Summary Class notes - Comfort en Milieu Bestaande Bouw

Course
- Comfort en Milieu Bestaande Bouw
- Parlevliet
- 2015 - 2016
- De Haagse Hogeschool (De Haagse Hogeschool, Den Haag)
- Bouwkunde
252 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Comfort en Milieu Bestaande Bouw

 • 1441922400 Les 1

 • Het moeilijkste bij transformaties zijn de
  Prestatieeisen
 • Kantoren kan je goed hergebruiken voor huisvesting
 • Tijdelijke huisvesting is
  - Niet duurzaam
  - Lage eisen
  - Weinig luxe
 • Permanente huisvesting is
  - Duurzaam
  - Voldoet aan de standaard eisen
 • De hoeveelheid aanpassingen haal je uit
  De haalbaarheidsonderzoeken.
 • 3 manieren van transformeren:
  - Geheel = Slopen tot fundering en dan weer opbouwen.
  - Gedeeltelijk = Alleen constructie laten staan.
  - Vergroten = Deel toevoegen aan een gebouw.
 • Aan welke eisen moet je je houden bij een transformatie?
  Verbouweisen
 • Bij verbouwing moet het gebouw getoetst worden aan
  De nieuwe functie.
 • Er zijn geen EPC-eisen voor oude gebouwen.
 • Indien er geen epc eisen voor een gebouw is, moet je voldoen aan
  de eisen uit het PvE
 • Wat is de makkelijkste manier van isoleren bij verbouwen?
  De spouw vullen
 • Als ergens geen eis voor is opgesteld in diens bouwtijd dan moet je je houden aan ...
  Nieuwbouwseisen
 • Je moet een gebouw in oude_situatie (rechtens_verkregen niveau) houden of veranderen naar nieuw_niveau.
 • Bij veranderen, vergroten of vernieuwen van een gebouw heb je een omgevingsvergunning nodig.
 • Rc-Verbouweis dichte gevel
  een Rc > 1.3
 • 3 soorten dakisolatie
  - Isolatie aan de binnenzijde
  - Isolatie aan de buitenzijde
  - Isolatie van de zoldervloer
 • Gevolgen van vochtige kruipruimte
  - Bouwkundige schade
    + Rottende vloerbalken, plinten
    + Bolstaand parket
  - Vermindering comfort
    + Hoge luchtvochtigheid
    + Stank
  - Gezondheid
    + ongedierte
    + schimmelvorming
    + zwamgroei
 • Vochttoevoer
  - Hoge grondwaterstand -> verdamping
  - Lage grondwaterstand -> capilaire_zuiging
  - Toetredend oppervlaktewater

  - Regenwater
  - Lekkende leidingen
 • 1442527200 Les 2.1

 • EPC is voor nieuwe bouw en Energielabel is voor bestaande bouw
 • Hoeken met een koudebrug problemen kan je oplossen met hout of isolatie
 • Levensduren:
  - Enkelglas = Oneindig
  - Dubbel glas = Ongeveer 25 jaar.
  - HR++ glas = Langer dan 25 jaar.
  - Drievoudig glas = Ongeveer 30 jaar
 • Goede ventilatie is Ventilatiesysteem D met CO2, vochtsensoren en WTW
 • Nadelen mechanische ventilatie
  - Bewoner moet het kunnen onderhouden
  - Bewoner moet het kunnen besturen
 • Een LTV (Lage-temperatuurverwarming) met ramen die open staan werkt niet.
 • Redenen vocht in kruipruimte
  - BG vloer is niet dampdicht
    + Betonnen vloer heeft weinig problemen
    + Houten vloer heeft veel problemen
  - In de meterkast en kruipluik zitten niet opgevulde gaten.
  - De kruipruimte moet luchtdicht zijn
  - Kruipruimtes moeten ventileren naar concentratie van ongeveer 7g/m3
 • Vervelendheid geluidshinder hangt af van
  - Sterkte van het geluid
  - Aard van het geluid
  - Fluctuaties in het geluid
  - Achtergrondniveau van het geluid
 • Bron -> Medium -> Waarnemer
 • Lage tonen hebben lage frequentie en grote golflengte
 • Hoge tonen hebben hoge frequentie en korte golflengte
 • Hoe dichter een stof is, hoe sneller het geluid zich verplaatst
 • c=f*lambda
  c = geluidssnelheid in m/s
  f = frequentie in Hz
  Lambda = golflengte in meter
 • Gehoordrempel is
  2*10^-5 Pascal
 • Pijngrens is bij
  200 Pascal
 • Afstandsverdubbeling leid tot een geluidsreductie van 6dB bij een puntbron en van 3dB bij een lijnbron
 • Bij verdubbeling van de geluidsbronnen, maar 3dB meer geluid
 • Lp = 10*log(10^dB)
 • Lp = Lbron-10log(4*pi*r/Q)
  Met Q=
  Hele Bol = 1
  Halve bol = 2
  Kwart bol = 3
  Achtste bol = 4
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

NabehandelingHCA 40 is een watergedragen brandvertrager, daarom is nabehandeling noodzakelijk indien het behandelde materiaal gereinigd wordt met water, of wanneer het op andere wijze met water in aanraking komt.
Eigenschappen van HCA 40
Is een kleurloze en reukloze vloeistof die snel kan worden opgenomen door waterabsorberende materialen. Na droging blijven de actieve bestanddelen van HCA 40 achter en voorzien van het materiaal van brandvertragende eigenschappen. Het is gebruiksvriendelijk, is gifvrij en milieuvriendelijk, irriteert huid en ogen niet en heeft een neutrale PH-waarde
Voor wat is HCA 40 ontwikkeld
Om poreuze hout- en rietproducten brandvertragend te maken
Wat is HCA 40
Is een waterige oplossing van niet-giftige organische en anorganische bestanddelen
Wanneer droge blusleiding
Gebouwen hoger dan 20 m > Bouwbesluit 
Wanneer delen van het gebouw niet of slecht bereikbaar zijn 
Wanneer een RWA-installatie
Gelijkwaardigheid
1. Overschrijding vluchtweglente
2. Overschrijding brandcompartimentgrootte
3. Reductie brandwerendheid staalconstructie
4. Realiseren niet-besloten ruimte
Normen ontruimingsinstallatie
1. NEN 2575 
2. EN 54 reeks
3. NEN 2654-3
4. NPR 2576
Wanneer een ontruimingsalarminstallatie
1. Indien een brandmeldinstallatie vereist is (Bouwbesluit)
Noem soorten vlamdetectie
1. UV
2. IR
3. Multi criteria
Noem soorten rookdetectie apparaten
1. Puntmelders
- Optisch 
- Multisensor
- Lonisatie