat EPG voor?
  Energie prestatie gebouw
 • Waar staat EPA voor?
  Energie prestatie advies
 • Waar staat EPBD voor?
  Energie performance building derective
 • Waarom willen bewoners een beter huis?
  - Gezondheid
  - Maatschappelijk bewustzijn
  - Aandacht energierekening
 • Waarom zouden bedrijven een beter huis willen hebben?
  Energielabel koppelen aan huurprijs
 • Noem de vier delen van de Trias Energetica?
  1. Beperken energievraag
  2. Warmteterugwinning
  3. Duurzame energie
  4. Fossiele brandstoffen gebruiken.
 • 1430431200 Vocht

 • Als de relatieve vochtigheid 55% is en de Pmax 2296 is bij 19,5 graden Celcius, wat is dan de absolute luchtvochtigheid?
  1263
  2296*0.55=1263
 • Waterdampconcentratie is c in kg/m3
 • Partiele waterdampspanning in teken en eenheid is
  P, Pascal
  N/m3
 • De Pmax is
  de maximale waterdampspanning
 • De relatieve vochtigheid bereken je met
  P/Pmax*100%
 • RV = Relatieve_vochtigheid
  AV = Absolute_vochtigheid
 • Welke RV is voor mensen confortabel?
  40% tot 60%
 • Wat krijg je als P>Pmax?
  Condensatie
 • Schimmels groeien op plekken met welke problemen?
  - Lekkages
  - Te hoge_waterstand
  - Veel_condensatie
  - Stilstaande_lucht
 • Water en kou zorgen voor
  Vochtschade
 • Manieren van Vochtophoping:
  - Bouwvocht
  - Regenvocht
  - Woonvocht
  - Bodemvocht
 • Manieren van Condensatie
  - Nachtelijke_onderkoeling
  - Koudebruggen
  - Slechte thermische_isolatie
 • Noem twee soorten van vochttransport en wat ze betekenen
  - Dampdifussie, veel vocht in de lucht
  - Capilaire werking, vocht kruipt
 • Welke kant gaat vochttransport altijd op?
  De kant van de laagste druk
 • g = [delta]p/Rd*1000
  g = waterdamptransport in g/m2*s
  [delta]p = verschil in waterdampspanning
  Rd = dampdiffusieweerstand in m/s
 • Convectief_vochttransport
  [delta]c = p/n*V
  [delta]c = toename waterdampconcentratie in de binnenlucht in g/m3
  p = waterdampproductie in g/h
  n = ventilatievoud in 1/h
  V = volume v.d. ruimte in m3
 • Dampdiffusieweestandsgetal = [micro] = dampdifussieweestand_materiaal / dampdifussieweerstand_lucht
  (Beide van gelijke dikte.)
 • [micro]*dikte = relatieve_dampweerstand
  Is bij elkaar op te tellen.
 • een dampremmende laag werkt erg mee met de dampweerstand
 • Wat zijn de gevolgen van vochtophoping?
  - Zout_uitbloei
  - Vochtige_muren door optrekkend_vocht of condensatie
  - Vorstschade aan het metselwerk
  - Condensatie (in isolatie)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is de luchtsnelheid in een aftakking
2 m/s
Wat is de luchtsnelheid in een hoofdkanaal?
3-4 m/s
Een by pass is
Een manier om in de zomer directe lucht binnen te krijgen
Een ander woord voor warmtelast is
koudevraag
HTK staat voor
Hoge temperatuur koeling
LTV staat voor
Lage temperatuur verwarming
Ventilatievoud is
Het aantal keer dat de lucht in een ruimte geheel wordt vernieuwd.
Een zonneboiler is
Een manier om je CV water voor te verwarmen met de zon
wtw betekend
Warmteterugwinning
Een douche wtw is
Hergebruik warmte afvalwater